#KTOTYJESTEŚ

Malí herci uchvátili publikum
Prosinec142019

Malí herci uchvátili publikum

VENDRYNĚ/ Ve čtvrtek v hledišti vendryňské Czytelni chyběla volná místa. Důvodem bylo školní představení v podání žáků Polské základní školy Szymborské ve Vendryni.  Představení o čtyřech dějstvích Za sedmero horami („Za siedmioma górami“) Ewy Szelburg-Zarembiny vyprávělo o tom, že stojí zato být dobrým člověkem. Režisérkou představení, ve kterém zahrálo 27 žáků druhého stupně, byla Grażyna Zubek. Nutno dodat, že starší žáci, kteří v představení nehráli, pomáhali připravovat kulisy. V představení se rovněž předvedli žáci prvního stupně, a to v tancích.  Celé představení bylo perfektně připraveno, publikum neštědřilo potleskem.  (indi)

Litografie Pabla Picassa v muzeu v Třinci
Prosinec142019

Litografie Pabla Picassa v muzeu v Třinci

TŘINEC / Zajímavou kolekci stovky litografiíPabla Picassa je možno navštívit v Muzeu Třineckých železáren a města Třince. Výstava vznikla díky spolupráci s Galerií 1 České Budějovice a potrvá do 26. ledna 2020. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek tuzemských a zahraničních sběratelů. Úctyhodnou kolekci litografií shromáždil českobudějovický galerista Miroslav Houška. Jak uvádí vedoucí třineckého muzea Eva Zamarská, díky němu jsou na výstavě k vidění Picassovy litografické listy také z 50. let. Další zapůjčili sběratelé ze Slovenska, Rakouska, Německa a Itálie. Expozice představuje pouze malou část z rozsáhlé Picassovy tvorby. Jednalo se totiž o velmi plodného umělce, který vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 tisíc rytin a tisků, 34 tisíc ilustrací a 300 skulptur a keramických děl. Byl také všestranným umělcem, dokonce účinkoval ve filmu, kde hrál sám sebe. Součástí výstavy jsou panely se zajímavostmi z jeho života a tvorby. Narodil se 25. října 1881 v jihošpanělském přístavním městě Malaga. Zemřel 8. dubna 1973 v Mougins na jihu Francie ve věku 91 let. Celým jménem se jmenoval…

Odpoledne v konzulátu s vyznamenáními a koledami
Prosinec132019

Odpoledne v konzulátu s vyznamenáními a koledami

OSTRAVA / Ve čtvrtek se v Generálním konzulátu Polska v Ostravě konalo tradiční Sváteční setkání. Letos bylo toto setkání výjimečné a to proto, že generální konzulka Polska v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz předala vybraným osobnostem čestné uznání Zasłużony dla Kultury Polskiej (Za zásluhy pro polskou kulturu). Mezi oceněnými byli zástupci Polského pěveckého sboru Hutnik (Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”). Vyznamenání obdržela Anna Kornuta. – Díky její osobní angažovanosti smíšený sbor Hutnik je vidět na scénách Zaolší, České republiky i Evropy – zdůraznila konzulka Maria Kovacs. Odznaku obdrželi rovněž  Tadeusz Kornuta a Eugeniusz Worek. Dlouholetý dirigent sboru Cezary Drzewiecki se letos stal laureátem Srebrnych Spinek, ceny, kterou každým rokem uděluje generální konzul Polska v Ostravě.  Čestné vyznamenání Za zásluhy pro polskou kulturu, které uděluje ministr kultury, obdržela také primátorka města Třince Věra Palkovská, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanisław Folwarczny a náměstek primátora města Karviné Andrzej Bizoń.  Během svátečního odpoledne všichni účastníci uctili minutou ticha oběti střelby v ostravské nemocnici.  V rámci kulturního programu na klavír zahrál Andrzej Molin. Příjemné svátky popřali všem…

Trojité hudební jubileum
Prosinec132019

Trojité hudební jubileum

ČESKÝ TĚŠÍN / V sobotu se v Těšínském divadle v Českém Těšíně konalo jubileum 20 let Polského uměleckého sdružení Ars Musica (Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica”). Jubileum bylo trojité. Ve sdružení pod vedením Leszka Kaliny funguje lidová kapela, která slavila 30 let, pod jeho taktovkou zpívá také sbor  Canticum Novum, který slavil 20 let. Slavilo pak i samotné sdružení.   Mezi hosty nechyběli generální konzulka Polska v Ostravě  Izabella Wołłejko-Chwastowicz, ředitelka Polského gymnázia Slowackého  Marie Jarnot, Dariusz Dzida ze sborové organizace Polski Związek Chórów i Orkiestr a  Małgorzata Rakowska z Kongresu Poláků v České republice.  Koncert slovem uváděla sólistka Krystyna Pękała. V bravurním podání sboru Canticum Novum pod taktovkou Leszka Kaliny zazněly skladby klasické i sakrální hudby.  Nejstarší člen Ars Musicy, tedy kapela Zorómbek, hrála na lidovou notu. Svůj koncert začala Ódou pro radost v lidovém aranžmá. Jako poslední zazněly koledy.  Hudební tělesa fungující v Ars Musice získávají mnoho cen jak u nás, tak ve světě. Hudebníci však přiznávají, že z dalekých a úspěšných cest se domů velmi rádi vracejí.  Jubilejní…

