Polský kulturně-osvětový svaz v České republice vydal „Przewodnik po izbach regionalnych i ekspozycjach na Zaolziu”. Obsahuje základní informace o historii sbírek a jejich povaze a praktické informace. Publikace zachycuje šest regionálních malých muzeí a expozic zřízených místními skupinami Polského kulturně-osvětového svazu v letech 1980-2008.

V brožuře jsou uvedena taková místa, jako je Malé muzeum Karola Piegzy v Bukovci, Regionální jizba Adama Sikory v Jablunkově, Jizba tradic v Nieborech, expozice „Bohaterowie Przestworzy“ v Těrlicku, Jizba tradic ve Skřečoni a expozice věnovaná Władysławu Niedobovi v Návsí. Tři z těchto expozic mají etnografický charakter, dvě se vztahují k historii a jedna se týká významné osobnosti ze Zaolší.

Průvodce obsahuje základní informace o historii vzniku a charakteru sbírek a praktické informace, jako jsou adresy a kontakty. Součástí publikace jsou shrnutí v českém a anglickém jazyce. V závěru je uvedena stručná historie sběratelství na Zaolší. Brožura je ilustrována rozsáhlým fotografickým materiálem. Autorkou textu je Sylwia Grudzień, autorem fotografií a grafické úpravy Marian Siedlaczek.

Na takových místech přestává být velká historie vzdálená a abstraktní a začíná být blízká a srozumitelná

„Doufáme, že se nám touto publikací podaří vzbudit zájem o sbírky shromážděné z iniciativy členů PZKO. Regionální jizby jsou výjimečná místa, protože artefakty v nich shromážděné se vztahují k místním dějinám, událostem a osobnostem. Na takových místech přestávají být velké dějiny vzdálené a abstraktní a začínají být blízké a srozumitelné. Stojí za to tyto expozice navštívit, využít jejich potenciál, zejména v hodinách dějepisu, a využít možnosti přímého kontaktu s exponáty. Doporučuji proto všem, aby s naším průvodcem navštívili tato malá muzea a expozice fungující při zdejších místních skupinách PZKO,“ stojí v úvodním slově předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu v České republice Heleny Legowicz.

Každé z těchto míst by se mohlo stát záminkou k několika hodinám dějepisu

„Sbírky shromážděné v domech Polského kulturně-osvětového svazu jsou sice nevelké, ale nesmírně zajímavé. Každé z těchto míst by se mohlo stát záminkou pro několik hodin dějepisu. Například ve Skřečoni se nachází zimní bunda z koncentračního tábora, která patřila Janu Curzydłlovi. Na originálním oděvu je vidět trojúhelník a písmeno „P“, které dokazují, že jeho majitel byl politickým vězněm polské národnosti v Osvětimi. Z mimořádně cenných exponátů je třeba zmínit také ručně psaný seznam 104 obětí Polenlageru v Novém Bohumíně,“ říká autorka průvodce Sylwia Grudzień.

„V Neborech se zase nachází skříňka na toaletní potřeby vyrobená Pavlem Oszeldou v roce 1851, která by mohla být východiskem pro hodinu o Jaru národů. Je třeba zdůraznit, že většina sbírek shromážděných v těchto malých muzeích má etnografický charakter. Poskytují široké možnosti pro vedení výuky a workshopů pro děti a mládež všech věkových kategorií – od každodenního života vesničanů přes různá řemesla, techniky zdobení látek a krojů až po každoroční zvyky,“ dodává autorka průvodce.

Působení těchto předmětů na lidskou představivost je nesrovnatelně silnější než četba obsáhlých knih

„Na výstavách v domech PZKO sice nenajdeme multimédia a moderní výdobytky, které by se vyrovnaly velkým institucím, ale stále máme to nejdůležitější, a to autentický exponát. Jsem přesvědčena, že působení těchto objektů na lidskou představivost je nesrovnatelně silnější než čtení obsáhlých knih. Stačí jen využít jejich potenciál,“ uzavírá Sylwia Grudzień.

Informace obsažené v průvodci budou brzy k dispozici také na webu Zwrot.cz. Některé informace byly zveřejněny i na webových stránkách miejscapamieci.cz, kde lze najít také informace o polských školách působících na Zaolší, domech Polského kulturně-osvětového svazu a vybraných památkách a památnících spojených s historií Zaolší.

Publikace „Průvodce regionálními komorami a expozicemi na Zaolší“ vznikla za finanční podpory Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, Nadace „Pomoc Polákům na východě“. Projekt je financován Kanceláří předsedy vlády v rámci výzvy Polonia a Poláci v zahraničí 2022.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.