Zemřela Gabriela Pazdera. Moderovala Gorolski Święto, byla učitelkou, milovala folklór
Červen302022

Zemřela Gabriela Pazdera. Moderovala Gorolski Święto, byla učitelkou, milovala folklór

REGION / Přišla k nám smutná zpráva. Zemřela Gabriela Pazdera, učitelka z polské mateřské školy v Bukovci, která milovala folklór. Mnozí si ji pamatují jako moderátorku nedělního programu akce Gorolski Święto, který vedla spolu s Tadeuszem Filipczykem nebo Chrystianem Heczkem. Milovala folklór a jako učitelka založila a vedla dětský soubor Pastyreczki při polské škole v Bukovci. "Spolehlivě a svědomitě předávala kulturní dědictví našich předků, dokázala spojit svou profesionální práci pedagoga s vášní a nikdy neztrácela to nejdůležitější - laskavost a vstřícnost k druhému člověku," zmiňují v nekrologu členové MS PZKO a Macierzy Szkolnej z Bukovce. Rodině vyjadřujeme hlubokou soustrast.

Pohádkové radovánky v Návsí. Rodiče a prarodiče byli nadšeni [foto, video]
Červen292022

Pohádkové radovánky v Návsí. Rodiče a prarodiče byli nadšeni [foto, video]

NÁVSÍ / Místní polská mateřská škola a polská škola uspořádaly v sobotu v Návsí radovánky. Děti a učitelé se při tvorbě programu inspirovali pohádkami. Jako první se na scéně objevili trpaslíci. V horkém odpoledni bylo možné se trochu zchladit sledováním tance, jehož hrdinkou byla princezna Elza. Mohli jste také objevovat žhavé rytmy s mexickým chlapcem Miguelem, hrdinou pohádky "Coco". Učitelé a děti dokázali na jevišti velmi jednoduchým způsobem vykouzlit mořské hlubiny. Překvapením byla píseň o škole v Návsí, kterou zazpívaly a zatančily jak děti, tak učitelé!

Polská škola v Těrlicku pořádala Turnaj o letní pohár ve vybíjené. Zúčastnily se sousední školy
Červen292022

Polská škola v Těrlicku pořádala Turnaj o letní pohár ve vybíjené. Zúčastnily se sousední školy

TĚRLICKO / Turnaj o letní pohár ve vybíjené se v polské škole v Těrlicku pořádá již více než dvacet let. Letos bylo možné se k této tradici vrátit po dvouleté přestávce, kterou způsobila pandemie. O soutěži si povídáme s Barbarou Smugalou, ředitelkou polské školy v Těrlicku. Včera, 28. června, jste ve škole uspořádali turnaj ve vybíjené. Nejednalo se však o školní soutěž. Zúčastnily se i další školy. Pozvali jsme sousední školy. Původním záměrem bylo, aby se jednalo výhradně o malé školy. Jde o to, aby existovaly srovnatelné podmínky a úroveň. Přece nemůžeme soutěžit v turnajích například pátých tříd, když v naší škole jsou jen dva páťáci… Ale pak se přidala velká škola z Bludovic a z Horní Suché. Abychom však zachovali zásadu rovných příležitostí, stanovili jsme, že týmy musí být smíšené. V každém týmu musela být minimálně jedna dívka. A kolik lidí tvoří tým? Sedm. Šest hráčů a "matka". Kolik škol se letos turnaje zúčastnilo? Pět. Kromě naší to byly…

Do Raciborze podél meandrů Odry. Navzdory horku cyklisté ocenili půvab trasy
Červen292022

