REKLAMA
REKLAMA
Polské Základní Školy:    Dolní Lomná
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Dolní Lomná

Základní škola H. Sienkiewicze s polským vyučovacím jazykem v Jablunkově, pobočka v Dolní Lomné739 91 Dolní Lomná 70 Škola se nachází v nádherném prostředí, a proto těžíme z blízkosti přírody nejen při výuce přírodovědných předmětů, ale také na hodinách výtvarné výchovy nebo praktických dílnách. Tělesná výchova také často probíhá venku. Každý žák naší školy má běžky, takže v rámci tělesné výchovy a školní družiny chodíme na běžecké tratě. Mimoškolní aktivity, kroužky: šachový kroužek, kroužek angličtiny, taneční kroužek, sportovní kroužek + v zimě běžky, kurzy skateboardingu. Cizí jazyky: angličtina, kurzy polštiny pro rodiče. Naše škola má rodinnou atmosféru, úzce spolupracujeme s mateřskou školou. Během školního roku pořádáme společné akce s rodiči (např. pomoc ve školní zahradě spojená se smažením vaječiny, školní ples, kulig, integrační setkání rodičů, radovánky, výlety …). Během školního roku se naši žáci aktivně účastní soutěží v nářečí, dále také pěveckých, recitačních, matematických, sportovních a výtvarných. Děti, které navštěvují naši školu a mateřskou školu, se učí nejen samostatnosti, ale…

Polské Základní Školy: Vendryně
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Vendryně

Polská základní škola Wisławy Szymborske ve Vendryni739 94 Vendryněszkola.wedrynia@seznam.cz, tel.: 558 994 331, 739 278 815, www. zspvendryne.czPočet žáků: 140, počet tříd: 9Školní družina: 11:30–16:15 Důležitou událostí v životě školy bylo přijetí patrona, kterým se stala nositelka Nobelovy ceny, významná básnířka Wisława Szymborska. Tato volba nebyla náhodná, protože je spojena s návštěvou nositelky Nobelovy ceny ve vendryňské škole během jejího pobytu v našem regionu v roce 2001. Vazby autorky na školu ve Vendryni symbolizuje dub rostoucíve školní zahradě, který Szymborska pojmenovala Piast. Základní škola ve Vendryni je malá venkovská škola s více než 120 žákyv devíti ročnících. Všichni se zde znají, ve škole vládne rodinná atmosféra. Škola má štěstí na skvělé a oddané učitele, kteří jsou schopni objevovat a rozvíjet talenty a zápal svých svěřenců. Žáci a učitelé uskutečnili řadu zajímavých projektů a vzdělávacích programů a získali mnohá ocenění a vyznamenání na úrovni okresní a krajské. Tato aktivita pokračuje účastí žáků například na nejrůznějších soutěžích: matematických, fyzikálních a chemických, jazykových…

Polské Základní Školy:     Český Těšín
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Český Těšín

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně737 01 Český Těšín, Havlíčkova 13skola@zsptesin.cz, tel.: 558 764 06, www.zsptesin.czPočet žáků: 451, počet tříd: 23Školní družina: 11:40–16:30 Naše škola je největší polskou školou v České republice (451 žáků ve dvou školách a 130 dětí ve čtyřech mateřských školách).Jelikož jsme škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, akcen-tujeme výuku jazyků. Naši absolventi velmi dobře ovládají polštinu a češtinu. Škola nabízí také hodiny angličtiny, povinné od 3. ročníku, a podle výběru ruštinu nebo němčinu od 7. ročníku. Klademe velký důraz na kontakt s Polskem, vytváříme co nejvíce příležitostí a možností, aby děti cítily vztah a úctu k regionu Těšínského Slezska, ale také k zemi, jíž jsou občany, jejich domovině a celé Evropě. Za tímto účelem organizujeme vzdělávací exkurze, Evropský týden, turistické vycházky do Beskyd, výlety do České republiky a Polska, setkání se studenty z různých zemí. Mimoškolní aktivity, kroužky: dramatický kroužek (třídy II–IV), Divadlo Bum Trach (třídy IV–IX), kroužek scénických tanců (třídy…

Polské Základní Školy: Havířov-Bludovice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Havířov-Bludovice

