Vydali se na pouť ke cti svatého Melchiora Grodeckého. Průvody z Polska a České republiky se setkaly na Mostě přátelství
Září072022

Vydali se na pouť ke cti svatého Melchiora Grodeckého. Průvody z Polska a České republiky se setkaly na Mostě přátelství

CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / V neděli 4. září prošlo ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přeshraniční procesí s ostatky svatého Melchiora Grodeckého - těšínského mučedníka ze 17. století. Na české straně se průvod vydal od kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Věřící ostravsko-opavské diecéze vedl její administrátor, biskup Martin David. Na polské straně vyrazil průvod vedený biskupem bělsko-żywiecké diecéze Romanem Pindelem a pomocným biskupem Piotrem Gregerem od sanktuária Panny Marie Těšínské ve farnosti svaté Máří Magdalény. Obě skupiny se setkaly na hraničním mostě přátelství. Melchior Grodecký (Melchior Grodziecki) Melchior Grodecký je jedním z patronů bělsko-żywiecké diecéze. Jeho rodným městem je Cieszyn. Narodil se zde v roce 1584. Po studiích na jezuitské koleji ve Vídni vstoupil do jezuitského noviciátu v Brně. Na kněze byl vysvěcen v roce 1614. Působil jako farář v Praze a v nedaleké obci Kopanina. Po vyhnání jezuitů z Čech v roce 1618 se vydal do Uher. Po krátkém pobytu v Brně se v roce 1619 ocitl v Homonně, odkud ještě…

Slavnostní výročí Optů. Místo 50 svíček na dortu 50 kánoí na řece Olze
Září062022

Slavnostní výročí Optů. Místo 50 svíček na dortu 50 kánoí na řece Olze

ČESKÝ TĚŠÍN / V sobotu 3. září 2022 se na těšínské přehradě sešli členové harcerského vodního oddílu "Opty", bývalí členové se svými rodinami a příznivci, aby oslavili 50. narozeniny oddílu. Oslavy 50. narozenin začaly v brzkých ranních hodinách. 105 lidí v 50 kánoích sjíždělo řeku Olzu. "Naším cílem bylo pustit na vodu padesát lodí, což mělo symbolizovat padesát svíček na dortu. Na kánoích jsme jeli etapu z Věřňovic k Odře, což je asi osm kilometrů. Trvalo nám to dvě hodiny. Vodáckého výletu se zúčastnilo třicet aktivních členů, zbytek tvořili bývalí členové, rodiče, kolegové a příznivci oddílu," uvedl Stanisław Franek, vedoucí oddílu Opty. Po plavbě na raftech se konala oslava na těšínské přehradě Odpoledne se sešlo asi 240 lidí, aby společně oslavili výročí. Byly připraveny různé aktivity a hry. Každý se mohl projet na kánoi po přehradě, zhlédnout sestříhaný film "V kině", prohlédnout si zázemí harceřů, kroniky a fotografie. Pro děti byly speciálně připraveny průlezky a stanek, kde se malovalo na…

Slezské dožínky v Bludovicích integrují místní komunitu. Všichni se skvěle bavili
Září062022

Slezské dožínky v Bludovicích integrují místní komunitu. Všichni se skvěle bavili

BLUDOVICE / Sobotní odpoledne a večer 3. září se na dožínkách v Bludovicích nesly ve znamení dobré zábavy. A přestože jsou Bludovice dnes součástí města Havířova, stále si zachovávají prvky venkovské krajiny. Obyvatelé zase ctí tradice svých předků a místní folklór. Letos se v Bludovicích konaly již 52. dožínky. V Bludovicích je folklór spojený s koncem žní harmonicky rozvíjen a prezentován jak Poláky, tak Čechy. Na pódiu vystoupily místní folklorní soubory "Błędowice" a "Mali Błędowianie" a české soubory "Vonička" a "Jagár". Dožínkový průvod Dožínky tradičně začínají průvodem. Nejinak tomu bylo i v Bludovicích. Starožitný traktor táhnoucí žebřinový vůz vyjel od dvora. Seděly v něm děti ze souboru "Mali Błędowianie", samozřejmě oblečené v regionálních krojích. V průvodu šli v krojích pěšky také členové souboru "Błędowice" a další členové MS PZKO Bludovice. Zábava na zahradě Domu PZKO Když průvod dorazil do zahrady u Domu PZKO, byl předveden dožínkový obřad. Hostitelé obdrželi od členů souboru "Błędowice" tradiční věnec a bochník chleba a sami…

