#KTOTYJESTEŚ

Zuchy z Karviné a Českého Těšína odjely na tábor do Oldřichovic
Prosinec092019

Zuchy z Karviné a Českého Těšína odjely na tábor do Oldřichovic

OLDŘICHOVICE / Tábory neodmyslitelně patří do harceřského života. Vědí o tom i zuchy z karvinského oddílu Wilczęta i českotěšínského oddílu Koniki Morskie, kteří společně odjeli na tábor do Oldřichovic. Ústředním tématem letošního podzimního táboru byla pohádka Lví král. A tak 27 zuchů pomáhalo pohádkovým hrdinům zdolávat výzvy.   Prvním úkolem bylo najít místo pro život a další aktivity. Dále následovala pomoc Simbovi a získání královského trůnu. Zuchům se všechny úkoly podařilo splnit, a dostali korunu.  Na programu byly i další aktivity, například naučit se několik nových písniček anebo naučit se číst mapu či dělat uzly. 

Procházky se Zwrotem: Kaplička odsouzených u Černého chodníku
Prosinec092019

Procházky se Zwrotem: Kaplička odsouzených u Černého chodníku

V Těšíně pod nadjezdem nad ulici Bobreckou a říčkou Bobrówkou vede ulice Kolejka. A právě u ní stojí zděná kaplička pojmenovaná Kapličkou odsouzených.  Podle ústních podání stála v tom místě šibenice anebo právě z tohoto místa vycházeli odsouzení k popravě. Uvnitř kapličky stojí malý oltář s figurkou Krista padajícího pod křížem z 19. století. Podle portálu Fotopolska tato kaplička je vidět i na pohlednici z přelomu 19. a 20. století. Přesné datum postavení kapličky prozatím nikdo nezná. I když nebyla nanesena na katastrální mapu Těšína z 1836 roku neznamená, že už tehdy nestála. Ono totiž na mapě toto místo a okolí je pojmenováno Rabenstein. A právě tak byli kdysi pojmenovány místa, kde se konaly popravy.   Nějakým zázrakem kaplička ustála i přestavbu komunikačního uzlu a zprovozněného v roce 1984 nadjezdu. V 90. letech 20. století byla rekonstruována. Kapličku lze lehce najít. Stojí pod nadjezdem. Dojdeme k ní Czarnym Chodnikiem. Stojí několik kroků od křižovatky ulice Bobrecka s železniční tratí. Je vidět z chodníku.  (indi)

V Hrádku měli kvíz
Prosinec082019

V Hrádku měli kvíz

HRÁDEK / Členové Místní skupiny PZKO v Hrádku mají poměrně dost nápadů na společenské aktivity, které směřuji nejen k členům skupiny, ale i do širokého okolí. Po nedávném Šlapaní zelí  a Koncertu kapel pozvali na Hradeckou hlavičku (Gródecko główka). Jednalo se o vědomostní kvíz pro tří až šestičlenné týmy, které odpovídaly na deset otázek z každého z šesti tematických okruhů: zvuk, ovoce, Zaolší, Filmová hudba, vědomosti o Polsku a známé osobnosti. Občas náročnost otázek vyvolávala u soutěžících zbloudilé pohledy směrem ke stropu anebo k baru. Ono poznat zvuk zapínání pásku u kalhot není až tak jednoduché.  Týmů bylo rovných 10 – Patałachy, Kaczuszki, Buły, Hyrczawianie, Mniej niż zero, Bandelocy, Migdały, My!, Baby Jagi oraz Dayta. Kvíz vedly Agata Adamik a Magdalena Ćmiel.

