Ve čtvrtek začal v Jachrance u Varšavy první Světový kongres polského školství a vědy v zahraničí. Akce, která integruje polské komunity, se účastní na 500 účastníků ze 40 zemí. Jsou mezi nimi také zástupci Zaolší.

Hlavním organizátorem kongresu je Institut pro rozvoj polského jazyka svatého Maksymiliána Marii Kolbeho. Spolupořadateli akce jsou: Kancelář předsedy vlády, Ministerstvo školství a vědy, Ministerstvo zahraničních věcí, Centrum pro rozvoj polského školství v zahraničí a Národní agentura pro akademickou výměnu.

Program kongresu se bude skládat z odborných a kulturně-vzdělávacích aktivit. Na programu jsou panelové diskuse, populárně-vědecké přednášky, pedagogické workshopy a metodická školení. Uskuteční se také setkání s vědci, didaktiky a odborníky pracujícími pro rozvoj polské vědy v zahraničí a popularizaci polského školství ve světě.

Kongresu se zúčastní také zástupci Zaolzia

K účasti na kongresu byli pozváni lidé pracující ve prospěch polského školství a vědy v zahraničí: učitelé, lídři a představitelé organizací polské diaspory, rodiče žáků polských vzdělávacích institucí, dobrovolníci, zástupci zahraničních vysokých škol, na kterých se vyučuje polský jazyk nebo polština, stipendisté a lektoři.

Oficiální část jednání byla zahájena přivítáním účastníků kongresu, projevem a představením Institutu svatého Maxmiliána Marii Kolbeho pro rozvoj polského jazyka ze strany ředitele IRJP, doktora Jacka Gołębiowského, profesora Katolické univerzity v Lublinu.

Institut svatého Maxmiliána Marii Kolbeho pro rozvoj polského jazyka

Institut svatého Maxmiliána Marii Kolbeho pro rozvoj polského jazyka byl založen na základě zákona ze dne 7. října 2022. Mezi jeho cíle patří podpora rozvoje polského jazyka v zahraničí, mimo jiné prostřednictvím stálé péče o polské školy a akademická centra; stálá spolupráce při poskytování finančních prostředků; institucionální přítomnost v polských komunitách; koordinace spolupráce mezi úřady zemí pobytu a polskou komunitou za podpory Ministerstva zahraničních věcí; spoluorganizace cyklických akcí propagujících výuku polského jazyka a kultury v polských komunitách.

Ředitel Odboru pro spolupráci s Polskou komunitou a Poláky v zahraničí Kanceláře předsedy vlády Jan Badowski před účastníky kongresu řekl: „Jsem rád, že se na kongresu setkáváme, téměř rok po vyhlášení myšlenky zrozené v Torontu, abychom se v Polsku setkali v široké skupině lidí zabývajících se polským školstvím. Jako zástupce Kanceláře předsedy vlády mohu vyjádřit uspokojení nad vyčleněním otázek spojených se vzděláváním v zahraničí a propagací polského jazyka prostřednictvím zřízení Institutu pro rozvoj polského jazyka. Tato oblast byla vždy považována za nejdůležitější úkol Kanceláře.

Ředitel Badowski vyjádřil uspokojení nad tím, že kongres byl pro učitele a činovníky z polské diaspory příležitostí k přímému setkání s představiteli polského státu a institucí, které se zabývají polskou komunitou. Prostřednictvím otázek, rozhovorů je možné rozptýlit mnohé pochybnosti a dozvědět se o možnostech činnosti podporované Polskem.

(PAP, PAI)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.