Světlo z Betléma přijede k nám potřicáté
Prosinec132019

Světlo z Betléma přijede k nám potřicáté

REGION / V sobotu 14. prosince odcházejí čeští skauti do Rakouska, aby převzali plamen Bethlemského mírového světla od svých vídeňských kolegů. Příští sobotu, 21. prosince, ho budou z vlaku předávat v České republice. S myšlenkou předávat v Evropě Světlo míru z Chrámu Narození Páně v Betlémě přišel rakouský rozhlas ORF v roce 1986.  . Redaktoři každým rokem vyberou dítě, které přiveze Světlo míru z Betléma ve speciální lampičce. Letos byla vybrána Victoria Kampenhuber z rakouského města Enns. Rakouští skauti pak zajistí, aby se Světlo dostalo ke všem, kteří ho chtějí mít ve svých domovech, školách, nemocnicích nebo kancelářích. Popularita této tradice roste, je již rozšířena ve více než třiceti evropských zemích a v Kanadě. Čeští skauti se k akci připojili v roce 1990. Letos bude světlo rozdáváno příští sobotu, poslední před Vánocemi. Skauti se po republice rozjedou ve 63 vlacích, světlo bude k převzení během 377 akcí a na  761 železničních stanicích. Ve dnech 21. – 23. prosince lze rovněž získat příležitostní pečeť Betlémského světla na…

Iniciativy PZKO: Tadeusz Guziur a Tomasz Szeliga z MS PZKO v Bohumíně-Skřečoni
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: Tadeusz Guziur a Tomasz Szeliga z MS PZKO v Bohumíně-Skřečoni

NOMINACE: ZA POŘÁDÁNÍ OTEVŘENÉHO MISTROSTVÍ MS PZKO VE STOLNÍ TENISU A MEZINÁRODNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE  Místní skupina Polského kultuně-osvětového svazu v Bohumíně-Skřečoni patří k těm nejaktivnějším. A pravdou je, že strůjcem nových aktivit je nezřídka tajemník MS Tadeusz Guziur, jenž je také znám ze své lásky ke sportu.  Jednou ze sportovních akcí, za kterou tajemník MS stojí, je otevřené mistrovství PZKO ve stolním tenisu. Sportovního klání se mohou zúčastnit všichni, kteří projeví zájem. Důležité je, že mistrovství se účastní i zástupci mladé generace. Příští rok se bude konat 40. ročník. Další sportovní akcí, které se účastní zástupci nejen okolních MS PZKO je mezinárodní fotbalový turnaj. Organizační záležitosti jsou pak v gesci Tomasze Szeligy, který je zároveň kapitánem fotbalového družstva. První ročníky se konaly na fotbalovém hřišti v Rychvaldu, nyní se fotbalisté z Bohumína-Skřečoně, polských Grodkowa a Chrupek a jiných spřátelených týmů  setkávají ve sportovní hale v Bohumíně.

Iniciativy PZKO: Barbara a Marian Weiserovi
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: Barbara a Marian Weiserovi

NOMINACE: ZA ZAVEDENÍ VÝROBY BROKÁTŮ V PŮVODNÍCH BARVÁCH A VZORECH, KTERÉ SE VYUŽÍVAJÍ K UŠITÍ „FOTUCHŮ“ A „SZATEK“ PRO TĚŠÍNSKÝ KROJ  Barbara a Marian Weiserovi své dobrodružství s folklorem začali v souboru Suszanie Místní skupiny PZKO v Horní Suché.  Péče o zachování autentických barev a vzorů v těšínské kroji vedla manžele k hledání producenta, který by byl schopen poskytnout našemu regionu brokáty pro ušití „fěrtuchů a szatek“ – nezbytných části kroje.   - Typické barvy pro těšínský kroj jsou hnědá, vínová, tmavě modrá nebo tmavě zelená na černé osnově. Když se látky v těchto barvách staly prakticky na trhu nedostupné, rozhodli jsme se přímo kontaktovat výrobce. Abychom ukázali co největší rozmanitost originálních návrhů, do podniku v Rymářově jsme se vydali s náručí autentických látek a fotografií – popsala začátky Barbara Waiser.  Výrobce nabídka zaujala a rozhodl se, že brokáty několika barvách na černé osnově vyrobí. Po roce dorazily na Zaolší, a jako první se v nich předvedly členky pěveckého uskupení Chórek z Horní Suché.  Dnes brokáty z Rymářova mají na Těšínském Slezsku…