„Pro nás jsou důležité hodnoty, které zavraždění vyznávali.“ Odhalení pomníku obětem Polenlageru č. 41 v Petrovicích
Září052022

„Pro nás jsou důležité hodnoty, které zavraždění vyznávali.“ Odhalení pomníku obětem Polenlageru č. 41 v Petrovicích

PETROVICE U KARVINÉ / Prvního září 2022, v den 83. výročí vypuknutí druhé světové války, byl v Petrovicích u Karviné odhalen památník obětem Polenlagru č. 41. "Chtěli jsme uctít památku těch, kteří zemřeli v nelidských podmínkách tábora Polenlager 41 v Petrovicích-Prstné. Toto místo je symbolem toho, že potomcí na jejich tragický osud pamatují. Smrt nerozlišuje mezi zásluhami a činy národů, ale pro nás živé jsou důležité hodnoty, které vyznávali zavraždění, a tou největší hodnotou byla láska k vlasti," řekl Stanisław Gawlik a vyzval k apelu. Jména Poláků, kteří zemřeli v Polenlageru č. 41 "Vyzývám vás všechny, abyste povstali k apelu. A především vy, kteří jste se ničím neprovinili, ale jen tím, že jste byli polskými vlastenci a nepodepsali jste Volkslistu, a proto jste byli uvězněni v tomto Polenlageru, kde jste přišli o život: Domagała 89 let, Dyszy 75 let, Gajdowicz 73 let, Gill 71 let, Grzejewski 82 let, Kowalczyk 61 let, Kumenecker 76 let, Moszowa 55 let, Piechota 62 let,…

Jubileum Optů na fotografiích Mariana Siedlaczka
Září042022

Jubileum Optů na fotografiích Mariana Siedlaczka

Harcerský vodní oddíl Opty letos slaví 50. výročí svého založení. Oslavy se konaly 3 září u vodní nádrže Hrabina v Českém Těšíně. Oddíl byl založen v roce 1972 jako pionýrský oddíl Marie Konopnické 1. oddílu OP Fryderyka Chopina a v té době jej vedla dh Irena Stonawska. Po mnoha změnách a dalších inspiracích se 23. září 1976 tým přejmenoval na "Leonida Teligy". Leonid Teliga jako první Polák sám obeplul svět na jachtě "OPTY", a 8. září 1980 byl založen oddíl "OPTY". Teliga však dodnes zůstává patronem a hrdinou harcerů z Českého Těšína. Prohlédněte si fotografie Mariana Siedlaczka.

Začátek školního roku v Návsí. Sedm dětí bylo pasováno na prvňáčky
Září032022

Začátek školního roku v Návsí. Sedm dětí bylo pasováno na prvňáčky

NÁVSÍ / Minulý čtvrtek byl pro děti, které poprvé usedly do školních lavic, nesmírně důležitý. Nejinak tomu bylo i v polské základní škole v Návsí, kterou bude navštěvovat sedm prvňáčků. "První den ve škole pro naše nové žáky začal slavnostním pasováním prvňáčků. V letošním školním roce máme zapsáno sedm prvňáčků, pět chlapců a dvě dívky, což je ve srovnání s předchozími roky průměrný počet žáků," říká ředitelka školy Romana Molinková. Jaké je to učit na malotřídní škole? "Na malotřídní škole je výuka trochu jiná než na velkých školách, ale podařilo se nám rozvrh sestavit tak, aby prvňáčci měli co nejvíce hodin samostatně, jen některé hodiny budou kombinované, aby si zvykli," vysvětluje Molinková. Poukaz prvňáka pro všechny školy v Zaolší Stejně jako v loňském roce dostali prvňáčci díky podpoře Nadace "Pomoc Polákům na východě" školní pomůcky, tzv. "Bon prvňáka". Kromě toho žáci obdrželi knihu Józefa Ondruši "Zázračný chléb", kterou financoval Kongres Poláků v České republice.