Do Raciborze podél meandrů Odry. Navzdory horku cyklisté ocenili půvab trasy

V neděli 29. června se členové cyklistického oddílu Polského turisticko-sportovního spolku "Beskid Śląski" sešli v Bohumíně a vyrazili do Raciborze. Trasa cyklistického výletu vedla mimo jiné meandry řeky Odry. Navzdory horku cyklisté ocenili nádherné prostředí na této trase. Výletu se zúčastnilo jedenáct účastníků. Oficiální trasa z Bohumína do Raciborze a zpět měla být dlouhá asi 60 km, ale v praxi se ukázalo, že účastníci urazili téměř 70 km. "V loňském roce se mezi našimi členy ozývaly hlasy, abychom se projeli z Bohumína do Raciborze. Tak jsme to v této sezóně realizovali. Při výběru trasy jsem se řídil především bezpečností účastníků, tj. vytyčil jsem ji po vedlejších silnicích, cyklostezkách. Chtěl jsem se vyhnout hlavním silnicím. Nejzajímavější část trasy byla hned na začátku, když jsme jeli podél meandrů řeky Odry. Jedná se o jedinečné místo z hlediska přírody, protože řeka zde není regulována člověkem a volně mění své koryto. Vyskytují se zde unikátní druhy rostlin, ptáků, a dokonce zde byl objeven nový…

Zajímavý zážitek pro děti z mateřské školy v Neborech. Krmily africké šneky a mohly se dotknout užovky červené
Červen292022

Zajímavý zážitek pro děti z mateřské školy v Neborech. Krmily africké šneky a mohly se dotknout užovky červené

NEBORY / Ještě před letními prázdninami měly děti z polské mateřské školy v Neborech možnost setkat se se zajímavými tvory. Monika a Radek Krupovi navštívili mateřskou školu s užovkou červenou a africkými šneky Achatiny. Toto setkání iniciovala Karin Piwko, kterou zaujalo vyprávění dcer manželů Krupových. Děvčata vyprávěla ve školce o tom, že mají doma hada. Setkání zorganizovali Monika a Radek Krupovi společně s učitelkou Danutou Widenka-Oszeldou. "Radek má hada už asi 14 let, dva velké šneky staré asi rok a tři malé šneky, kterým jsou teprve dva měsíce. Vždy se zajímal o toto téma. Doma máme také ryby," řekla Monika Krupová. Spousta zajímavých informací Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o zvířatech. Radek Krupa jim vyprávěl o tom, jak se rodí, jak hadi svlékají kůži, jak chytají myši, než je sežerou, a jakou další potravu můžete hadovi dát. Předškoláci si mohli vzít zvířátka do ruky, krmit šneky okurkou a prohlédnout si svlečku hada, tedy jeho kůži po svléknutí. Pro manžele…

Kongres Poláků chce podpořit rodiny s více dětmi. Usnesení bylo přijato minulý týden
Červen282022

Kongres Poláků chce podpořit rodiny s více dětmi. Usnesení bylo přijato minulý týden

ČESKÝ TĚŠÍN / Na posledním zasedání Rady představitelů Kongresu Poláků byly projednány výsledky sčítání lidu. Rada Kongresu Poláků připravila analýzu výsledků sčítání, kterou jsme zveřejnili zde. Analýza výsledků sčítání lidu Na zasedání Rady představitelů Kongresu Poláků, které se konalo ve čtvrtek 23. června, bylo zdůrazněno, že počet Poláků v České republice (dřív Československu) od 60. let minulého století klesá. Při posledním sčítání lidu se k polské národnosti (včetně dvojí národnosti) přihlásilo 38 218 osob. Pouze k polské národnosti se přihlásilo 26 802 osob. O deset let dříve se k polské národnosti přihlásilo 39 096 osob. Osoby bez národnosti Je třeba poznamenat, že při posledních dvou sčítáních lidu nebylo uvedení národnosti povinné. V důsledku toho se při posledním sčítání lidu ke své národnosti nepřihlásilo 3 321 058 obyvatel České republiky. Předseda Kongresu Poláků Mariusz Wałach prohlásil, že by se měl znovu projednat způsob výpočtu podílu osob polské národnosti v obci. "Domnívám se, že by bylo vhodnější, kdyby se 10 procent osob…

Výstava v Domě PZKO v Albrechticích. Návštěvníci obdivovali památky a ruční práce členek z Klubu žen [fotografie]
Červen272022

Výstava v Domě PZKO v Albrechticích. Návštěvníci obdivovali památky a ruční práce členek z Klubu žen [fotografie]

