Zemřel Jerzy Kronhold
Listopad142022

Zemřel Jerzy Kronhold

CIESZYN / Obdrželi jsme smutnou zprávu. Ve věku 76 let nás navždy opustil básník, kulturní propagátor a diplomat Jerzy Kronhold. Jerzy Kronhold se narodil 24. ledna 1946 v Cieszyně. Vystudoval činoherní režii na Státní vyšší divadelní škole Alexandra Zelwerowicze ve Varšavě. Studoval také polskou filologii na Jagellonské univerzitě v Krakově. Láska k divadlu a poezii Pracoval ve Slezském divadle Stanisława Wyspiańského v Katovicích jako režisér a literární ředitel. Spolu s Jakubem Mátlem inicioval festival Divadlo na hranici. Dvě sezony byl ředitelem festivalu. Jerzy Kronhold byl uznávaný básník, považovaný za jednoho ze zakladatelů tzv. nové vlny. Na svém kontě má řadu básnických sbírek: Samopalenie (1972), Baranek lawiny (1980), Oda do ognia (1982), Niż (1990) Wiek brązu (2000). Získal také řadu literárních cen, například byl několikrát nominován na literární cenu Nike. Diplomatické aktivity V letech 1991-1996 a 2007-2011 působil jako generální konzul Polské republiky v Ostravě. Založil polsko-česko-slovenské hnutí Solidarita. Byl také ředitelem Polského institutu v Bratislavě. Byl vyznamenán Důstojnickým křížem Řádu…

XXVIII. Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska. Konkrétní témata a ochota spolupracovat
Září282022

XXVIII. Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska. Konkrétní témata a ochota spolupracovat

OSTRAVA / V pondělí 26. září se v Ostravě uskutečnilo XXVIII. Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska, které pořádá Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě. Diskutovalo se o energetické bezpečnosti a dopravě Před polednem se podnikatelé sešli na ostravské radnici na konferenci. Její první blok byl věnován energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Diskutovalo se o problematice Slezských energetických úložišť - o tématu hovořil Łukasz Chrobok, zástupce Nadace Nové energetické technologie - Slezská energetická úložiště (Fundacja Nowe Technologie Energetyczne – Śląskie Magazyny Energii). Diskutovalo se také o potenciálu obnovitelných zdrojů energie při zmírňování dopadů energetické krize. Tohoto tématu se ujal Jakub Iwanowski, poradce představenstva skupiny ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. pro regulační záležitosti. Dalším tématem byl význam polsko-slovenského plynovodu. Význam dopravy V druhém bloku, věnovaném dopravě, se hovořilo jak o současných snahách o zlepšení plavebních podmínek na oderské vodní cestě, fungování železniční dopravy na polsko-české hranici, Slezských zemských drahách a železniční infrastruktuře, tak i…

Z redakční pošty: Podzimní cesty polského klubu Polonus z Brna do Bieszczadů
Září112022

Z redakční pošty: Podzimní cesty polského klubu Polonus z Brna do Bieszczadů

Polský klub Polonus v Brně pravidelně každý rok pořádá vzdělávací zájezdy do země, které jsou někdy tematicky spojeny s významnými výročími nebo svatými patrony vyhlášenými Sejmem. Díky profesionalitě Olgy Grenarové, místopředsedkyně klubu, která je organizátorkou těchto výletů, se laťka rok od roku zvedá, takže letos se podařilo zorganizovat až pětidenní výlet! Konal se od 3. do 7. září 2022 a jeho mottem bylo "stezka dřevěné architektury na Podkarpatsku a po stopách Marie Konopnické". Pod dojmem Marii Konopnické V souladu s tématem zájezdu bylo první zastávkou muzeum Marie Konopnické v Žarnovci, kde se nachází zámeček darovaný spisovatelce polským národem v roce 1902, do kterého se spisovatelka nastěhovala o rok později, v roce 1903. Již při vstupu je vidět, že Marie Konopnická byla stylovou ženou - o čemž svědčí i pravý velký kufr Louis Vuitton! V původních místnostech se nacházejí rukopisy, první vydání knih a rodinné památky, které věnovala její dcera Laura. V jedné vitríně jsme našli dokument o otevření polské školy…

Důležité pro žáky polských škol! Vyřiďte si polský školní průkaz!
Září022022

Důležité pro žáky polských škol! Vyřiďte si polský školní průkaz!