Znovuotevření školy v Bukovci. Rekonstrukce trvala téměř rok
Září022022

Znovuotevření školy v Bukovci. Rekonstrukce trvala téměř rok

BUKOVEC / Žáci základní školy s polským jazykem vyučovacím v Bukovci zahájili nový školní rok v opravené budově. Slavnostní otevření se konalo v sobotu 27. srpna. "Téměř před rokem, 1. října, začala rekonstrukce školy, díky níž vznikly čtyři učebny: polytechnická, přírodovědná, počítačová a školní družina. Máme fantastické čtenářské koutky, nové toalety, jídelnu, zrekonstruované chodby, šatny, ale i sborovnu a novou ředitelnu," přivítala přítomné ředitelka školy Ivana Wrona. Rekonstrukce stála 10,6 milionu korun. Obec získala od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši více než 5,8 milionu korun. Multimediální místnost byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zbytek zaplatila obec ze svých prostředků. Učený kovář z Bukovce " Škola v Bukovci je jednou z nejstarších škol na Zaolší. Jak se dočteme ve "Vzpomínkách na dřevěné kostely ve Slezsku" od P. Jozefa Londzina, škola v obci existovala již v roce 1792. Byla to Jochymkova kovárna, kde prostý kovář učil partu dětí psát kovanými hřebíky na ploché kameny. Budova, přesněji řečeno dřevěný "kurlok" (chata…

Až devět prvňáčků zahájilo výuku v polské škole v Albrechticích
Září022022

Až devět prvňáčků zahájilo výuku v polské škole v Albrechticích

ALBRECHTICE / Slavnostní zahájení školního roku polské základní školy v Albrechticích se konalo v místním Domě PZKO. Proč? "Protože bychom se do školy prostě nevešli," vysvětlila Jolanta Kożusznik, ředitelka školy. Samozřejmě neskrývala radost z této skutečnosti. "Letos máme dokonce devět prvňáčků! - byla nadšená. "Škola je od toho, abychom se bavili. Učení je mimochodem," řekl Juliusz Szymczak-Gałkowski z Nadace "Pomoc Polákům na Východě" ve svém projevu k prvňáčkům, který vyvolal bouřlivý potlesk a smích publika. "Pevně věřím, že do této hry zapojíte i učitele. Dbejte tedy na to, aby učitelé nebyli smutní, unavení, pozvěte je na procházku, ke hře. Jsem si jistý, že to zvládnou," dodal. Marek Bystroń, předseda organizace Macierz Szkolna v České republice, si přál, aby žáci používali své školní tašky tak, jak mají - nosili je na zádech, házeli je na chodbu nebo pod lavice. "Kéž by se letos už nevyučovalo na dálku," vysvětlil význam svého přání. Tvůrčí vystoupení Žáci starších tříd si připravili skvělou báseň na…

Důležité pro žáky polských škol! Vyřiďte si polský školní průkaz!
Září022022

Důležité pro žáky polských škol! Vyřiďte si polský školní průkaz!

V Polsku je mnoho míst, kde žáci prokazující se školním průkazem dostanou slevu. To se týká jak jízdenek, tak vstupného do muzeí, národních parků a mnoha dalších turistických atrakcí. Tyto průkazy mohou získat také žáci polských škol, které se nacházejí mimo území Polské republiky. V tomto případě je vydává konzulát. Pro jejich získání je třeba podat žádost na konzulát. Nejčastěji prostřednictvím školy. Tyto žádosti dostali k vyplnění rodiče letošních prvňáčků. Po vyplnění je třeba je předložit Generálnímu konzulátu Polské republiky v Ostravě. Na jednotlivých školách budou vyplněné žádosti shromážděny a hromadně odeslány na konzulát. Vydání těchto dokladů i jejich prodloužení je bezplatné. Slevy nejen na cestování, ale také do muzeí a národních parků. Žákovský průkaz, který může získat každý žák polské školy v Zaolší, opravňuje k nákupu zlevněných lístků v Polsku: 37 % - pro cestování veřejnou hromadnou železniční dopravou v osobních, spěšných a rychlíkových vlacích na základě jednorázových jízdenek, 49 % - pro cestování veřejnou železniční dopravou v osobních…

V Praze bude nový polský velvyslanec. Nominaci na post velvyslance obdržel Mateusz Gniazdowski
Září022022

V Praze bude nový polský velvyslanec. Nominaci na post velvyslance obdržel Mateusz Gniazdowski

VARŠAVA, PRAHA / Ministr zahraničí Zbigniew Rau včera předal nominaci na post velvyslance Mateuszovi Gniazdowskému. Jak uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí Polska na Twitteru, novým mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Polské republiky v České republice se stane Mateusz Gniazdowski. Podmínkou nástupu do funkce je předložení pověřovacích listin prezidentu České republiky. Min. @RauZbigniew wręczył nominację ambasadorską @M_Gniazdowski, który zostanie nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Czeskiej 🇨🇿. Minister uhonorował nowego ambasadora odznaką #BeneMerito, przyznaną za wzmacnianie pozycji 🇵🇱 na arenie międzynarodowej. pic.twitter.com/22fTsLOm8z— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 1, 2022 Ministr také ocenil budoucího velvyslance odznakem Bene Merito, který se uděluje za upevňování postavení Polska na mezinárodní scéně. Jmenování Mateusze Gniazdowského velvyslancem kladně posoudil na začátku srpna zahraniční výbor polského Sejmu. Mateusz Gniazdowski Mateusz Gniazdowski je zástupcem ředitele Centra východních studií Marka Karpa. Studoval na Institutu politických věd Varšavské univerzity a poté absolvoval doktorské studium na Institutu politických věd Slovenské akademie věd. Na Univerzitě Komenského v Bratislavě obhájil doktorskou práci…

