MS PZKO Třanovice má nového předsedu. Barbaře Filipiecové členové poděkováli za její obětavou práci
Únor082022

MS PZKO Třanovice má nového předsedu. Barbaře Filipiecové členové poděkováli za její obětavou práci

TŘANOVICE / V pátek Místní skupina PZKO Třanovice uspořádala v kulturním domě ples a v neděli se členové MK PZKO opět sešli, tentokrát ve vlastním domě PZKO, na členské schůzi. Na začátku schůze vystoupily děti z polské základní školy v Hnojníku s krátkým pásmem písní a básní. Poté předsedkyně Barbara Filipiec připomněla činnost MK v uplynulých dvou letech. Členové se seznámili s účetní závěrkou a zprávou o činnosti tanečního souboru. Nová předsedkyně Protože se dlouholetá předsedkyně Barbara Filipiecová rozhodla odstoupit ze své funkce, členové jí za její dlouholetou práci poděkovali květinami a malým dárkem. Důležitým bodem programu byla volba nového výboru organizace. Bylo zvoleno třináct členů výboru, kteří se po diskusi odebrali do oddělené místnosti, kde proběhly volby nového předsedy organizace. Nová předsedkyně Dagmar Kluzová byla zvolena hned v prvním kole tajné volby. Funkci 1. a 2. místopředsedy budou nadále vykonávat Marian Jochymek a Ryszard Jochymek. "Rádi bychom poděkovali všem členům a příznivcům MS PZKO Třanovice za jejich čas, obětavost…

Z REDAKČNÍ POŠTY: Tříkrálová sbírka v Třanovicích
Leden092022

Z REDAKČNÍ POŠTY: Tříkrálová sbírka v Třanovicích

TŘANOVICE / V sobotu 8. ledna jste mohli v Třanovicích potkat koledníky převlečené za Tři krále. V 8:30 se v místním Domě PZKO sešlo asi 50 lidí - dětí i dospělých, aby podpořili Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita. Podařilo se nám sestavit 10 skupinek koledníků, kteří spolu s vedoucími skupinky chodili koledovat s kasičkami. Některé děti koledovaly také v Hnojníku. Koledníci zpívali koledy, pronášeli novoroční přání a rozdávali symbolické dárky, za které dostávali peněžní dary pro osoby v nouzi a často také nějaké sladkosti. Odměnou za úsilí dobrovolníků byl skvělý oběd, který připravily ženy z MS PZKO. Po obědě byl pro děti naplánován maškarní ples. I letos se podařilo spojit příjemné s užitečným, za což patří velký dík jedné z hlavních organizátorek Dorotě Uherek a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na hladkém průběhu. Je velmi důležité ukázat dětem a mladým lidem, že je třeba si navzájem pomáhat.

Polské Základní Školy: Hnojník
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Hnojník

Základní škola a mateřská škola z polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku 739 53 Hnojník 6 skola@pzshnojnik.cz, przedszkole@pzshnojnik.cz, www.pzshnojnik.cz Počet žáků: škola 150 žáků v 9 třídách, mateřská škola 38 dětí ve 2 třídách, školní družina ve 3 třídách pojme až 83 žáků Školní družina: 6:30–7:30, 11:30–16:30 Základní škola a mateřská škola Jana Kubisze v Hnojníku tvoří celý školní areál, v němž se nachází mateřská škola, pět samostatných tříd na prvním stupni a čtyři samostatné třídy na druhém stupni. Školní družina je umístěna v samostatné budově. Dětem je k dispozici tělocvična, velké dětské hřiště, pískoviště a zahrada s travnatým hřištěm. Mimoškolní aktivity, kroužky: anglický jazyk, sportovní kroužky, flétna, šachy, taneční kroužky, sbory, filmový kroužek, mladý plavčík, mladý přírodovědec a další. Cizí jazyky: angličtina, němčina. Máme vlastní školní kuchyň a prostornou školní jídelnu. Pro zájemce jsou dveře zařízení otevřené každý den od časného rána do pozdního odpoledne. V mateřské škole realizujeme osnovy „Společně“. Ve škole učíme podle školní ho vzdělávacího…

Bývalé polské školy. Polská škola v Komorní Lhotce působila téměř dvě stě let
Prosinec192021

