VARŠAVA / Ve středu se v paláci Belweder konaly oslavy 30. výročí založení Nadace „Pomoc Polákům na Východě“. Záštitu nad oslavami převzal prezidentský pár: Andrzej Duda a Agata Kornhauser-Duda. Zúčastnili se jich mimo jiné také Helena Legowicz, předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu v ČR, a Mariusz Walach, předseda Kongresu Poláků v ČR.

Nadace „Pomoc Polákům na východě“ byla založena v roce 1992 z iniciativy premiéra Jana Olszewského jako strategická nadace Ministerstva financí. Podle statutu nadace je jejím hlavním cílem poskytovat pomoc a podporu Polákům, polské diaspoře a osobám polského původu žijícím po celém světě, zejména na Východě.

Oslavy v Belwederu

Slavnostní akce k výročí se konala v Belwederu pod záštitou prezidentského páru. Vystoupil na ní orchestr „Młodzi – Polscy“ pod taktovkou Huberta Kowalského. Orchestr, který vznikl pod záštitou nadace, tvoří mimo jiné hudebníci z Východu.

Jan Olszewski jako patron nadace

„Těchto třicet let je v dějinách naší společnosti velmi dlouhá doba. Vraťme se o těch třicet let zpátky, do roku 1992, půl roku předtím byl zlikvidován Sovětský svaz […] A polskému státu se naskytla příležitost vstoupit ve velkém měřítku na Východ a postarat se o naše krajany, kteří zůstali na Východě, kteří nikdy neopustili Polsko, tehdy se hranice dramaticky posunuly, v souladu s rozhodnutím na Jaltě. A právě z tohoto pohledu stojí za to se podívat na těchto třicet let zpět. Kolik dobrého se událo, kolik skvělých skutků, kolik pomoci druhým, kolik záchrany polskosti se uskutečnilo během těchto třiceti let díky tomuto nástroji, který vymyslel premiér Jan Olszewski,“ shrnul Jan Dziedziczak, vládní zmocněnec pro Polonii a Poláky v zahraničí a předseda Rady Nadace „Pomoc Polákům na Východě“.

„Jsem nesmírně potěšen, že mohu oznámit, že Rada nadace rozhodla, že pan Jan Olszewski se stane patronem nadace „Pomoc Polákům na východě“,“ oznámil Jan Dziedziczak a přivítal v sále rodinu Jana Olszewského.

Film shrnující úspěchy nadace

V rámci oslav výročí měl premiéru také film režiséra Jerzyho Szkamruka, který představuje úspěchy nadace. Vystupují v něm mimo jiné zástupci polských organizací působících v Litvě, na Ukrajině, v Lotyšsku a v České republice. Zdůrazňují, jak je pro ně podpora nadace důležitá. Ve filmu vystupuje mimo jiné Helena Legowicz, předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu.

„Škála podpory, kterou nadace poskytuje našim organizacím, je velmi široká. Nadace nás podporuje v oblastech infrastruktury, kultury, aktivizace, vzdělávání a médií. Této podpory si všímají i české instituce, které, když vidí, že dostáváme pomoc z Polska, jsou ochotnější nás podporovat,“ říká Helena Legowicz.

„Našim přátelům, partnerům a příjemcům se snažíme poskytovat podporu v mnoha dimenzích, protože si vážíme toho, co denně dělají,“ zdůrazňuje Mikołaj Falkowski, předseda Nadace Pomoc Polákům na východě.

Film si můžete prohlédnout zde:

Záštita prezidentského páru

Slavnostní ceremoniál poctil svou přítomností také prezidentský pár.

„Velkým, skvělým obrazem 30. výročí Nadace je to, kolik děl realizovala, jak obrovská je kreativita těch, kteří tato díla realizují, v kolika aspektech Nadace pomáhá a jak rychle reaguje na to, co je skutečně potřeba,“ zdůraznil prezident Andrzej Duda.