Velký úspěch žákyně polské základní školy v Českém Těšíně. Maja Wysocka se stala dvojnásobnou mistryní světa mažoretek
Září012022

Velký úspěch žákyně polské základní školy v Českém Těšíně. Maja Wysocka se stala dvojnásobnou mistryní světa mažoretek

PRAHA / Maja Wysocka, žákyně páté třídy polské základní školy v Českém Těšíně, se na konci letních prázdnin, ve dnech 25.-27. srpna, zúčastnila Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2022 (World Championship Majorettes Sport 2022), které v Praze pořádala federace IFMS. Získala dvě zlaté medaile. Žákyně polské základní školy v Českém Těšíně se představila ve čtyřech kategoriích - tanec s hůlkou, pomponem a vlajkou. Maja se stala dvojnásobnou mistryní světa v kategoriích sólo pompon a sólo hůlka, vicemistryní světa v kategorii sólo vlajka a vicemistryní světa v kategorii sólo hůlka. "Tančila nádherně a proslavila nejen naši školu, ale i Cieszyn a Polsko," těší se ředitel školy Marek Grycz.

V Oldřichovicích začal nový školní rok. Žáci prvních tříd se budou učit ve sloučené třídě
Září012022

V Oldřichovicích začal nový školní rok. Žáci prvních tříd se budou učit ve sloučené třídě

OLDŘICHOVICE / Do škol v našem regionu se vrátil čilý ruch. V Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Oldřichovicích prvňáčky srdečně přivítala paní ředitelka Janina Marek a jejich nová učitelka Alina Rucka. Dívky, které debutovaly jako žákyně, přivítali i jejich starší kolegové. Letos byly do první třídy přijaty čtyři dívky. Dominika, Anielka, Eliška a Miriam budou navštěvovat třídu spojenou s druhou třídou. "Spojené třídy jsou pro učitele vždy velkou výzvou, protože musí naplánovat výuku tak, aby každý žák věděl, co má v danou chvíli dělat, a mohl úkol zvládnout samostatně. I když je to náročné, děti později odcházejí ze školy samostatné a také se učí soustředit," říká učitelka Alina Rucka. Jako každý rok obdrželi prvňáčci Poukaz prvňáka Prvňáčci obdrželi Poukaz prvňáka, stejně jako jejich kamarádi ve všech polských školách v našem regionu. Školní startovací balíček, který se skládá ze školní aktovky se školními pomůckami, financovala Nadace "Pomoc Polákům na východě". Kromě toho žáci obdrželi knihu Jozefa Ondrusze "Zázračný chléb",…

10 tipů na víkend
Září012022

10 tipů na víkend

1. Rozloučení s létem - polský rock Kdy: pátek 2. září, 17.00 Kde: Bystřice V Parku PZKO v Bystřici vystoupí skupina Contriband, která zahraje největší hity polského rocka. Na akci zve Místní skupina PZKO Bystrzyca. 2. Opékání párků u Olzy Kdy: pátek 2. září, 17.00Kde: Věřňovice Místní skupina PZKO ve Věřňovicích zve na akci k břehům Olzy. Během společného posezení na programu bude opékání párků a brambor (párky, brambory, pivo a limo zajištěno) a vystoupení lidové kapely Czymuni. 3. Těšínský pivní podzim Kdy: pátek 2. září, sobota 3. záříKde: Cieszyn Těšínské kulturní středisko a Browar Cieszyn zvou v pátek a sobotu na Těšínský pivní podzim. Připraven bude zajímavý program: hudba, hry a soutěže s pivní tematikou, grill, chill out zóna, atrakce pro děti a další. 4. Havířovské slavnosti Kdy: pátek 2. června, sobota 3. červnaKde: Havířov V pátek od 16.30 hod. budou vystupovat mj. No name, Tublatanka, Gotthard, v sobotu od 13.00 např. Lúčnica, Lucie Bílá, Kabát. Po celé dva…

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.