Bývalé polské školy. Polská škola v Komorní Lhotce působila téměř dvě stě let

KOMORNÍ LHOTKA / Škola (původně evangelická) v Komorní Lhotce oficiálně vznikla v roce 1782, což umožnil Toleranční patent císaře Josefa II. ze dne 13. října 1781. Nicméně již předtím v této podhorské vesnici probíhalo tzv. pokoutní vyučování. Obyvatelé byli sice jednoduchými sedláky a nevolníky, chápali však, že cesta k vyššímu životnímu standardu vede pouze skrze vzdělávání a osvětu. Jak uvedl Jan Szymik, již zesnulý etnograf a učitel v Zemědělské škole v Českém Těšíně, ve svém článku „Mówią wieki...”, který je součástí publikace  „Trud szkolny 1782 – 1967”, jedním z putovních pokoutních učitelů byl jistý Koczy (Kotschy), který učil mimo jiné i ve Lhotce. V šedesátých letech 18. století se pokoutní škola nacházela v soukromém domku rolníka Pawła Zientka. Budova bývalé polské školy v Komorní Lhotce Důkazem, že místní uměli číst a psát, je napsána suplika, kterou 15. července 1766 předali císaři Josefovi II., když zrovna projížděl přes Lhotku. V roce 1773 tehdejší c. k. úřady zakázaly další pokoutní vyučování. Od…

Mikuláš dorazil také do mateřské školy v Hnojníku. Děti ho přivítaly zpěvem, básničkami a tancem
Prosinec082021

Mikuláš dorazil také do mateřské školy v Hnojníku. Děti ho přivítaly zpěvem, básničkami a tancem

HNOJNÍK / Mikuláš zavítal také do Polské mateřské školy v Hnojníku. Děti navštívil v úterý 7. prosince. Jelikož původně plánované odpolední setkání s Mikulášem se nemohlo uskutečnit kvůli covidu, podobná akce se konala v rámci dopoledních aktivit ve školce, avšak bez rodičů a prarodičů. Mikuláš dorazil kolem 9.30. Děti ho přivítaly básničkami, písničkami a tanci. Starší měly na hlavách stylové čepice. Mikuláš potom prohlásil, že při hledání hodných dětí našel takové právě v Hnojníku. Zmínil se také o tom, že za rok přijde znovu, s tím, že nejstarší děti budou již žáky polské základní školy. Celé setkání trvalo zhruba hodinu a uskutečnilo se v té správné předsváteční atmosféře. Jeden z mikulášských dárků Vedoucí mateřinky Halina Smoloń prozradila, že dárky pro děti zajistila polská organizace Macierz Szkolna, zatímco za Mikuláše se převlékl učitel z hnojnické polské základní školy Adam Klus. Kdyby na jeho místě byl některý z otců, děti by ho mohly poznat po hlase nebo podle bot.  (gam)

S knihou na kufrech. Na co se ptají žáci autorů?
Říjen122021

S knihou na kufrech. Na co se ptají žáci autorů?

HNOJNÍK / V pondělí do našeho regionu přijelo několik známých polských autorů a ilustrátorů knih pro děti a mládež. V rámci dalšího ročníku akce „S knihou na kufrech” se setkali s žáky polských základních škol.  Jednou z autorek je spisovatelka a básnířka Joanna Jagiełło z Varšavy. Zatím napsala třicet knih pro děti a mládež, jednu povídku a jeden kriminální román pro dospělé. Některé její romány byly přeloženy do ukrajinštiny a ruštiny, jeden dokonce do turečtiny.    V pondělí se setkala se svými čtenáři v polských základkách v Bystřici a Hnojníku. V hnojnické základní škole se setkání se spisovatelkou uskutečnilo v tělocvičně. Joanna Jagiełło nejdřív vyprávěla o tom, jak se stala spisovatelkou. Také se žáků zeptala, kolik z nich čte knihy. Potěšilo ji, že ruce zvedla zhruba třetina z nich. Zmínila svou první lásku. V sedmé třídě se zamilovala do chlapce, který si jí vůbec nevšímal. Tehdy začala psát první básně. „Zjistila jsem, že všechny tyto emoce a city, které jsem prožívala,…