V Polsku je mnoho míst, kde žáci prokazující se školním průkazem dostanou slevu. To se týká jak jízdenek, tak vstupného do muzeí, národních parků a mnoha dalších turistických atrakcí. Tyto průkazy mohou získat také žáci polských škol, které se nacházejí mimo území Polské republiky. V tomto případě je vydává konzulát. Pro jejich získání je třeba podat žádost na konzulát. Nejčastěji prostřednictvím školy. Tyto žádosti dostali k vyplnění rodiče letošních prvňáčků. Po vyplnění je třeba je předložit Generálnímu konzulátu Polské republiky v Ostravě. Na jednotlivých školách budou vyplněné žádosti shromážděny a hromadně odeslány na konzulát. Vydání těchto dokladů i jejich prodloužení je bezplatné. Slevy nejen na cestování, ale také do muzeí a národních parků. Žákovský průkaz, který může získat každý žák polské školy v Zaolší, opravňuje k nákupu zlevněných lístků v Polsku: 37 % - pro cestování veřejnou hromadnou železniční dopravou v osobních, spěšných a rychlíkových vlacích na základě jednorázových jízdenek, 49 % - pro cestování veřejnou železniční dopravou v osobních…

Zítra se můžete zúčastnit soutěže Prázdninový diktát 2022. Tentokrát novinka – poslechový diktát
Srpen102022

Zítra se můžete zúčastnit soutěže Prázdninový diktát 2022. Tentokrát novinka – poslechový diktát

SVĚT / Chcete si vyzkoušet své znalosti polského jazyka? Do soutěže Prázdninový diktát 2022 se můžete přihlásit zdarma. Koná se již tento čtvrtek 11. srpna od 18.00 hodin a není věkově omezena. Všichni jsou vítáni a všichni by se měli skvěle bavit - děti, mládež i dospělí! Portál www.dyktanda.pl, který popularizuje znalosti pravopisu pořádáním soutěží, tentokrát oznámil zcela novou funkci - poslechový diktát! Tato funkce, která je na webových stránkách k dispozici již delší dobu, bude poprvé použita v soutěži. K diktátu se můžete přihlásit na následující stránce: https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-wakacyjne-2022. Jak soutěž probíhá Úkolem účastníků bude bezchybně zapsat obsah, který slyší na nahrávce. Hodnotí se také interpunkce a začátek slova malým nebo velkým písmenem. Naštěstí bude možné nahrávku libovolně pozastavit, přetáčet a přehrávat. Body jsou udělovány na základě algoritmu Dyktanda.pl. Účast v soutěži Účast v soutěži je bezplatná a dobrovolná. Soutěž je organizována na online platformě Dyktanda.pl, která je dostupná po celém světě. Čas a datum začátku a konce soutěže se…

Jak vypadá den poutníka? Útrapy a radosti poutě popisuje Katarzyna Brzóska
Srpen092022

Jak vypadá den poutníka? Útrapy a radosti poutě popisuje Katarzyna Brzóska

ČESKÝ TĚŠÍN, JASNÁ HORA / Poutníci ze Zaolší ušli v červenci 162 kilometrů pěšky z Českého Těšína do Čenstochové na Jasnou Horu. Motto XXX. pěší pouti znělo "Nebojte se". Pouti se zúčastnilo asi 50 poutníků. Trasu urazili za šest dní. Pouti se zúčastnili především Poláci žijící na české straně řeky Olzy, ale nechyběli ani ti z polské strany a Češi. Nejmladšímu účastníkovi bylo 13 let a nejstaršímu poutníkovi 70 let. Všichni poutníci byli velmi rádi, že se po pandemické přestávce opět mohli vydat na pouť. "Pravá radost, pokoj pochází pouze od Boha. Je tu covid, válka, ale Ježíšova výzva 'nebojte se' je stále platná," řekl P. Andrej Slodička, vikář farnosti v Ostravici. Přijeli také poutníci na kolech Účastníci pěší pouti na Jasnou Horu se setkali s účastníky 18. ročníku cyklistické pouti. Trasu z Českého Těšína do Čenstochové ujeli cyklisté za dva dny. Skupinu tvořilo 21 poutníků. Nechyběli ani účastníci 28. ročníku autobusové pouti. Účastníci vyrazili v 6 hodin ráno z…

Ochrana prostřednictvím dokumentace. V Zaolší inventarizují polské náhrobky [rozhovor]
Srpen012022

Ochrana prostřednictvím dokumentace. V Zaolší inventarizují polské náhrobky [rozhovor]

REGION / Skupina 12 studentek z Ústavu dějin umění Univerzity kardinála Stefana Wyszynského ve Varšavě strávila týden v Zaolší. Pod vedením Dr. Bartłomieje Gutowského vykonávali činnosti v rámci projektu dokumentace polského kulturního dědictví v české části Těšínského Slezska. Akce je financována Národním institutem pro polské kulturní dědictví v zahraničí "POLONIKA" v rámci programu Polské kulturní dědictví v zahraničí - dobrovolnictví. O projektu hovoříme s Bartłomiejem Gutowskim Jedná se o nový projekt? Již mnoho let dokumentujeme hřbitovy s polskými náhrobky. Ale v tomto regionu poprvé. Ano, tady jsme přijeli poprvé. Začali jsme se na to připravovat už loni. V předchozích letech jste se jistě zaměřovali na východní pohraničí Polska. Jak se stalo, že jste se začal zajímat o jižní pohraničí Polska? Ano, naše aktivity byly dříve zaměřeny na východní pohraničí. Dvacet let jsme prováděli soupis polských náhrobků v Ternopilském vojvodství a dalších částech Ukrajiny. Zdokumentovali jsme hřbitov Rasos ve Vilniusu, ale také například hřbitovy ve Státech. Navázali jsme spolupráci se sdružením…

