GUTY / Minulou neděli (2. června) se v kostele Božího Těla v Gutech po mši svaté konalo procesí – eucharistický průvod. Věřící se spolu s farářem Kazmierzem Płachtou modlili u čtyř krásně vyzdobených oltářů rozmístěných kolem kostela.

Boží Tělo neboli Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně je jedním z nejvýznamnějších svátků katolické církve. Katolíci jsou povinni se v tento den zúčastnit mše svaté. Připadá vždy na čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice a přesně 60 dní po Velikonocích. Tento svátek je spojen se slavením eucharistie a adorací nejsvětější svátosti. Kromě toho mají věřící v tento den také možnost získat plnomocné odpustky. Plnomocný odpustek je odpuštění časných trestů za hříchy, které již byly odpuštěny ve svátosti zpovědi.

Pouť podel cesty

V České republice se svátek často slaví první neděli po Božím Těle, a to vzhledem k tomu, že den, na který připadá Boží Tělo, není státním svátkem. Pro věřící v Gutech má slavnost zvláštní význam, protože dřevěný kostel je zasvěcen Božímu Tělu.

Po mši svaté a procesí se v Gutech konala skromná pouť – podél silnice stály stánky s perníčky, hračkami a svatými obrázky.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.