Polské Základní Školy:           Třinec
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Třinec

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím v Třinci 739 61 Třinec, Nádražní 10 Tel.: 558 332 407, pzstri1@volny.cz, www.pzstrinec.cz Počet žáků: 250 Počet tříd: 11 Školní družina: 6:30–7:45, 11:30–17:00 Škola se skládá ze základní školy na Nádražní ulici, dvou malotřídních škol (Oldřichovice a Třinec-Terasa), pěti mateřských škol (mateřská škola na ul. SNP a Štefanikově ulici, v Oldřichovicích, Neborech, Dolní Líštné) Od roku 2013 je patronem školy Gustaw Przeczek, bývalý ředitel instituce, kulturní činitel a spisovatel. Učení ve škole se řídí školním vzdělávacím programem „Pojď, ukážu ti svět“. Školní povinnosti jdou ruku v ruce s mimoškolními aktivitami. Můžeme se pochlubit vysokou úrovní vzdělání, o čemž svědčí vysoký podíl absolventů přijatých na střední školy. Ve škole je více jak 30 kroužků. Máme také školní folklorní soubor Ondraszki a pěvecký sbor Wesoła Nutka. Pokoušíme se zavést moderní metody a způsoby výuky, jako je čtení metodou Sfumato nebo učení matematiky s prvky metody prof. Hejného. Používáme řadu osvědčených metod.…

Polské Základní Školy: Vendryně
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Vendryně

Polská základní škola Wisławy Szymborske ve Vendryni739 94 Vendryněszkola.wedrynia@seznam.cz, tel.: 558 994 331, 739 278 815, www. zspvendryne.czPočet žáků: 140, počet tříd: 9Školní družina: 11:30–16:15 Důležitou událostí v životě školy bylo přijetí patrona, kterým se stala nositelka Nobelovy ceny, významná básnířka Wisława Szymborska. Tato volba nebyla náhodná, protože je spojena s návštěvou nositelky Nobelovy ceny ve vendryňské škole během jejího pobytu v našem regionu v roce 2001. Vazby autorky na školu ve Vendryni symbolizuje dub rostoucíve školní zahradě, který Szymborska pojmenovala Piast. Základní škola ve Vendryni je malá venkovská škola s více než 120 žákyv devíti ročnících. Všichni se zde znají, ve škole vládne rodinná atmosféra. Škola má štěstí na skvělé a oddané učitele, kteří jsou schopni objevovat a rozvíjet talenty a zápal svých svěřenců. Žáci a učitelé uskutečnili řadu zajímavých projektů a vzdělávacích programů a získali mnohá ocenění a vyznamenání na úrovni okresní a krajské. Tato aktivita pokračuje účastí žáků například na nejrůznějších soutěžích: matematických, fyzikálních a chemických, jazykových…

Polské Základní Školy: Oldřichovice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Oldřichovice

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Oldřichovicích 739 61 Oldřichovice 210 pzsoldrichovice@volny.cz, tel.: 558 348 118 www.pzsoldrichovice.webnode.cz Počet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 11:30–16:00 Škola sídlí v budově z roku 1906 a po celou dobu své historie (s výjimkou let 1939–46) vyučuje v polštině. Zpočátku to byla obecná škola, nyní vychovává děti prvního stupně základní školy, tj. od první do páté třídy. Po mnoho let funguje jako škola pro žáky z širšího okolí. Bezplatný školní autobus vozí žáky i ze sousedních Gutů. Od roku 2003 byla škola administrativně připojena k Základní škole G. Przeczka v Třinci, a stala se tak její pobočkou. Mimoškolní aktivity, kroužky: sportovní kroužek, divadelní kroužek, kroužek vyšívání, šachy, golf. Cizí jazyky: angličtina. V současné době je velmi dobře vybavena – má dvě učebny s interaktivní tabulí a projektorem, tělocvičnu, školní družinu, školní jídelnu a kuchyň, moderní sportovní hřiště, altán využívaný jako venkovní třída. V budově se také nachází mateřská škola. Děti, které ji…

Z REDAKČNÍ POŠTY: Výlet MS PZKO z Dolní Líštné do Cieszyna, Koniakowa a Istebné
Prosinec132021