Iniciativy PZKO: MS PZKO v Bocanovicích
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: MS PZKO v Bocanovicích

NOMINACE: ZA RODINNÝ PIKNIK U PŘÍLEŽITOSTI ÚSTAVY 3. KVĚTNA Místní skupina PZKO Bocanovice zvolila velmi atraktivní formu oslav polského vlasteneckého svátku – výročí přijetí Ústavy 3. května.     Akce je organizována vždy nejbližší neděli k datu 3. května. Akci pořádají společně vždy v neděli k nebližšímu datu 3. května Místní skupina s fungujícím v ní Klubem fanouška Bocanovice.  Na jedné straně Rodinný piknik má vzdělávací vlastnosti, na druhé integruje polské prostředí. Přitom forma akce je natolik atraktivní, že oslavy tohoto důležitého data v polských a evropských dějinách se nejmladší generaci nebudou spojovat s nudným patosem akademií a projevů, ale s radostnou oslavou.  Pořadatelé zároveň dbají na to, aby všechny prvky spojené s touto oslavou nesly známky polskosti. Proto polské vlajky na budově a národní stuhy pro účastníky akce. Kromě přednášky na programu Rodinného pikniku jsou i aktivity na čerstvém vzduchu – běh nebo procházka po obci. Program pro děti vedou animátoři. Velmi důležitou součástí dění jsou jídla polské kuchyně. Společný rodinný oběd patří ke stěžejním bodům pikniku. 

Iniciativy PZKO: Rada kultury a osvěty Hlavního výboru PZKO
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: Rada kultury a osvěty Hlavního výboru PZKO

NOMINACE: ZA OBNOVENÍ PŘEHLÍDEK DĚTSKÝCH DIVADEL TALINKI – AKCE, KTERÁ OŽIVILA DĚTSKÉ DIVADELNÍ HNUTÍ NA ZAOLŠÍ  - Talinki,  tedy přehlídka dětských divadel, není můj původní nápad. Přehlídky dětských divadelních souborů se konaly ještě v dobách, kdy předsedou PZKO byl  Jerzy Czap. S postupem času však nastala dlouhá pauza, a když přestal fungovat dětský divadelní soubor Drops z Albrechtic, zjistila jsem, že jedinými dětskými divadly na Zaolší jsou ty, které fungují u nás, v MS PZKO Nebory. A tak mně napadlo, jestli to není trochu škoda – sdělila iniciátorka obnovení přehlídek dětských souborů Halina Szczotka.  Poprvé po pauze se Talinky konaly loni ve vendryňské Czytelni. Zúčastnily se jich čtyři dětská divadla – dva školní z Oldřichovic a Vendryně a dva z PZKO Jasení a Nebory. Nápad se ujal, a tak druhý ročník se konal letos v listopadu v třineckém kulturním domě Trisia. Přehlídky se zúčastnilo již šest souborů.  - Dětských divadel přibývá, což je velice dobrá zpráva. Osobně jsem ráda, že divadla vznikly při Místních skupinách PZKO v obcích, ve…

Iniciativy PZKO: Místní skupina PZKO Bystřice
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: Místní skupina PZKO Bystřice

NOMINACE: ZA MODERNÍ SBÍRKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA REKONSTRUKCI DOMU PZKO („MATCHING”) 100 korun = 300 korun? Ano, je to možné, díky jednomu z nejmodernějších nástrojů na podporu sociálních iniciativ, ve kterém se sponzor zavazuje znásobit částku shromážděnou za určitým účelem. Tuto metodu jako první v republice využila Místní skupina PZKO v Bystřici pro podporu rekonstrukce Domu PZKO, který si členové skupiny postavili vlastními silami na přelomu 60. a 70. let 20. století. Během první etapy byla provedená rekonstrukce vstupní haly, jídelny, kuchyně a schodiště. Druhá etapa začala letos v únoru a skončila v srpnu. Týkala se rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí, přístavbě toalet na 1. patře a rekonstrukce sálu. - Se sbírkou finančních prostředků touto formou, která trvá do konce roku, jsme spokojení.  Každý den se kdokoliv může podívat na náš transparentní účet a zjistit, jak rychle peníze přibývají - říká předsedkyně Místní skupiny PZKO Bystřice Lucyna Škňouřil.  Stěžejní záležitosti bylo nalezení sponzora, který se zavázal k vynásobení shromážděné částky v rámci „matchingu“. Předsedkyně zároveň dodala,…