Agata Kornhauser-Duda zdůraznila, že si činnost Nadace „Pomoc Polákům na východě“ bezprostředně po ruské agresi proti Ukrajině zaslouží velké uznání. Dodala, že se díky projektům podařilo pomoci mnoha lidem na místě i uprchlíkům pobývajícím v Polsku.

„Tři desetiletí velmi tvrdé, nelehké, ale s velkým nasazením a obětavostí vykonávané práce vynesly nadaci jméno velmi spolehlivého a osvědčeného partnera, stejně jako důvěru krajanů, kterým je pomoc určena,“ zdůraznila první dáma.

Ocenění a vyznamenání

Během akce byly také uděleny ceny a vyznamenání těm, kteří se mimořádně zasloužili o propagaci Polska. Ručně vyrobené sošky předal prezidentský pár.

Aktivní při posilování polskosti ve své „malé vlasti“:

 • Helena Legowicz (společenská a kulturní aktivistka na Zaolší, předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, zasloužila se o integraci polských komunit na Zaolší/Česká republika);
 • Marian Kania (předseda Společnosti Juliusze Słowackého pro obnovu polské kultury v Krzemenci, zakladatel polské školy v Krzemenci, velvyslanec polskosti na Ukrajině);
 • Walentyna Szydłowska (zasloužilá ředitelka Státního polského gymnázia v Rezekni, velvyslankyně polskosti v Latgalsku, kde ji všichni znají a obdivují);
 • Ocenění v této kategorii získal Adam Chłopek, ředitel Celoukrajinského koordinačně-metodického centra pro výuku polského jazyka a kultury v Drohobyči na Ukrajině, který se akce nemohl zúčastnit. Pan ředitel obdrží ocenění co nejdříve.

Novináři, kteří se podílejí na propagaci polské kultury a posilování polských mediálních struktur na Východě:

 • Halina Ostas (novinářka Polského rozhlasu, popularizátorka polské kultury v Polském rozhlase v zahraničí, vedoucí vzdělávacích kurzů pro polská média na Východě);
 • Walenty Wojniłło (spoluzakladatel a publicista Mediálního centra „Wilnoteka“, dlouholetý zpravodaj TVP v Litvě, popularizátor polské historie v regionu Vilnius).

Aktivisté ze světa obchodu, vědy a kultury – zásluhy o krajany na Východě:

 • Michał Stępniewski (místopředseda správní rady Národního depozitáře cenných papírů, „mecenáš polské komunity“ a filantrop, který se léta společensky angažuje v posilování polskosti na Východě, zejména na Sibiři, a v popularizaci Polska a Poláků ve světě);
 • Zbigniew Sulatycki (publicista, katolický aktivista, člen vlády premiéra Jana Olszewského, společensky angažovaný v podpoře Poláků a Polonie ve světě);
 • Piotr Wachowiak (profesor a rektor Varšavské ekonomické školy, mnoho let se osobně podílel na odborné aktivizaci studentů polského původu na Východě, mentor mnoha mladých akademiků polského původu z bývalého východního pohraničí).

Instituce, které již léta finančně podporují Východní charitativní fond a „Akci na pomoc Polákům na Východě“, kterou pod záštitou prezidentského páru realizuje Kancelář prezidenta Polské republiky:

 • Jan Kanty Steczkowski Nadace BGK – Renata Kościelniak, předsedkyně správní rady nadace;
 • Nadace KGHM Polska Miedź – předsedkyně správní rady nadace Helena Krupska;
 • Nadace LOTTO Haliny Konopacke – místopředsedkyně správní rady nadace Magdalena Kopka – Wojciechowska;
 • Nadace ORLEN – předsedkyně správní rady Katarzyna Różycka;
 • Nadace PGNiG Ignace Łukasiewicze – předsedkyně správní rady nadace Kinga Szewczyk;
 • Nadace PKO Bank Polski – Aleksandra Mazur, předsedkyně správní rady nadace.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.