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská 429/14, 736 01 Havířov-Budovicepzs.bludovice@seznam.cz, Tel.: 596 434 093, 739 652 677, www.psp.bledowice.czPočet žáků: 55, počet tříd: 6Školní družina: 11:40–16:30 Historie:Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Havířově-Bludovicích je nejstarší školou v Havířově, založenou v roce 1911. Žáci zde mají k dispozici zrekonstruovanou budovu, hřiště dětské i fotbalové, školní zahradu. Příjemné prostředí školy dotváří nedaleké meandry řeky Lučiny. Frekventanty naší školy se mohou stát všechny děti z polských a smíšených rodin, ale také těch, v nichž chtějí vzdělávat své dítě v polštině, bez ohledu na národní či kulturní příslušnost. Vychováváme podle školních osnov „Naše škola“. Podporujeme formy vědomého a aktivního učení. Prioritou je pro nás výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Žáci mají každodenní kontakt s polským jazykem, od druhého ročníku se učí česky, od třetího ročníku povinně absolvují výuku angličtiny a od osmého ročníku také němčiny. V rámci matematických předmětů zavádíme kurzy finančního vzdělávání.Naši svěřenci se účastní…

Polské základní školy:     Horní Suchá
Prosinec202021

Polské základní školy: Horní Suchá

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché735 35 Horní Suchá, Těrlická 407, tel.: 596 425 695 pzs.horni_sucha@seznam.cz PZŠ Horní Suchá je škola zaměřená na moderní vyučovací metody, otevřenost a spolupráci. Naši žáci jsou vítězové předmětových olympiád, získávají vysoká umístění v národních i mezinárodních soutěžích. Dosahují výborných výsledků v testech a na externích zkouškách, a tak řadí naši školu mezi nejlepší v regionu. Především jsou však dětmi, které znají své silné stránky a jsou motivovány k dalšímu rozvoji na základě znalostí a měkkých dovedností. Škola se specializuje na regionální vzdělávání: vychovává poznáním vlastního kulturního dědictví, regionálních hodnot a obsahu; vštěpuje dětem úctu k regionu, ale i k oběma vlastem: České a Polské republice. Mimoškolní aktivity, kroužky: kroužek německého jazyka, THE BLOCKS OF IMMERSION IN ENGLISH – workshopy v angličtině s rodilým mluvčím, matematický kroužek „OLIMPIJCZYCY”, matematika – přípravný kurz na zkoušky, polský jazyk – přípravný kurz na zkoušky, psaní všemi deseti, florbal, keramika, sportovní kroužek (třídy 1.–5.), „Veselá škola“,…

Polské Základní Školy: Milíkov
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Milíkov

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Milíkově 739 81 Milíkov 104 Tel.: 555 444 120, www.pspmilikov.czPočet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 12:00–15:30 Naše škola je školou s tradicí, letos oslavujeme jubileum 190 let polského školství v Milíkově. Jsme malotřídní škola, děti z prvního až pátého ročníku se učí ve dvou třídách. Mladší děti si hrají ve velmi příjemné a přátelské atmosféře v mateřské škole, která je otevřena od 6:30 do 15:30. Kromě zábavy se tam předškoláci pomocí Metody dobrého startu připravují na svou budoucí roli úspěšného žáka. Po vyučování je žákům k dispozici školní družina (otevřena od 12:00 do 15:30). Každý den v týdnu jsou zde pro ně připraveny různé aktivity: zručné ruce, filmový kroužek, dále organizujeme venkovní aktivity, sportovní hry, jednou týdně navštěvujeme knihovnu. Mimoškolní aktivity, kroužky: šachový klub, angličtina. Cizí jazyky: angličtina. Škola je kompletně zrekonstruována a má veškeré vybavení potřebné pro vyučování v 21. století. Snažíme se také rozvíjet kontakt dětí s klasickou knihou.…

Polské Základní Školy:   Mosty u Jablunkova
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Mosty u Jablunkova

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Mostech u Jablunkova 739 98 Mosty u Jablunkova 750 pzs@mostyujablunkova.cz, tel.: 558 367 615, 739 281 362 www.pspmosty.estranky.cz Školní družina: 12:20–15:20 Historie: Počátky školství i celé vesnice jsou v Šancích, kde byla kolem roku 1690 zřízena první škola. První dřevěná škola v současném středu obce se vybudovala v roce 1798. V letech 1870–73 byla postavena nová zděná škola. Učilo se v ní v polštině a němčině. Tato školní budova sloužila žákům až do roku 1963. Ve školním roce 1962–63 začala výuka v současných prostorách, které dnes fungují jako společná škola pro polské a české děti. Od 1. září 2009 začala nová etapa naší školy – stali jsme se malotřídkou s ročníky 1 až 5. Mimoškolní aktivity, kroužky: divadelní a hudební kroužek, sportovní kroužek, kroužek angličtiny, turistický kroužek, kroužek deskových her. Cizí jazyky: angličtina. Škola nabízí: • individuální přístup k žákům • rodinnou atmosféru ve třídě • různé způsoby práce a…