O předvánočním setkání
Prosinec082019

O předvánočním setkání

PETROVICE U KARVINÉ / Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Petrovicích pozvala své členy a příznivce na Předvánoční setkání. To se konalo v poslední listopadovou sobotu v malém sále Kulturního centra v Petrovicích u Karviné.  Setkání se zúčastnily všechny generace místních Poláků. Úvodního slova se ujal předseda skupiny Zdzisław Mikula. – Pravdou je, že dříve se tohoto typu akce konaly v polovině prosince. Jelikož dnešní doba je velmi časově náročná, rozhodli jsme se uspořádat setkání o trochu dříve.  První část setkání byla věnovaná dílničkám, na kterých se zájemci mohli naučit zdobit perníky pod dohledem vedoucí tamního Klubu žen, Marcely Mira. V další částí setkání zazněly populární lidové písně a koledy. Zpívali všichni, na akordeon doprovázel Otmar Zolich. Pro děti byly připravené sladkosti, pro všechny pak Klub žen MS PZKO Petrovice připravil koláče a chlebíčky.. Bylo to pěkné odpoledne. Akce byla pořádána v rámci programu „SYNERGIA – Integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné”.

V Hnojníku soutěžili recitátoři
Prosinec072019

V Hnojníku soutěžili recitátoři

HNOJNÍK / Recitační soutěž Jana Kubisze se v hnojnické polské základní škole konala již poosmnácté.  Všichni finalisté byli vybrání v soutěžních kolech, které se konaly v Jablunkově, Třinci a Hnojníku.   Básnický přednes hodnotila porota, ve které zasedli a zaměstnanci Polské scény Těšínského divadla: Joanna Wania, Anna Paprzyca, Małgorzata Pikus, Dagmara Handkiewicz a bývalý ředitel divadla Karol Suszka. Jury přiznalo, že úroveň polského jazyka příjemně překvapila. Poukázalo i na výslovnost, která se poroty u soutěžících lepší.  Porotkyně Halina Paseková podotkla, že velmi důležitý je vhodný výběr básně. – Dvanáctiletá žákyně nemůže recitovat básně  Wisławy Szymborskiej, protože neví, o čem mluví.  Další z porotkyň - Dagmara Hankiewicz – poukázala na fakt, že v recitaci poezie nejde o vyučení se nazpaměť básně, ale o její pochopení a způsob přednesu.   Recitátoři soutěžili v pěti kategoriích. Všichni účastníci obdrželi diplom a malý dárek. Vítězové pak knihu.  Výsledky soutěže najdete na polské jazykové verzi portálu.

Harceře odjeli na tábor do Głuchołazů
Prosinec062019

Harceře odjeli na tábor do Głuchołazů

GŁUCHOŁAZY / Harceře z karvinského oddílu Velká medvědice odjeli na tábor Głuchołaz tedy obce ležící poblíž Jeseníku. Víkend strávili spolu s členy spřáteleného harceřského oddílu  ZHR Głuchołazy. Harceře z ZHR Głuchołazy připravili pro kolegy z Česka zajímavou terénní hru, během které členové karvinského oddílu měli možnost poznat zajímavé místa a dějiny města Głuchołazy.  V okolí města se kdysi těžilo zlato. V 19. století se stalo populární díky lázním. Místní harceře vyprávěli o symbolech města, ukázali své sídlo a místa, kde se nejčastěji setkávají.  Všichni se vydali na Horu Chrobrého (Góra Chrobrego), tedy horský masiv skládající se z třech vrcholků: Przedniej Kopy, Średniej Kopy i Tylnej Kopy. Nejvyšší je ten prostřední – má 543 m. Dalším bodem programu byl výlet po centru města a účast na mši. Nechyběla i noční hra – podél řeky Biała Głuchołaska hledali za pomoci indicií ztraceného vojáka. 

Zeleň ve městě je i o zelených střechách
Prosinec062019

Zeleň ve městě je i o zelených střechách

ČESKÝ TĚŠÍN / Mezigenerační regionální univerzita Polského kulturně-osvětového svazu pozvala ve čtvrtek 5. prosince na velmi zajímavou přednášku. Ta se konala v sále Domu PZKO na ulici Božkové a jelikož se jednalo o předvánoční přednášku, zazněly na ní i koledy.  O zeleni ve městě přednášel zahradní architekt  Rudolf Klus, a nebyla to jeho první přednáška v rámci MUR. Zdůraznil, že rozšiřovaní infrastruktury a zástavby přináší dramatické zmenšování zelených ploch ve městě. I proto, dle jeho slov, je třeba se zaměřit na střechy budov.   Dosti podrobně popsal, jak zelená střecha vzniká a popsal její přínos – a to nejenom na samotnou stavbu či celkové zlepšení mikroklimatu v okolí, ale i na psychiku člověka. Po přednášce přišel čas na společné zpívání koled. Účastníky přednášky doprovázel na klavír Andrzej Molin. CR