Z REDAKČNÍ POŠTY: Výlet MS PZKO z Dolní Líštné do Cieszyna, Koniakowa a Istebné

DOLNÍ LÍŠTNÁ / Další akcí, kterou uspořádal výbor MS PZKO Dolní Líštná pro své seniory v rámci celoročního projektu s názvem "Navštěvujeme Polsko blízké i vzdálené", byl výlet, který se uskutečnil druhou adventní neděli. Nejprve si účastníci s průvodcem prohlédli zajímavější části Cieszyna a poté se autobusem vydali do nedalekých hor a navštívili Koniaków a Istebnu. V Koniakowě navštívili a prohlédli si Muzeum koniakowské krajky a vyslechli si velmi zajímavé vyprávění o jeho historii i současnosti. Po chutném obědě v hostinci "Świstak" se vydali do nedaleké Istebné, aby prožili pár chvil v adventní atmosféře vánočního jarmarku. Senioři se za soumraku vrátili do Dolní Líštné ve velmi dobré náladě a plni dojmů. Výlet s velmi příjemným programem se uskutečnil díky finanční podpoře Nadace "Pomoc Polákům na východě". TaSz

Požár v Třineckých železárnách
Prosinec022021

Požár v Třineckých železárnách

TŘINEC / Minulý týden jsme psali o úniku vysokopecního plynu v Třineckých železárnách. Dnes ráno došlo k požáru na ohřívači větru. v "Dnes brzy ráno zasahovali podnikoví hasiči spolu s jednotkou třineckých hasičů u požáru na ohřívači větru číslo 42 jedné z vysokých pecí Třineckých železáren," potvrdila mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. Událost se obešla bez zranění. Požár byl během několika desítek minut uhašen. "Ohřívač větru je v tuto chvíli odstavený. Plášť ohřívače je dál ochlazován," dodala mluvčí.

Ministr pro klima a životní prostředí: Polsko bude zkoumat dopady úniku plynu v huti v Třinci
Listopad252021

Ministr pro klima a životní prostředí: Polsko bude zkoumat dopady úniku plynu v huti v Třinci

V úterý 23. listopadu 2021 došlo v nočních hodinách v Třineckých železárnách k úniku vysokopecního plynu. Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí Polska požádá českou stranu o úplné vysvětlení příčin havárie a následných opatření. "V souvislosti s únikem plynu, k němuž došlo pouhé 4 km od hranic naší země, budeme zkoumat, jaký dopad měla havárie na životní prostředí na polské straně," informovala ministryně pro klima a životní prostředí Anna Moskwa. Dne 23. listopadu 2021 v nočních hodinách došlo v Třineckých železárnách k havárii plynojemu. Na příkaz ministryně pro klima a životní prostředí Anny Moskwy Polsko vyšetřuje, zda únik plynu z huti ovlivnil životní prostředí na polské straně. "Mobilní měřící stanice Hlavního inspektorátu ochrany životního prostředí bude v příhraniční oblasti zjišťovat, zda byly překročeny parametry na polské straně. Chceme mít jistotu, že se polští občané mohou cítit bezpečně," zdůraznila ministryně Anna Moskwa. Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí požádá českou stranu o úplné vysvětlení příčin havárie a následných opatření, která byla…

Na Javorovém byl u příležitosti stého výročí založení PTTS „Beskid Śląski“ odhalen pomník
Listopad242021

Na Javorovém byl u příležitosti stého výročí založení PTTS „Beskid Śląski“ odhalen pomník

JAVOROVÝ / V úterý 23. listopadu byl odhalen kamenný obelisk postavený na počest 100. výročí založení Polského turisticko-sportovního spolku "Beskid Śląski" v České republice. Slavnostního ceremoniálu se kromě členů organizace zúčastnili také starostka Třince Věra Palkovská a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny. Věra Palkovská: takové místo tu chybělo "Jsem ráda, že byl tento objekt postaven. Ten nápad nás potěšil. Nejen že jsme mu fandili, ale také jsme ho spolufinancovali. Když se řekne Javorový, myslí se tím chata na Malém Javorovém. A to není pravda. Právě zde se nachází vrchol hory Javorový. A něco na něm chybělo, něco tak výrazného, že by se dalo říct: "Byl jsem na vrcholu Javorového". Myslím, že je dobré, když jsou v horách místa, kde se lidé mohou setkávat. A zvláště nyní, v době covidu, se chceme setkávat a hledat mosty, cesty k sobě navzájem. Pro mě je to právě takové místo," řekla naší redakci Věra Palkovská. Stanisław Folwarczny: Podle mého názoru je to dobrá…

V Třinci došlo k úniku vysokopecního plynu. Neotvírejte okna!
Listopad232021

V Třinci došlo k úniku vysokopecního plynu. Neotvírejte okna!