Iniciativy PZKO 2019: HLASOVÁNÍ
Prosinec132019

Iniciativy PZKO 2019: HLASOVÁNÍ

V roce 2016 se na mapě akcí Zaolší poprvé objevila soutěž „Iniciativy PZKO“. Letos navrhujeme změnu vzorce. Organizaci soutěže se rozhodly převzít pod křídla dvě největší polské redakce v regionu – „Zwrot” a „Głos”. – Jsme přítomni na většině významných událostí v regionu, sledujeme a popisujeme úspěchy našich neúnavných aktivistů, vidíme mnoho iniciativ, které stojí za napodobení. A přestože na své stránky vkládáme jejich popisy, v obrovském množství informací mohou často uniknout pozornosti našich čtenářů, což je škoda - říká Halina Szczotka, šéfredaktorka „Zwrotu”. – Proto jsme se rozhodli poukázat dle našeho názoru na ty nejvíce inovativní a hodnotné iniciativy členů, místních skupin a souborů Polského kulturně-osvětového svazu v ČR – dodala Szczotka.  Každá z redakcí nominovala pět iniciativ. Dnes je prezentujeme na našich portálech zwrot.cz a glos.live a také v tištěném „Głosie”. Zveme ke hlasování na nejzajímavější z nich.  - Jsme rádi, když v našich novinách můžeme popsat každou novou iniciativu v PZKO. Proto jsme neměli problém s výběrem pěti zajímavých projektů - říká Tomasz…

Iniciativy PZKO: MS PZKO v Dolní Lutyni
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: MS PZKO v Dolní Lutyni

NOMINACE: ZA USPOŘÁDÁNÍ MONIUSZKOVSKÉHO KONCERTU Dvousetleté výročí narození vynikajícího polského skladatele a vyhlášení Senátem Polské republiky roku Stanisława Moniuszky inspirovalo členy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Dolní Lutyni k uspořádání Moniuszkovského koncertu. Konal se v květnu v Kulturním domě v Dolní Lutyni. Koncert byl skvělou příležitosti k propagaci polské kultury, a také k setkání a prezentaci dovedností sborů Polského kulturně-osvětového svazu.   Prvním interpretem Moniuszkovského koncertu byla komorní pěvecká skupina Rychwałdzianie působící v MS PZKO Rychvald, která vystoupila společně se smíšeným sborem MS PZKO Dolní Lutyně Lutnia. Dirigentem obou sborů je Władysław Rusek, který v roce 2013 obdržel cenu Stanisława Moniuszky v rámci Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej Trojok Śląski. Sbory společně zazpívaly písně Stanisława Moniuszky, „Otče z nebe“ z opery „Halka“, „Večerní píseň“, „Kozáka“ se sólovým zpěvem Haliny Gawlasové a Waldemara Wieczorka a také píseň „Prząśniczka“. Waldemar Wieczorek vystoupil také s árií z opery „Hrabina“. Smíšený sbor Hasło MS PZKO v Bohumíně-Skřečoni pod taktovkou Ireny Szeliga uctil památku skladatele sklatbou Přání. Dále vystoupili: smíšený…

Iniciativy PZKO: Divadélko Bez opony MS PZKO Karviná-Fryštát
Prosinec132019

Iniciativy PZKO: Divadélko Bez opony MS PZKO Karviná-Fryštát

NOMINACE: ZA PŘEDSTAVENÍ POPELKA? SORRY JAKO!” Premiéra představení se konala ve fryštáckém Domě PZKO v neděli 27. ledna. Autorkou zpěvohry Popelka? Sorry jako! (Kopciuszek? Sorry jako!) je Bogdana Najder, kterou příznivci sborového zpěvu znají jako moderátorku koncertů a iniciátorku různých aktivit. Kromě scénáře zahrála i jednu z hlavních rolí.   Divadélko Bez opony (Teatrzyk Bez Kurtyny), funguje v Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě od roku 2015. První premiérou v jeho podání byla Karkulka od Jana Brzechwy. A u klasiky mělo zůstat.  S nápadem divadelního souboru přišla bývala ředitelka polské základní školy ve Fryštátě Janina Fierla. Jak přiznala, hra Popelka? Sorry jako! vznikla během letních večerů strávených v zahradách členů divadélka. A přestože scénář hry z původní pohádkou Popelka až tak moc společného neměl, líbil se všem.  Bogdana Najder kromě scénáře napsala také texty písniček a vybrala melodie.  Autorkou scénografie je Eva Dudzik.  Představení, které mnohokrát rozesmává publikum, trvá dvě hodiny i s přestávkou. Jedná se o zpěvohru na aktuální společenské, politické, umělecké, zdravotní témata včetně dění v obci.

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test