BYSTŘICE / Bystřice bude slavit celý rok, protože slaví své jubileum. Před 600 lety se objevila první zmínka o obci. První akcí k zahájení jubilea byla vernisáž výstavy dětských prací v Muzeu a informačním centru MUZ-IC.

Umění je největší radostí, kterou člověk dává sobě, ale i druhým. Děkujeme umělcům, kteří vystavili svá díla, ale i těm, kteří dnes přišli, a těm, kteří si výstavu teprve prohlédnou,“ přivítala všechny Irena Ondraszek, vedoucí odboru kultury na obecním úřadě.

Tématem výstavy byla Bystřice

Tématem výstavy byla Bystřice. Děti měly za úkol namalovat, co se jim na jejich vesnici líbí, jak ji vidí. Technika a formát byly volné. Obrázky malovali žáci obou bystřických školských zařízení. Obrazy vytvořili žáci prvního a druhého stupně v hodinách výtvarné výchovy. Na dílech malých umělců se objevily stavby charakteristické pro obec – školy, kostely, obecní úřad. Někteří malovali přírodu, svá oblíbená místa.

Přítomné přivítal také starosta obce Roman Wróbel, který představil logotyp, který bude provázet všechny akce obce spojené s 600. výročím Bystřice.

Přeložený článek

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.