Polské Základní Školy:    Návsí
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Návsí

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Návsí 739 92 Návsí, Pod Výtopnou 190 Tel.: 558 357 528, 774 932 435 Počet žáků: 38, počet tříd: 3 Školní družina: 12:15–16:00 Jsme malotřídka (1.–5. ročník). V současné době máme tři třídy, v nichž se učí 35 žáků. Škola je velmi dobře vybavená. V každé třídě se nachází interaktivní tabule. Počítačovou místnost se podařilo vybavit novými notebooky a tablety. Díky grantu z Fondu rozvoje Zaolší jsme zakoupili nové knihy, které si děti mohou půjčit z třídních knihovniček. Snažíme se, aby v naší škole vládla rodinná atmosféra. Žáci se znají jménem. Připravujeme společné projekty, exkurze a různé mimoškolní aktivity. V menší skupině žáků je pro naše učitele snazší oslovit každé dítě a pracovat s ním individuálně. Při výuce se snažíme používat různé metody a způsoby vyučování. Učíme děti číst pomocí metody Sfumato. Ve výuce také aplikujeme metodu RWTC (Reading and Writing for Critical Thinking), tj. Čtením a psaním ke kritickému…

Polské Základní Školy: Oldřichovice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Oldřichovice

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Oldřichovicích 739 61 Oldřichovice 210 pzsoldrichovice@volny.cz, tel.: 558 348 118 www.pzsoldrichovice.webnode.cz Počet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 11:30–16:00 Škola sídlí v budově z roku 1906 a po celou dobu své historie (s výjimkou let 1939–46) vyučuje v polštině. Zpočátku to byla obecná škola, nyní vychovává děti prvního stupně základní školy, tj. od první do páté třídy. Po mnoho let funguje jako škola pro žáky z širšího okolí. Bezplatný školní autobus vozí žáky i ze sousedních Gutů. Od roku 2003 byla škola administrativně připojena k Základní škole G. Przeczka v Třinci, a stala se tak její pobočkou. Mimoškolní aktivity, kroužky: sportovní kroužek, divadelní kroužek, kroužek vyšívání, šachy, golf. Cizí jazyky: angličtina. V současné době je velmi dobře vybavena – má dvě učebny s interaktivní tabulí a projektorem, tělocvičnu, školní družinu, školní jídelnu a kuchyň, moderní sportovní hřiště, altán využívaný jako venkovní třída. V budově se také nachází mateřská škola. Děti, které ji…

Bývalé polské školy. Polská škola v Komorní Lhotce působila téměř dvě stě let
Prosinec192021

Bývalé polské školy. Polská škola v Komorní Lhotce působila téměř dvě stě let

KOMORNÍ LHOTKA / Škola (původně evangelická) v Komorní Lhotce oficiálně vznikla v roce 1782, což umožnil Toleranční patent císaře Josefa II. ze dne 13. října 1781. Nicméně již předtím v této podhorské vesnici probíhalo tzv. pokoutní vyučování. Obyvatelé byli sice jednoduchými sedláky a nevolníky, chápali však, že cesta k vyššímu životnímu standardu vede pouze skrze vzdělávání a osvětu. Jak uvedl Jan Szymik, již zesnulý etnograf a učitel v Zemědělské škole v Českém Těšíně, ve svém článku „Mówią wieki...”, který je součástí publikace  „Trud szkolny 1782 – 1967”, jedním z putovních pokoutních učitelů byl jistý Koczy (Kotschy), který učil mimo jiné i ve Lhotce. V šedesátých letech 18. století se pokoutní škola nacházela v soukromém domku rolníka Pawła Zientka. Budova bývalé polské školy v Komorní Lhotce Důkazem, že místní uměli číst a psát, je napsána suplika, kterou 15. července 1766 předali císaři Josefovi II., když zrovna projížděl přes Lhotku. V roce 1773 tehdejší c. k. úřady zakázaly další pokoutní vyučování. Od…

Máte prázdnou nádrž? Počkejte do pondělí. V Polsku sníží ceny pohonných hmot
Prosinec182021

