HNOJNÍK / Polská mateřská škola v Hnojníku letos slaví 70. výročí svého založení. Při této příležitosti se ve čtvrtek 19. května 2022 konalo v restauraci „U Zajíce“ v Hnojníku jubilejní setkání. Jaká je historie mateřské školy? Jak se děti na akci připravovaly? A jak na ten den zpětně vzpomínají? Zveme vás k přečtení rozhovorů, mimo jiné s ředitelkou mateřské školy, paní Halinou Smoloń.

70 let existence je již poměrně dlouhá doba, a tak Halina Smoloń začala povídáním o historii školky a seznámila nás s novou budovou.

Historie mateřské školy v Hnojníku

Mateřská škola byla otevřena v Hnojníku v roce 1952. Původně se nacházela ve staré budově „Na kolonii“. Odtud se v roce 1967 přestěhovala do budovy v areálu místní školy na adrese Hnojník 6. Původně měla budova sloužit jako dílna pro žáky základní školy. O školku byl však takový zájem, že z dílny v přízemí vznikla školka a v prvním patře družina.

Po nějaké době se družina přestěhovala do školy a celá budova byla určena výhradně pro žáky mateřské školy. Jenže místnost na hraní byla v přízemí a v patře se odpočívalo. Postupem času, jak přibývalo dětí, bylo potřeba zcela jiných prostor, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy. Toto rozhodnutí bylo nakonec přijato v roce 2014. Do nové budovy se školka přestěhovala na jaře 2015.

Školka byla vybudována z iniciativy Generálního konzulátu Polské republiky, sdružení „Wspólnota Polska“, Nadace „Bliżej Polski“ a Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky. Na tomto projektu se podílelo mnoho lidí, kteří společně s vedením obce učinili konečné rozhodnutí o zahájení stavby.

Povídáme si s ředitelkou mateřské školy Halinou Smoleń

Měli učitelé možnost zapojit se do výstavby nové mateřské školy?

Ředitel Tadeusz Grycz od samého začátku chtěl, abychom se my všechny, učitelky ze školky, vyjádřily k tomu, jak si novou budovu představujeme, co bychom v ní chtěly mít. A poté, co shrnul všechna naše přání a sny, se architekt ujal úkolu a začal kreslit.

Jak jste prožívala stěhování do nové školky?

Možná jsme se na to dívali trochu nostalgicky. Protože jsme v této budově strávili spoustu času. Naši malou školku jsme považovali za domov – měla skvělou atmosféru. Nová školka je postavena zcela jinak – je to obrovský prostor s moderním vybavením.

Máte již plány do budoucna?

Chceme přijmout všechny děti, které chtějí navštěvovat školku. Mateřská škola byla postavena jako jednotřídní, ale nyní jsme dvoutřídní. Co se týče prostor jako celku, probíhá nyní rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně. Naše dětské hřiště je sice moderní, ale i ono teď potřebuje menší opravu, protože materiál na dvoře stárne.

Rádi bychom dokončili oplocení celého našeho areálu. Aby byly děti v bezpečí a objekt mohl být uzavřen, aby si na naše hřiště nechodil hrát nikdo zvenčí.

Přípravy na jubileum

Jak probíhaly přípravy na jubileum?

Je třeba zdůraznit, že jubilejní akce je společným dílem všech učitelek mateřské školy – Haliny Smoloń, Zuzany Chodury, Olgy Kowalczyk, Krystyny Nowok a Haliny Kowalczyk.

Jak vznikl nápad připravit představení o Koblížkovi?

První takovou velkou jubilejní akci jsme uskutečnili u příležitosti 50. výročí, kdy jsme připravili hudebně-divadelní představení Koblížek. Řekli jsme si, že stojí za to tento nápad zopakovat – což se také stalo na oslavě 60. výročí. U příležitosti 70. výročí jsme tuto myšlenku shodně schválili. Pokaždé je samozřejmě jiné herecké obsazení, mírně měníme charakter hry a přizpůsobujeme ji počtu dětí.

Jak jste se na tuto oslavu připravovali?

Generální konzulát Polské republiky v Ostravě vyhlásil projekt na financování různých kulturních akcí, a tak jsme se přihlásili. Konzulát nám vyšel vstříc a de facto pokryl náklady na vydání výročního bulletinu, pronájem sálu a dárky pro herce. To nám velmi pomohlo. Macierz Szkolna a rodiče zajistili po představení chlebíčky a občerstvení.

