HNOJNÍK / V Domě PZKO Jana Kubisze v Hnojníku se 7. ledna konalo Novoroční setkání. Předseda MS PZKO Paweł Pieter v úvodu akce přivítal všechny přítomné a hosty v čele s místostarostkou obce Dagmarou Malíkovou, zástupkyní ředitele Základní školy Jana Kubisze v Hnojníku Monikou Benešovou a předsedkyní Výboru pro národnostní menšiny Janou Kropovou a popřál všem šťastný nový rok.

Vyjádřil přání, aby v novém roce nedošlo k tak velkému rozdělení společnosti, jako tomu bylo v loňském roce v otázce očkování a rozpoutání války na Ukrajině.

Tradiční akce se zúčastnilo 46 účastníků včetně dětí z místní polské základní školy. Děti předvedly vánoční hru s názvem Jdeme za hvězdou, ve které tři králové po stopách betlémské hvězdy dorazili do místa narození Ježíše. Představení, které zpestřily vánoční koledy znějící celým sálem, si jistě všichni přítomní užili.

Poté si všichni shromáždění zazpívali polské koledy pomocí audio-video techniky, kterou místní spolek PZKO získal před několika lety od Nadace Pomoc Polákům na východě.

Soutěže

Děti se s chutí zapojily do zábavné soutěže s názvem Jak dobře znáš nářečí po naszymu? Tým dívek zvítězil minimálním rozdílem.

Všichni se pak zúčastnili soutěže v rozpoznávání známé filmové hudby. Tentokrát zvítězil tým místostarostky obce.

Něco dobrého

O tom, že se nejedná jen o intelektuální hostinu, se účastníci přesvědčili záhy, když ochutnali výborný staropolský bigos připravený místopředsedkyni MS PZKO Hnojník, české pivo ze sudu a moravské víno. Velmi chutné byly také koláče, které připravily dámy přítomné na akci.

O další zábavu se postaralo karaoke. Zpívali mladší lidé a dříve narození. Dříve narození o něco déle.

Paweł Pieter

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.