CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / V úterý (5. listopadu) se v sále Domu Narodowého v Cieszyně uskutečnila přednáška Henryky Brańczyk „Josef Kornblum jako izraelský spisovatel milující Těšínsko”. Akce se uskutečnila v rámci probíhajících Dnů židovské kultury v Cieszynie a Českém Těšíně. 

V této souvislosti je vhodné zmínit, že Židé odehráli v historii města nad Olzou významnou roli. Dvěma z nich bylo dokonce uděleno čestné občanství Cieszyna. Jedním z nich byl právě Josef Kornblum, který se v roce 2002 stál druhým čestným občanem židovského původu. 

Josef Kornblum

Narodil se v roce 1917 v Pruchné poblíž Těšína. V roce 1935 po úspěšné maturitě na gymnáziu v Bielsku se rozhodl emigrovat do Palestiny. Do vzniku státu Izrael tehdy zbývalo  ještě třináct let. Kvůli politické situaci byl nucen ukončit studium na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. 

Poté pracoval m. j. jako elektrotechnik, na stavbách či při kopání studen.   V roce 1941 se oženil s Miriam, pocházela z polského města Płock. Později se natrvalo usadili v Tel Avivu. Literární tvorbě se začal věnovat teprve v šedesáti letech, začal povídkou Skąpiec (Lakomec).  

Kromě toho je autorem knih „Ziemia przyobiecana” (Přislíbená země),  „Miłość i szarańcza na tle ziemi obiecanej“ (Láska a kobylky na pozadí zaslíbené země), „Obrazki izraelskie” (Obrázky z Izraele). Vzpomínky z dětství, které strávil v Pruchné, zahrnul do souboru povídek „Od Wisły do Jordanu”. Ostatně ve své tvorbě často navazoval na Těšínsko, kde strávil prvních osmnáct let svého života, a které chápal jako místo, kde jsou jeho kořeny. V roce 1985 poprvé po padesáti letech navštívil Polsko. Do rodného kraje přijel také v roce 1994. Zemřel v roce 2008 v Tel Avivu. 

Poradce Reagana

V roce 1994 čestné občanství Cieszyna obdržel profesor Richard Pipes,  významný americký historik a sovětolog, bývalý poradce prezidenta Spojených států Ronalda Reagana.  

Richard Edgar Pipes přišel na svět v roce 1923 v židovské rodině v Cieszyně na nynější Michejdově ulici s č. p. 2. Jeho otec byl spolumajitelem továrny na čokoládu „Dea” na Błogocké ulici.  V roce 1928 se rodina Pipesů vystěhovala do Krakova, a necelý rok později do Varšavy. V říjnu 1939 vycestovali z Polska přes Itálii a Španělsko do Spojených států. 

V roce 1946 se oženil s pocházející z Varšavy Irenou Roth a začal studovat historii na nejprestižnější americké universitě – Harvardu. V roce 1958 se stal na této universitě profesorem. Cestoval po světě a sbíral informace v řadě evropských knihoven. Zúčastňoval se mnoha konferencí, pořádal přednášky na mnoha vzdělávacích ústavech a také publikoval a psal knihy. 

V roce 1980 se stal členem týmu poradců ohledně národní bezpečnosti čtyřicátého prezidenta Spojených států Ronalda Reagana. Nejmocnějšímu muži planety radil v  oblastech týkajících se  Sovětského svazu a východní Evropy. Plnil velmi významnou roli při prezentaci situace Polska Reaganovi během výjimečného stavu.

Nesouhlasil s ústupky vůči Sovětskému svazu  a zasazoval se spíše o zavedení sankcí. Rozhodná Reaganova zahraniční politika, ztotožňována s Richardem Pipesem, nakonec přinesla úspěch. V roce 1985 se v „Řiši zla” dostal Michail Gorbačov a zahájil přestavbu. Následoval pád totalitních komunistických režimů ve Východní Evropě a v roce 1990 začal rozpad Sovětského svazu. 

V roce 1983 se profesor Pipes vrátil na Harvardskou universitu. Jelikož byl už tehdy velmi známý, jeho přednášky navštěvovaly davy posluchačů. Zajímaly se o něho také média – americká i zahraniční, publikoval další knihy. 

V roce 1994 obdržel doktorát honoris causa Slezské university v Katovicích, 

slavnostní akt se uskutečnil v Cieszyně. V roce 2014 profesor Pipes přijel opět do Cieszyna, aby se rozloučil se svým rodným městem. Doprovázel ho jeho syn dr Daniel Pipes.

Hosté si prohlédli oba těšínské židovské hřbitovy, bývalou synagogu na Božkově ulici v Českém Těšíně a Zámecký vrch. V zasedací síni na cieszynské radnici se pak setkali s početnými občany města a jeho okolí.

Profesor Richard Pipes zemřel v roce 2018 v Cambrigde ve státě Massachusetts ve věku 94 let. 

(gam)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.