Výstava a soutěž betlémů byl skvělý nápad
Prosinec052019

Výstava a soutěž betlémů byl skvělý nápad

BOHUMÍN-SKŘEČOŇ / Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bohumíně-Skřečoni pozvala na Vánoční jarmark spojený se soutěží betlémů. Akce se konala v pátek a sobotu 29.-30. listopadu ve skřečoňském Domě PZKO.  Do soutěže bylo přihlášeno 13 betlémů. Bezkonkurenční se ukázala polská základní škola z Horní Suché, protože díla tamních žáků obsadila první tři příčky. Nejvíce se líbil betlém z korku.  Kromě školy z Horní Suché se soutěže zúčastnili mateřská a základní škola z Lutyně a filiálka mateřinky z Bohumína, základní a střední škola Slezské diakonie z Českého Těšína a také základní škola č. 9 z Jastrzębia-Zdroju. Jelikož se jednalo o jarmark, návštěvníci si mohli zakoupit vánoční ozdoby, upomínky, potravinářské výrobky a také knižní publikace – nejnovější vydání Kalendarze Śląskeho a od Franciszka Bałona Opowiadania o naszym gotowaniu a Opowiadania o naszym pieczeniu.  Vánoční jarmark pořádala Místní skupina PZKO poprvé. Jarmareční generálku měla během Velikonočního jarmarku. Cílem těchto nových akcí je oživení dění v Domě PZKO, který stojí u hlavní silnice z Karviné do Bohumína.  CR

O zeleni v městě budou diskutovat na MUR
Prosinec052019

O zeleni v městě budou diskutovat na MUR

ČESKÝ TĚŠÍN / Ve čtvrtek 6. prosince, tentokrát v sále Domu PZKO na ulici Božka, se bude od 17 hod. konat předsváteční setkání Mezigenerační regionální univerzity Polského kulturně-osvětového svazu.   Přednášku, kterou zajisté ukončí diskuse, pojmenovanou Zeleň ve městě přednese Rudolf Klus, který již několikrát na MUR přednášel.  Přednášející je absolventem polského gymnázia v Českém Těšíně a Vysoké školy zemědělské (dnes Univerzita Mendla) v Brně, kde studoval architekturu krajiny. Je také majitelem firmy, která projektuje a provádí úpravy zeleně v městě.  Jelikož se bude jednat o předvánoční přednášku, posluchači univerzity budou mít příležitost k zazpívání koled za doprovodu Andrzeje Molina, který vystoupí také jako sólista. 

Náš měsíčník Zwrot slavil 70 let
Prosinec052019

Náš měsíčník Zwrot slavil 70 let

ČESKÝ TĚŠÍN / Ve středu 4. prosince v Těšínském divadle se konal slavnostní večer u příležitosti 70 let našeho měsíčníku Zwrot. Hvězdou večera byla polská skupina Nocna Zmiana Bluesa.   Slavnostním večerem slovem provázeli šéfredaktorka měsíčníku Zwrot Halina Szczotka a redaktor novin  Głos Szymon Brandys. Představili historii měsíčníku a připomněli osoby, které pro tento časopis měly největší zásluhy.   V hledišti usedli naši věrní čtenáři, zaměstnanci a spolupracovníci. Nechyběla také generální konzulka Polska v Ostravě  Izabella Wołłejko-Chwastowicz a starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. Konzulka přečetla dopis polského vicepremiéra a ministra kultury  Piotr Glińského a popřála Zwrotu jménem celého generální konzulátu. Vše nejlepší přišla popřát také předsedkyně PZKO Helena Legowicz. Během večera se v kulturním programu předvedli tanečníci ZPiT Olza, zazpívala naše ilustrátorka Darina Krygiel z Milan Vilč Trio, svůj talent předvedla mladičká Julia Macura. V druhé části večera zahrál host z Polska – skupina  Nocna Zmiana Bluesa. Již dříve jsme požádali hosty večera, aby místo květin přinesli hračky, které sdružení Nikdy nejsi sám předá 6. prosince dětem…