TŘINEC / Na Borku v Třineckých železárnách došlo k poruše plynojemu. Informaci potvrdila primátorka města Věra Palkovská. Aktualizace: Primátorka potvrdila, že situace je nyní pod kontrolou, občane se nemusí ničeho obávat a zítra ráno mohou jít do práce nebo do školy. Třinecké železárny vydaly toto vyjádření: Plynojem odstaven, situace je pod kontrolou. Dnes ve večerních hodinách došlo kvůli technické závadě na plynojemu na Borku k úniku vysokopecního plynu. Událost zaznamenala čidla a aktivoval se havarijní systém. Situace je pod kontrolou. Nejsou zaznamenány nebezpečné koncentrace plynu. Plynojem je odstaven, bezprostředně jsme zahájili odstávku vysokých pecí a válcoven. Hasiči pokračují v měření koncentrací a kontrole.Příčinu závady zjišťuje odborná firma. Obyvatelům města nehrozí žádné nebezpečí.Omlouváme se za způsobené potíže Závada na plynojemu Podrobnosti zatím neznáme, jedná se o technickou závadu. "Pozor! Došlo k úniku vysokopecního plynu v Třineckých železárnách. Situaci řeší havarijní komise s hasiči. PROSÍME, nevycházejte ven a nevětrejte. Zatím nedochází k velkým koncentracím," uvedla starostka Věra Palkovská. "Zatím se naštěstí nejedná…

Pomník na Javorovém již stojí
Listopad022021

Pomník na Javorovém již stojí

JAVOROVÝ / Na Javorovém (1032 m n. m.) byl vztyčen objekt připomínající 100. výročí založení polského turisticko-sportovního spolku "Beskid Śląski". Pomník se skládá ze dvou žulových částí: obelisku, na němž je vyryt nápis ve dvou jazycích s názvem vrcholu a jeho výškou, a nápisu: "1922-2022 PTTS BESKID ŚLĄSKI" a lavičky ve tvaru vlny s vyrytými dvojjazyčnými názvy vybraných okolních horských vrcholů. Autory památníku jsou: Karol Cieślar a Martin Kuchař, který realizoval také sloup před Muzeem Těšínska. Podrobněji jsme o projektu PTTS "Beskid Śląski" psali v květnu letošního roku. Památník vyvolal silné reakce na sociálních sítích. Některým se investice spolku "Beskid Śląski" líbí. Negativních reakcí je však více. Někteří komentátoři se domnívají, že takové památníky by se v horách neměly stavět. Je zde také mnoho protipolských komentářů. Uživatelům sociálních sítí se nelíbí polské nápisy, ale také například to, že PTTS "Beskid Śląski" vlastní pozemek na Javorovém. (SG, HS)

Bývalé polské školy. Výstavba školy v Dolní Líštné
Listopad022021

Bývalé polské školy. Výstavba školy v Dolní Líštné

DOLNÍ LÍŠTNÁ / Kdysi děti katolíků z Dolní Líštné navštěvovaly katolickou školu v Horní Líštné. Nacházela se v sousedství kostela, který se po rozdělení Těšínského Slezska ocitl v Polsku. Naproti tomu děti movitějších evangelíků chodily do škol v Tisovnici, Puňcově, Vendryni a Konské. V roce 1853 si v Horní Líštné školu postavili také evangelíci. Nárůst počtu žáků v obou školách způsobil, že obyvatelé Dolní Líštné se rozhodli postavit si školní budovu také ve své obci. V roce 1907 koupili parcelu od radního Jerzeho Pończy. O rok později došlo k založení stavební komise, jejiž členy byli fojt Jan Stonawski a radní Jan Jaś a Jerzy Pończa. Polská škola v Dolní Líštné v dobách Rakouska-UherskaZdroj: vstrone Fotopolska Stavitel Robert Lewak Stavební práce řídil známý stavitel Robert Lewak z Těšína, který v roce 1908 postavil mj. polskou školu v Oldřichovicích, zatímco v roce 1911 polskou školu v Dolních Bludovicích (nyní Havířov-Bludovice). Obě školní budovy slouží doposud původnímu účelu. Koncem roku 1909 Lewak, který vyšel vítězně z výběrového…

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test