KATOVICE / Již brzy, 29. června, bude Hornoslezský panteon v Katovicích obohacen o další významné osobnosti spojené s těšínským regionem.

Díky doporučení Muzea svatého Jana Sarkandra ve Skoczově budou do Hornoslezského panteonu slavnostně zařazeni:

Józef Buzek – rodák z Konské, významný polský statistik, ekonom, politik a poslanec zákonodárného sněmu a senátor prvního volebního období ve druhé republice za PSL „Piast“. Profesor Buzek byl organizátorem a prvním ředitelem Ústředního statistického úřadu a také prototypem panevropanství. Je příbuzným bývalého premiéra Jerzyho Buzka.

Ludwik Konarzewski starší a Ludwik Konarzewski mladší – polští malíři, sochaři, pedagogové, výtvarní umělci a veřejní činitelé, působící v Horním Slezsku a na Těšínském Slezsku. Jejich přínos pro rozvoj umění a uměleckého vzdělávání je neocenitelný.

V předchozích letech byli do Hornoslezského panteonu uvedeni tito významní těšínští rodáci:

V roce 2023: Helena Molak – vyslankyně Wincentyho Witose, polská socioložka a aktivistka lidového hnutí.
V roce 2022: Jan Herma – známý jako „ekumenický sochař“, polský sochař, památkář, medailér, pedagog a profesor umění a veřejný činitel.

Co je to Hornoslezský panteon

V letošním roce bude do Panteonu zařazeno 21 osobností, které se zařadí mezi 206 velkých slezských osobností minulého století. Hornoslezský panteon je kulturní instituce založená na počest návratu Horního Slezska k Polsku v roce 1922. Je také formou uznání těm, kteří se svou činností zasloužili o rozvoj a propagaci regionu, a zároveň pokusem o nápravu historického opomíjení.

Panteon, který se nachází v přízemí katedrály Krista Krále v Katovicích, byl otevřen v červnu 2022 u příležitosti stého výročí připojení části Horního Slezska k Polsku. Jedná se o klíčové místo na kulturní mapě Katovic, Slezska a celého Polska, které provozují Slezské vojvodství, Ministerstvo kultury a národního dědictví, Katovická arcidiecéze a město Katovice.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.