V Třanovicích se konala pouť. Počasí bylo proměnlivé
Srpen302021

V Třanovicích se konala pouť. Počasí bylo proměnlivé

TŘANOVICE / Tradiční pouť se konala poslední srpnovou neděli v Třanovicích. V 9.00 hodin se uskutečnila mše v polském jazyce, v 11.00 hodin bohoslužba v češtině. V 16.00 hodin pak přišla řada na dvojjazyčnou adoraci. Hudební doprovod na mši zajistila pětičlenná dechová kapela. Tento den zároveň došlo k otevření zdejšího víc jak sto let starého kostela sv. Bartoloměje po generální opravě interiéru. Hlavním celebrantem byl Jan Czudek z okolí pomocného biskupa Ostravsko-opavské diecéze Martina Davida, který vkusně opravený a vyzdobený vnitřek svatostánku posvětil. V předsíni kostela bylo možno si vzít pouťové koláče, popřípadě zaplatit za ně dobrovolný příspěvek. Počasí bylo proměnlivé. V noci začal padat déšť, který přestal po 9. hodině.  Občas dokonce vysvitlo slunce. Pršet začalo kolem 15 hodin, avšak pouze na nějaký čas. Atrakce, obvykle doprovázející poutě, se nacházely v centru obce, v místech kde stojí budovy obecního úřadu, kulturního domu a Domu PZKO. Správný směr ukazoval ukazatel s nápisem Třanovická pouť na kruhovém objezdu. Na návštěvníky čekaly…

Setkání pod Godulou
Srpen242021

Setkání pod Godulou

KOMORNÍ LHOTKA / Letošní setkání místních skupin Polského kulturně-osvětového svazu z Hnojníku a okolí se konalo na netradičním místě. Organizátoři z MS PZKO v Komorní Lhotce se rozhodli uspořádat akci vedle Domu PZKO. Přestože se na zahradě sídla Místní skupiny PZKO sešla malá část členů z okolních obcí, atmosféra byla velmi přátelská. Pro přítomné byl připraven turnaj ve střelbě ze vzduchovky. Střelba se těšila velké oblibě hlavně mezi dětmi, pro které byly připraveny i další hry. Účastníci si mohli na ohni opéct buřty nebo ochutnat boršč a grilovaný oscypek, které připravili organizátoři.

Zelená škola v Komorní Lhotce
Červen102021

Zelená škola v Komorní Lhotce

KOMORNÍ LHOTKA, TĚRLICKO / Polští žáci a předškoláci z Těrlicka tráví tento týden v rámci zelené školy v Komorní Lhotce. Do podhorské obce přijely v pondělí 7. června, domů se vracejí v pátek 11. června. Ve Lhotce jsou poprvé, předtím byly v rámci zelené školy také v jiných obcích. Děti z mateřinky půjdou po prázdninách do školy.  Kromě vyučování se děti účastní velmi zajímavého programu, jehož součástí jsou vzdělávací hry, sportovní hry v přírodě, výlety do hor, hodina s myslivcem či večerní hry. Například v úterý měly hodiny na farmě, kde se hodně dozvěděly o chovu domácích zvířat. Po obědě se ochladily v řece, pak ve skupinkách řešily různé úkoly na téma domestikovaných zvířat. Absolvovaly také malé opakování z načerpaných vědomostí, po večeři si zahrály scénky a věnovaly se zábavě.   „Velmi důležitá je integrace dětí a pohyb na čerstvém vzduchu po výuce. Počasí nám naštěstí přeje,“ uvádí Barbara Smugała, ředitelka těrlické základní a mateřské školy, jejichž patrony jsou dva slavní polští letci Franciszek Żwirko…

Během pandemie začal čistit nejbližší okolí
Duben252021

Během pandemie začal čistit nejbližší okolí

KOMORNÍ LHOTKA / O úklid lesa ve své obci se během pandemie stará 17letý  Jan Sabela  z Komorní Lhotky. V rozhovoru vysvětluje, co ho k tomu přimělo a zda hodlá  pokračovat i po pandemii. Trávil jste hodně času v lese, nebo na horách už před pandemií? Občas jsem chodil po  horách,  ale nikdy jsem nebyl člověk, který by trávil hodně času v lese.   Už jako dítě jsem věděl, že žijí ve velmi pěkné oblasti, obklopené krásnou přírodou. Ve  skutečnosti jsem  však až během pandemie začal přemýšlel, že by bylo fajn udělat něco pro naše životní prostředí, ale také pro své zdraví.    Takže jste se začal  zajímat o les, který máte nejblíže domovu? Nejen les, ale o celé své okolí.   Připojil jsem se k programu, ve kterém jedna z kategorií je dobrovolnictví. Vybral jsem si sbírání odpadků, protože jsem chtěl trochu uklidit okolí Lhotky. Jedná se o mezinárodní program The Duke of Edinburgh’s International Award, tj. DofE. Je navržen tak,  aby rozvíjel kompetence ve třech…

REKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.