Loutková scéna Bajka nám zapůjčila kulisy. Pomohly nám i další mateřské školy – půjčily nám čepice pro zvířecí postavičky. Měli jsme dost času na pořízení barevných halenek. Pak začala práce. Vše se podařilo.

Zúčastnily se představení všechny děti ze školky?

Všechny děti se podílely na přípravě představení. Bohužel několik dětí před samotným představením onemocnělo.

V současné době navštěvuje mateřskou školu třicet osm dětí. Dvanáct starších dětí bude od příštího roku chodit do školy. Jelikož je po zápisu, je jisté, že v příštím školním roce dojde k mírnému nárůstu počtu dětí v mateřské škole. K zápisu totiž přišlo patnáct nových předškoláků, což znamená, že školku bude navštěvovat celkem jednačtyřicet dětí.

Děti vzpomínají na událost

Starší děti, které se již těší na začátek svého nového dobrodružství ve škole, na tento jubilejní den živě vzpomínají.

„Na představení jsem se těšil, přišli se podívat rodiče a za svůj výkon jsem od nich dostal kostky lega,“ řekl Radim Siuda, který dostal hlavní roli. Hrál koblihu, což znamená, že měl nejvíce textu k zapamatování. Později prozradil, že se celý text naučil během zkoušek s pomocí učitelek z mateřské školy.

“ Také jsem se těšil na představení, po vystoupení jsme dostali sendviče. Po jídle jsme si hráli na hřišti,“ řekl Lukáš Kotas, který hrál vnuka.

„Líbilo se mi to. Hrál jsem kohouta. Měl jsem málo textu,“ vzpomíná Damián Cmiel. Vyjmenoval také hračky, které děti od hostů dostaly.

„Před jubileem nám děti často říkaly, jak rády uvidí své příbuzné. A často se zmiňovali o tom, co budou dělat později po oslavě. Někteří rodiče měli například v plánu vzít své děti po představení na zmrzlinu, na hřiště nebo do restaurace,“ prozradila učitelka Olga Kowalczyk.

Akce se zúčastnili významní hosté

Hlediště v sále „U Zajíce“ bylo zaplněno do posledního místa. Kromě dětí, rodičů, prarodičů a příznivců školy přijeli také hosté z Polska a České republiky. Všechny přítomné srdečně přivítala ředitelka Základní školy a mateřské školy Jana Kubisze Grażyna Sikora.

Mezi pozvanými hosty nemohli chybět emeritní ředitelé Małgorzata Rakowska a Tadeusz Grycz. Přítomni byli také Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě, Karol Małolepszy, viceprezident Nadace „Bliżej Polski“, náměstek hejtmana Stanisław Folwarczny, viceprezident Kongresu Poláků, Józef Szymeczek, zástupce Odboru pro spolupráci s Poláky a Poláky v zahraničí Ministerstva zahraničních věcí Wojciech Słowikowski, Urszula Krzywoń, předsedkyně Macierzy Szkolné.

Přítomni byli také předsedové místních skupin PZKO, starostové obcí a učitelé ze spřátelených mateřských škol. Hosté samozřejmě nezapomněli popřát vše nejlepší.

Hosté přinesli také dárky

„Ministerstvo zahraničních věcí nám poslalo plnou krabici omalovánek a pastelek. Od pana Karola Małolepszy jsme obdrželi velmi krásný dárek z Varšavy. Přinesl nám velkou krabici plnou materiálů na grafomotoriku. Obec Hnojník nám poskytla peníze na nákup kostek. Od místních skupin PZKO jsme obdrželi dárkový poukaz. Macierz Szkolna nám darovala dvě koloběžky a dva zahradní traktory. Od spřátelené veřejné mateřské školy v Ruptawě Jastrzębie-Zdrój jsme dostali nákladní auto Tatra na hraní na zahradě. A druhá spřátelená mateřská škola v Oldřichovicích věnovala dětem skvělou stolní hru. Samozřejmě nechyběly ani sladkosti pro děti,“ vyjmenovala Halina Smoloń.

„Jeden z dárků byl také poukaz na 50 zmrzlin od faráře. To byl pro ně asi jeden z nejlepších dárků,“ zmínila se smíchem učitelka Zuzana Chodura.

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v  Dolní  Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.