Z redakční pošty: Soubor Kalina slavil se sbory ze Zaolší
Prosinec042019

Z redakční pošty: Soubor Kalina slavil se sbory ze Zaolší

ŁAZISKA / Ve čtvrtek 28. listopadu členové smíšených sborů Polského kulturně-osvětového svazu – Hasło ze Skrzeczoně a Lutnia z Dolní Lutyně se vydali do obce Łaziska, aby se zúčastnili oslav 35 let místního folklorního souboru Kalina.  Soubor Kalina vznikl v lednu 1984 u příležitosti 25 let Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach. Dirigentkou 23-členného sboru je nyní Małgorzata Tolarz, organizačním vedoucím Danuta Gajdosz. Oslavy začaly mši, pak se účastníci přemístili do sálu požární stanice Sboru dobrovolných hasičů. Jubileem provázela Danuta Gajdosz, dějiny souboru připomněla ředitelka místní školy Gabriela Kłosek. Soubor se sborem Lutnia spolupracuje od roku 1995, první společnou akcí byly Wianki ve Věřňovicích. Spolupráce Kaliny se sborem Hasło začala v roce 2014. Oba sbory se společně předvedly v kulturním programu a rozezpívaly celý sál. Maria Sztwiertnia

Integrace u ringa
Prosinec042019

Integrace u ringa

"Jde nám více o integraci, než o sportovní rivalitu," zdůraznili pořadatelé  Barbórkowego Turnieju Ringo a pustili se do závodění. "Řekla jsem si, že by to chtělo sjednotit všechny místní skupiny PZKO v Českém Těšíně, protože je jich tady poměrně dost. A hra ringo není moc těžká. Takže mně napadlo, že se to dá spojit," sdělila Danuta Siderek, hlavní pořadatelka turnaje. Letošní turnaj byl jubilejní, desátý a pořádala ho jako vždy MS PZKO Český Těšín-Centrum. Poprvé se však v názvu turnaje objevilo jméno  Milana Walacha. "Byl to sportovec, hrál ringo, a svůj poslední duel bohužel prohrál," připomněla Siderek. Jeho památce účastníci turnaje věnovali minutu ticha. V tělocvičně Albrechtovy střední školy se 30. listopadu setkalo 10 týmu. Ne všechny však byly z PZKO. Byl tým harceřů Opty a také skautů Beskyd z Ostravy.  Vítězi turnaje se stal tým Dzikusy MS PZKO Český Těšín-Sídliště ve složení: Dominika Čech, Marek Szymanik a Stasio Franek. Druhou příčku vybojoval tým harcerzů A Kunia Znosz ve složení: Katarzyna Roszka, Krzysztof Mitura…

V Hrádku se uskuteční vědomostní soutěž Gródecka Główka
Prosinec042019

V Hrádku se uskuteční vědomostní soutěž Gródecka Główka

HRÁDEK / Čím dál oblíbenější intelektuální zábava kviz vzbudila zájem také v Hrádku. Ve zdejším Domě PZKO se v sobotu 7. prosince poprvé uskuteční soutěž Gródecko Główka.  Její účastníci vytvoří několik  družstev čítajících od tří do šesti  osob, které budou odpovídat na otázky z nejrůznějších oblastí. Každé družstvo může utvořit skupina známých, popřípadě rodičů s dětmi. – Vše proběhne v odlehčeném duchu. Nebudeme zkoumat hodnotu vašeho IQ – ujišťují pořadatelé.   Tři nejlepší družstva obdrží dárkové poukázky do okolních restaurací. Každý účastník kvizu může počítat s malým občerstvením, navíc k dispozici bude bar. Za zmínku stojí, že obdobná akce se konala listopadu v Domu PZKO v Třinci - Terase.   (gam)

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test