Historie časopisu

Kulturně-společenský měsíčník Zwrot začal vycházet v prosinci 1949 r. Důvodem byla přeměna dosavadní měsíční přílohy novin Głosu Ludu pojmenované Szyndzioły na časopis Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu v Československu. Prvním šéfredaktorem se stal známý spisovatel a literární aktivista Paweł Kubisz, který mimo jiné byl zakladatelem Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego w Czechosłowacji (Slezského literárně-uměleckého svazu v Československu) v roce1937 r., a po válce (1947) Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZG PZKO (Literárně-umělecké sekce při HV PZKO).

Od prosince 1949 až po současnost časopis Zwrot na české straně Těšínského Slezska neustále naplňuje specifické kulturně-tvůrčí poslání, k čemuž ve značné míře využívá již dosažených úspěchů a výsledků intelektuálního a literárně-uměleckého regionálního prostředí. Některé z textů publikovaných na stránkách Zwrotu byly široce komentovány vědeckým a uměleckým prostředím i mimo region. Jedná se zejména o články členů Folklorní sekce a Literárně-umělecké sekce. Zároveň každý z dosavadních redakčních týmů se snažil brát v potaz i tvůrčí návrhy členů PZKO sdružených v místních skupinách. Jedná se zejména o sborové a divadelní dění, taktéž úspěchy dosažené členy Klubů mladých či Klubů žen.

Komentarze
REKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.