Máte prázdnou nádrž? Počkejte do pondělí. V Polsku sníží ceny pohonných hmot

POLSKO / Ceny pohonných hmot v uplynulém roce rekordně rostly. Polská vláda rozhodla, že od 20. prosince dojde ke snížení spotřební daně z pohonných hmot. V praxi to znamená, že palivo může být levnější až o 0,20 - 0,30 zlotých. Spotřební daň bude snížena na minimální úroveň povolenou v Evropské unii. Tím však dobré zprávy pro řidiče nekončí. Od 1. ledna bude od daně osvobozen také maloobchodní prodej pohonných hmot. Benzín a nafta by proto měly být ještě levnější. Tato zpráva je dobrá nejen pro polské řidiče, ale také pro řidiče v České republice, kteří žijí v blízkosti hranic. Už nyní mohou ušetřit, když natankují benzin nebo naftu v Polsku, kde jsou ceny nižší než v České republice. Od pondělí by pohonné hmoty měly být ještě levnější. Průměrná cena benzínu a nafty během posledních 12 měsíců v Polsku Měsíc010203040506070809101112Benzín (PLN)4,614,775,095,245,245,325,645,725,755,886,05,97Nafta (PLN)4,614,785,085,185,185,275,425,435,555,866,015,99 Průměrná cena benzínu a nafty během posledních 12 měsíců v České republice Měsíc010203040506070809101112 Benzín (v korunách) 27,8628,3529,4531,2331,5832,1732,9233,7833,7734,1137,037,02 Nafta (v korunách) 27,2927,3628,1429,5029,5529,9730,9131,6631,5532,333

10 tipů na víkend
Prosinec162021

10 tipů na víkend

1. Vánoční strom Kdy: pátek 17. prosince, 15.00-18.00Kde: Český Těšín, KASS Střelnice Zpříjemněte si předvánoční čas na „Střelnici“, kde na vás čeká kulturní program v rámci akce „Vánoční strom 2021“. Můžete se těšit na koledování souborů Nowina a Canticum Novum, vystoupení Klaunů z Balónkova a mažoretek Srdíčko. 2. Rozpalmy razem świece Kdy: neděle 19. prosince, 15.00 Kde: Ustroň, náměstí V rámci adventní akce města Ustroň Rozpalmy razem świece proběhne v neděli rozsvícení čtvrté svíčky na adventním věnci. V kulturním programu vystoupí Estrada Ludowa "Czantoria" a Estrada Regionalna "Równica". 3. Vánoční koncert Regionální knihovny Karviná Kdy: pátek 17. prosince, 17.00Kde: Karviná-Fryštát, knihovna Regionální knihovna Karviná zve Vánoční koncert. V Středisku hudby a umění vystoupí Klarinet Kvartet Brno. 4. Cestování za 5 zlotých Kdy: pátek 17. prosince, 17.00Kde: Cieszyn, Dom Narodowy Letos poslední beseda z cyklu "Cestování za 5 zlotých" proběhne v páteční odpoledne v Domu Narodowym, tentokrát v doprovodu hudby. Cestovatel a hudebník David Fly povypráví např. o hraní na ulicích…

Vraždy, svatby, rozmary počasí před lety (29)
Prosinec142021

Vraždy, svatby, rozmary počasí před lety (29)

Srážka vagonů Deset vagonů se odtrhlo v noci z úterý 17. na středu 18. listopadu 1914 od nákladního vlaku směřujícího do Bohumína, ještě než stačil vjet do tunelu v Mostech u Jablunkova. Odtržené vagony zajely až do Čadce, kde se srazily s dalšími železničními vozy. Srážka si vyžádala dva mrtvé a tři zraněné. Několik vagonů bylo poškozených. Hřiby v zimě Rozmary počasí způsobily, že v prosinci 1900 v lesích na Těšínsku začalo růst velké množství hřibů. Ty přes den dorůstaly značné velikosti, avšak v noci vždy zmrzly. Dařilo se také ostružinám. Našli korunu Jednokorunovou minci  našli 4. prosince 1902 na poště v Těšíně její zaměstnanci. Kdo ji ztratil, mohl se tam o ní přihlásit. Okraden na dobytčím trhu Pan Pavel Szurek z obce Harbutowice u Skoczova byl 3. prosince 1906 okraden na dobytčím trhu v Těšíně. Přišel o peněženku s osmdesáti korunami. Uhořela při požáru Během požáru usedlosti rolníka Jana Mużaka v Neborech v prosinci 1906 zemřela jeho manželka. Když se totiž snažila vyvést z chléva krávy, omámena kouřovými zplodinami upadla a…

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test