ALBRECHTICE / Od soboty do pondělí byly v Domě PZKO v Albrechticích k vidění rodinné památky a ruční práce členek Klubu žen Místní skupiny PZKO. Výstava s názvem "U mě, u maminky, babičky a prababičky" byla zahájena vernisáží v sobotu 25. června. "Dnešní výstava je, jak už název napovídá, jednoduše mezigenerační. To znamená, že jsou zde předměty, které jsme vytvořily my a ženy, které tu již mezi námi nejsou. Tedy naše babičky a prababičky," uvedla iniciátorka a koordinátorka výstavy Jadwiga Czap. Předměty starší než 100 let Během vernisáže vystoupili žáci polské základní školy v Albrechticích. Přednesli báseň o klavíru a zahráli dvě skladby na tento nástroj. Vystaveny byly také jejich práce a kresby. Na výstavě byly mimo jiné k vidění předměty staré více než 100 let. Například fotografie babičky Jadwigy Czapové, narozené v roce 1883, nebo těšínský kroj. Návštěvníci mohli obdivovat předměty, které si dámy z Klubu žen přinesly z domova, trofeje ze zahraničních cest, památky po rodičích a prarodičích…

Věnce pluly také ve Stříteži. Táborák a workshopy pořádalo MS PZKO
Červen262022

Věnce pluly také ve Stříteži. Táborák a workshopy pořádalo MS PZKO

STŘÍTEŽ / V sobotu odpoledne pozvali členové MSK PZKO ve Stříteži na svatojánský táborák. Letos byla akce poněkud odlišná, protože byla spojena s tematickými dílnami pro děti. Táborák hořel na louce u Černého potoka. Hlavním bodem programu bylo seznámení dětí s tradicemi spojenými se svatojánskou nocí. Nejprve si mladí účastníci vyslechli krátké vyprávění o zvycích, po kterém následovala terénní hra. Starší i mladší děti musely po vyřešení několika úkolů najít květ kapradí. Přestože květin bylo více, poklad se skrýval jen pod jednou z nich. Dalším zvykem, který se děti naučily, bylo vyrábění věnců. Dívky úkol dobře zvládly, věnce po zapálení svíček nechaly plavat na vodě. Velký úspěch měla jízda na starém traktorovém přívěsu.

Příběhy našich sousedů. Mezi vítězi soutěže byli i žáci ze základní školy v Českém Těšíně
Červen242022

Příběhy našich sousedů. Mezi vítězi soutěže byli i žáci ze základní školy v Českém Těšíně

TŘINEC / V pondělí 20. června 2022 se v třineckém kině Kosmos uskutečnil slavnostní večer v rámci projektu Příběhy našich sousedů. K projektu organizace Post Bellum se přihlásily také polské školy z Českého Těšína a Třince. Žáci v kině představili výsledky své půlroční práce. Žáci nejprve vyzpovídali svědky historie. Vyhledávali materiály potřebné pro projekt a informace o historii našeho regionu. Ze shromážděných materiálů vytvořili vlastní dokumentární projekty, které představili porotě a publiku. Přestože pamětníci měli různá povolání, všechny spojovaly Třinecké železárny a jejich zajímavé životní příběhy. Pozvaní hosté Večerem v kině Kosmos provázel Tomáš Samiec. Přítomni byli učitelé a žáci zúčastněných škol, zástupci vedení města a Moravskoslezského kraje, zástupce organizace Post Bellum, Knihovny Třinec, projektu Celé Česko čte dětem a Třineckých železáren. Večer zpestřilo vystoupení žáků Základní umělecké školy Třinec. "Jsem velkým fanouškem historie, je to můj koníček. Pokud čtu nějakou literaturu, většinou se týká historie. Bylo mi tedy jasné, že Moravskoslezský kraj bude aktivity Post Bellum podporovat, a jsem…

COEXISTENTIA se připravuje na komunální volby. Podívejte se, kdo bude lídrem v jednotlivých obcích
Červen242022

COEXISTENTIA se připravuje na komunální volby. Podívejte se, kdo bude lídrem v jednotlivých obcích