Najděte svou organizaci v databázi polských organizací a institucí v zahraničí. Až 290 záznamů o polských stopách v České republice
Květen102022

Najděte svou organizaci v databázi polských organizací a institucí v zahraničí. Až 290 záznamů o polských stopách v České republice

VARŠAVA / Kancelář předsedy vlády (KPRM) a Hlavní statistický úřad (GUS) dnes představily nejnovější verzi Databáze polských organizací a institucí v zahraničí. Prezentace se zúčastnil ministr Jan Dziedziczak, vládní zmocněnec pro Polonii a Poláky v zahraničí a předseda ČSÚ Dominik Rozkrut. Databáze polských organizací a institucí v zahraničí je bohatým zdrojem údajů o přítomnosti a činnosti Poláků a polských komunit v zahraničí, se zvláštním důrazem na společenské, kulturní a náboženské aktivity. Databáze je k dispozici ve dvou jazykových verzích - polské a anglické. Ve které zemi působí nejvíce organizací polské diaspory? Nejnovější verze databáze obsahuje až 8,9 tisíce subjektů působících ve 115 zemích. Většina z nich pochází z Ukrajiny, Spojených států a Velké Británie. Česká republika má v databázi 290 záznamů! Databáze zahrnuje nejen organizace, ale také soubory, školy, hřbitovy, církevní instituce a polská média. Databázi si můžete prohlédnout na adrese https://polonia.stat.gov.pl/. Můžete si ji také stáhnout do počítače. Sbírka je souhrnem nejdůležitějších údajů o polských organizacích, činnosti polské komunity…

Velikonoce 2022: Kdy jsou otevřeny obchody v Polsku a kdy v České republice?
Duben152022

Velikonoce 2022: Kdy jsou otevřeny obchody v Polsku a kdy v České republice?

ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKO / Již šest let je Velký pátek v České republice státním svátkem. Neznamená to však, že by v tento den byly v České republice zavřené obchody. Dnes můžeme nakupovat ve většině obchodů včetně velkých supermarketů. Obchody v České republice budou zavřené pouze na Velikonoční pondělí. Obchodní řetězce se rozhodly zavřít obchody 18. dubna, přestože v České republice platí nouzový stav, který ruší omezení prodejní doby pro obchody s prodejní plochou nad 200 m2 během vybraných svátků. Obchody v Polsku Vzhledem k tomu, že dnes není v Polsku státní svátek, jsou obchody otevřeny jako v běžné pracovní dny. Některé řetězce prodloužily na Velký pátek otevírací dobu. Nakupovat můžete i o velikonoční sobotě, ale musíte počítat s tím, že obchody mají v tento den otevřeno do 14 hodin, některé zavírají i dříve. Na rozdíl od České republiky jsou v Polsku obchody v neděli zavřené. Nakupování je zakázáno i na Velikonoční pondělí.

Češi stále častěji jezdí nakupovat do Polska. Co nejčastěji nakupují?
Duben082022

Češi stále častěji jezdí nakupovat do Polska. Co nejčastěji nakupují?

POLSKO / Češi stále častěji a ochotněji nakupují v polských obchodech. Potvrzují to mimo jiné údaje zveřejněné řetězcem prodejen Biedronka. Nejvíce karet Moja Biedronka je registrováno na česká (41 %), ukrajinská (25 %) a litevská (18 %) telefonní čísla. Zákazníci z České republiky mohou registrovat svou kartu Moja Biedronka na české telefonní číslo od října loňského roku. Zájem je značný. Ve skupinách na Facebooku věnovaných nakupování v Polsku se často objevují příspěvky o nedostatku nových věrnostních karet v obchodech v blízkosti hranic. Co Češi rádi nakupují? A co Češi nejraději nakupují? Analytici zjišťovali nákupní preference zákazníků z České republiky, Litvy, Ukrajiny, Německa a Slovenska na základě údajů za poslední tři měsíce. Češi jsou milovníky mořských ryb, jako jsou sledi a uzené makrely, často kupují plenky Dada a sýr Camembert. Ukrajinci oceňují pleny Dada, polské máslo, smetanu a mléko, často si vybírají uzeniny a čerstvé vepřové maso. Existuje také významná skupina milovníků sleďů "po kołobrzesku". Litevci dávají přednost jednoduchým a osvědčeným…

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.