NEBORY / V letošním roce si připomínáme dvousté výročí narození patrona Domu Polského kulturně-osvětového svazu v Neborech. Při této příležitosti na vlajkové akci neborovské pobočky, Oszeldovce, nejenže vystoupily folklorní soubory, byla hudba a domácí kuchyně, ale také byla otevřena výstava věnovaná Pavlu Oszeldovi.

Lepší počasí, než bylo v sobotu 16. září, si organizátoři 69. Oszeldovky nemohli vysnít. Počasí přálo po celé odpoledne a nezvykle teplo bylo i v noci. Hosté se proto v Neborech bavili až do pozdních nočních hodin.

Odpoledne na pódiu nejprve zatančily děti z polské mateřské školy v Neborech v půvabných miniaturních horalských krojích. Poté na pódiu před Domem PZKO zazpívali žáci místní polské školy. Po nich vystoupili sboristé ze smíšeného pěveckého sboru „Godulan-Ropica“ pod vedením profesora Alojze Suchanka. Tento sbor zpívá na Oszeldovce již řadu let. Po vystoupení sboru zazněly polské hity v podání dvou žákyň – Anity a Elly Tomankových.

Poté se na pódiu objevily „Dziecka z Trzanowic“ společně se souborem „Trzanowice“. Zatančily také „Małe Oldrzychowice“. Po nich následoval soubor „Oldrzychowice“. Jako host vystoupil také Soubor písní a tanců „Ziemia Beskidzka“ z Meszny. Večer vystoupila s rockovým repertoárem skupina „Head in the Clouds“, složená převážně z žáků Polského gymnázia J. Słowackého v Českém Těšíně. Na závěr se hosté mohli pobavit při hudbě DJ Bartnického.

Výstava u příležitosti 200. výročí narození Pavla Oszledy

V hlavním sále Domu PZKO si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu u příležitosti 200. výročí narození Pavla Oszeldy, kterou připravil Marian Steffek z Dokumentačního střediska Kongresu Poláků v ČR. Paweł Oszelda se narodil 16. února 1823 v domě č. 43 v Neborech jako syn Pawła Oszeldy a Marie, rozené Liszka. Oszeldovi vlastnili hospodářství a provozovali mandl na plátno.

Paweł Oszelda se zapojil do revolučního hnutí nejprve ve Vídni a později na Těšínském Slezsku, kam se vrátil po získání lékařského titulu na vídeňské univerzitě. Jako aktivista Demokratické společnosti byl jedním z organizátorů shromáždění v Cieszyně a v Koňské. Přispěl k založení národních gard, mimo jiné v Neborech a Komorní Lhotce, které měly hájit svobodu a práva lidu.

V roce 1850 byl Pavel Oszelda za svou revoluční činnost během Jara národů zatčen a uvězněn na brněnském hradě Špilberg, kde byl vězněn několik let. Právě tam zhotovil toaletní kufřík pro svého otce. Zemřel v roce 1864 v Ödenburgu (dnes město Šoproň v Maďarsku).

Nový exponát v Jizbě tradic a dílna malování na sklo

V Jizbě tradic, která se nachází v prvním patře Domu PZKO, si návštěvníci mohli prohlédnout nejen stálou expozici skříňky na toaletní potřeby, kterou Paweł Oszelda vyrobil v polovině 19. století, ale také nový přírůstek Jizby tradic. Jedná se o dřevěnou kapličku se soškou žehnajícího Jezulátka, kterou do sbírek věnoval Vladislav Raszyk. O ní si můžete přečíst zde:

V Jizbě tradic se také konala dílna malování na sklo. Dvacet dětí různého věku si vyzkoušelo náročnou techniku malování na sklo. „V minulosti každou místnost v Karpatském oblouku zdobil alespoň jeden obrázek na skle, který zobrazoval světce nebo Pannu Marii s dítětem. Takové obrázky se daly koupit u podomních obchodníků a v poutních centrech, jedním z nich byl například Frýdek. Právě odtud si mimo jiné obyvatelé Těšínského Slezska, ale i sousedního Malopolska, přiváželi svaté obrázky,“ řekla naší redakci vedoucí dílny Sylwia Grudzień.

Jako na každé podobné akci v Zaolší nechyběla domácí kuchyně, zákusky a koláče. Na závěr oficiální části Oszeldovky se losovaly ceny v tombole. Letos bylo hlavní cenou jízdní kolo.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.