ČESKÝ TĚŠÍN / Komunální volby v České republice se budou konat 23. a 24. září. I letos postaví své kandidáty do voleb politické hnutí Coexistentia, které na tiskové konferenci představilo dílčí seznamy svých kandidátů. V zářijových komunálních volbách v České republice hodlá hnutí postavit samostatné nebo koaliční kandidátní listiny ve více než desítce obcí v Zaolší. Samostatné kandidátní listiny budou sestaveny v následujících obcích: Albrechtice ( lídr Albin Budjač), Chotěbuz ( lídr Bronisław Mrózek), Vendryně ( lídr Iwo Goryl), Nýdek ( lídr Stanislav Szturc), Hrádek ( lídr Stanislaw Wolny), Milíkov ( lídr Ewa Kawulok - současná starostka), Košařiska ( lídr Janusz Klimek - současný starosta), Návsí ( lídr Jan Heczko) Listiny se připravují také v obcích Dolní Lomná, Bukovec a Písečná. Byly rovněž sestaveny společné kandidátní listiny s nezávislými kandidáty Společné kandidátní listiny s nezávislými kandidáty vznikají v Lutyni Dolné, Těrlicku, Ropici, Písku a Mostech u Jablunkova. Dolní Lutyně - kandidátní listina Soužití-Wspólnota, lídr Jan CzapekTěrlicko - kandidátní listina COEXISTENTIA…

Čeká nás nákupní neděle. Čtvrtá v tomto roce
Červen242022

Čeká nás nákupní neděle. Čtvrtá v tomto roce

POLSKO / V Polsku platí zákaz obchodování v neděli. Existují však výjimky. Některé neděle v roce jsou označeny jako nákupní neděle. A tak budou velké obchody v Polsku otevřeny i v nadcházející neděli 26. června. Zákon o zákazu obchodování v neděli vstoupil v Polsku v platnost v březnu 2018. Stejně jako v loňském roce je i letos 7 obchodních nedělí. Tato je čtvrtá v pořadí. Další bude na konci srpna. V prosinci, před Vánocemi, budou také dvě obchodní neděle. Výjimky Existují také výjimky. Zákaz nedělního prodeje se nevztahuje mimo jiné na cukrárny a kavárny, čerpací stanice, květinářství a trafiky. Otevřeny mohou být také pošty. O nedělích, kdy se neobchoduje, jsou v Polsku otevřeny obchody, které jsou zároveň výdejnami zásilek.

Mravenci, mušky, pavouci, aneb radovánky v Ropici [foto]
Červen242022

Mravenci, mušky, pavouci, aneb radovánky v Ropici [foto]

ROPICE / Minulou sobotu se v Ropici konaly školní radovánky. V této obci se nachází škola s polskou a českou třídou a polská a česká třída mateřské školy. Radovánky jsou organizovány společně, pro všechny. A aby se každé dítě - polské i české - cítilo dobře, na jevišti zazněly oba jazyky. Vystoupení polských dětí byla uváděna v polštině, vystoupení českých dětí v češtině. Svůj program představily také kroužky, které ve škole působí. V Ropici je již tradicí, že se program připravuje na jedno téma. Letos to byl nepochybně hmyz. V parku mezi školou a školkou jste mohli vidět tančící mušky, červíky, pavouky, mravence, motýly a dokonce i stonožku.

10 tipů na víkend
Červen222022

10 tipů na víkend

1. Svátek tří bratří Kdy: od pátku 24. června do neděle 26. červnaKde: Cieszyn, Český Těšín Od pátku do neděle  bude probíhat jubilejní, 30. Svátek tří bratří. Můžete se těšit na bohatý program: koncerty, atrakce pro děti a mnoho doprovodných akcí. Z důvodu rekonstrukce náměstí v Cieszyně se polská číst festivalu bude konat ve sportovní hale. Akci odstartuje páteční slavnostní průvod a společné setkání představitelů měst Českého Těšína a Cieszyna na mostě Družby. 2. Výstava Klubu Kobiet Kdy: od soboty 25. června do pondělí 27. červnaKde: Albrechtice Klub Kobiet Místní skupiny PZKO zve na výstavu s názvem U mnie, u mojej mamy, babci i prababci. Výstavu můžete zhlédnout v sobotu v čase 10.00-18.00, v neděli 9.00-16.00, v pondělí 8.00-12.00. 3. Svatojánský táborák Kdy: sobota 23. června, 15.30Kde: Střítěž Svatojánskou noc budou slavit členové Místní skupiny PZKO ve Střítěži. MS zve k táboráku na zahradu k Zawadzkým. Na programu bude povídání o zvycích a tradicích svatojánské noci, pletení věnců, terénní hra…

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.