Lesznych, nebo raději Leszen
Listopad012019

Lesznych, nebo raději Leszen

Ahoj, mám velmi zajímavou otázku: Pokud existují Leszna Górna a Leszna Dolna (Horní a Dolní Líštná), pak můžeme v polštině psát o dějinách obou Lesznych, nebo Leszen, jak napsal nedávno autor nejmenovaného textu?  Děkuji za odpověď I.K. Oficiální seznam obcí, který je k dispozici také na internetu, popisuje dvanáct polských obcí, které mají názvy Leszno, Leszno Dolne, Leszno Górne a Leszno Małe. Pokud by obyvatelé těchto obcí uspořádali setkání, mohlo by se nazvat například „Spotkanie Leszen“ (Setkání Líštných), protože Leszno se skloňuje jako podstatné jméno, stejně jako wiadro. Ve stejném seznamu se nachází také jedna obec Leszna Górna (část obce rozdělená státní hranicí). Koncovka druhého pádu, která je uvedena u všech názvů obcí v seznamu, je -ej, tj. v druhém pádu je Lesznej Górnej, jedná se tedy o adjektivní skloňování. Stejně tak vytváříme množné číslo v polštině - dwie Leszne: Górna a Dolna, druhý pád množného čísla v polštině - Historia Lesznych: Dolnej i Górnej. Toto je správný tvar. Stejné…

Jak se má v polštině psát české koruny?
Červen172019

Jak se má v polštině psát české koruny?

Vážený jazykový odborníku, mám následující prosbu. V novinách „Głos“ na první stránce vpravo nahoře je zkratka české měny české koruny ─ kč bez tečky. Až do nedávna polské slovníky používaly zkratku české koruny kc bez tečky po zkratce. V současné době existuje pouze příklad zkratky koruny bez ohledu na to, o kterou zemi se jedná. Je to zkratka kor. s tečkou. Přece existuje mnoho zemí s měnovými jednotkami koruny. Je to chyba lingvistů, nebo spíš jejich nedbalost? Nebo existuje přesněji definovaná zkratka české koruny? V žádném případě by v „Głosu“ neměla být zkratka české koruny ve tvaru ─ kč bez tečky nebo i s tečkou. Bylo by lepší použít její mezinárodní název ─ KCZ. Upozornil jsem editory Głosu na tuto chybu. Všechno nejlepší, děkuji a přeji příjemný den B. K. Vážený pane,odpověď na váš názor na zkratku měnové jednotky zavedené v „Głos“ není jednoduchá. Na vaše pochybnosti se můžeme podívat hned z několika hledisek: Máme v polských textech psát Kč…

Podle jakých pravidel píšeme v polštině „w-we“ „z-ze“?
Květen232019

Podle jakých pravidel píšeme v polštině „w-we“ „z-ze“?

Dobrý den, otázka je jednoduchá: kdy píšeme v polštině „w“ a kdy „we“, kdy „z“ a kdy „ze“. s pozdravem I.Ż. Na začátku bych rozšířil otázku hned o několik dalších předložek: „pod“ a „pode“, „nad“ a „nade“, „bez“ a „beze“, „przed“ a „przede“ atd. Odpověď může být stejně jednoduchá nebo stejně složitá. Různé formy předložek vyplývají z vývoje tzv. samohlásky jer v dávné historii polského jazyka. Jery byly velmi krátké zvuky, které byly buď liché, nebo sudé v závislosti na pozici ve slově. Během vývoje jazyka zmizely liché jery a ty sudé (silné) se proměnily v plné samohlásky (vokalizace). Předložky tvořily vždy celek s následujícím slovem, a to jak ve výslovnosti, tak z pohledu důrazu ve slově. Spojení předložky s následujícím slovem způsobilo také pozici slabých a silných jerů, a poté, když slabé jery zmizely a silné jery byly vokalizované, byly vytvořeny páry zájmen, jak je uvedeno v otázce. V těch dávných dobách bylo použití delší formy předložky určeno strukturou…

Bude v polštině „ekspercka“ nebo „ekspertcka“
Květen032019

Bude v polštině „ekspercka“ nebo „ekspertcka“

Vážený pane, mám pochybnosti a otázku zároveň, používá se v polštině slovo "ekspercka komisja" nebo raději "ekspertcka"? Jedná se mi o označení v polštině českého sousloví odborná komise. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem L. R. Vážení, bez výhrad lze konstatovat, že v polštině z polského podstatného jména "ekspert" (odborník) tvoříme polské přídavné jméno "ekspercki" (odborný). Dostaneme tedy spojení: ekspercka komisja (odborná komise). Podle mého názoru by bylo lepší nazvat uvedenou komisi v polštině spíš jako "komisja ekspertów", "komisja rzeczoznawców" nebo také "komisja biegłych), protože "komisja" (komise) podle základní definice slovníku je „tým osob jmenovaných k plnění konkrétních úkolů“ a odborníci, tj. v polštině "eksperci", "rzeczoznawcy"  nebo také "biegli", jsou členy dané komise. Na internetu se však můžete setkat s oběma tvary, tedy s určením "komisja ekspertów", stejně jako "komisja ekspercka". Slovo expert pro polštinu bylo převzato přímo z francouzštiny, ve které latinské slovo expertus znamená „zkušený“, „vyzkoušený“. Jeho synonyma v polštině jsou "biegły,  rzeczoznawca,  specjalista,  fachowiec,  profesjonalista,  zawodowiec, …

Tombola nebo „loteria fantowa“
Únor032019

Tombola nebo „loteria fantowa“

Zdravím redakci Zwrotu, mám dotaz, měli bychom v polštině psát na pozvánky „tombola“ nebo „loteria“ nebo něco jiného? Děkuji RK Vážený pane, stačí použít slovo "loteria". "Loteria fantowa" je také správná. Tombola je v polštině zastaralé slovo, které znamená loterii, kde ceny nejsou v hotovosti. V dávných dobách slovo "tombola" v polštině někdy znamenalo celou společenskou akci (ples, festival), při které byla jedním z bodu programu loterie. Všechno nejlepší Ireneusz Hyrnik

Jazyková pohotovost
Prosinec082016

Jazyková pohotovost

Mám dotaz. Můžeme v polštině říct „zapalać choinkę“ anebo lepší je „zapalać lampki na choince? H.S. (Pokračování textu…)

Polská jazyková pohotovost
Říjen152016

Polská jazyková pohotovost

Máme pro vás opravdu velmi příjemnou zprávu. Redakce Zwrotu otevřela Jazykovou pohotovost. (Pokračování textu…)

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.