ČESKÝ TĚŠÍN / V Českém Těšíně vznikla nová nástěnná malba. Malba ozdobila fasádu budovy na ulici Střelniční. Nástěnnou malbu je možné vidět cestou od vlakového nádraží v Českém Těšíně směrem k mostu Svobody. Nástěnná malba je inspirována obrazem Jana Matejky „Astronom Koperník aneb Rozhovor s Bohem“. Vytvořil ji Maciej „Kamer“ Szymonowicz, polský umělec z Bílska-Bělé, který tímto způsobem vyzdobil již nejednu zeď. Nástěnnou malbu v Českém Těšíně vytvářel tři týdny.

Nástěnná malba byla inspirována oslavami Roku Mikuláše Koperníka v Polsku, které připomínají výročí 550. výročí jeho narození. Malba byla navržena a vytvořena z iniciativy Nadace Volens v rámci projektu „Veřejná diplomacie 2023“, organizovaného Ministerstvem zahraničních věcí a za podpory Fondu rozvoje Zaolzie Kongresu Poláků v ČR.

Na výzvu Nadace Volens na stránkách Głosu, která hledala místo pro nástěnnou malbu, odpověděli Vlasta a Zbigniew Tesarczykovi, kteří navrhli fasádu své nemovitosti.

Zdobí, vzdělává a dává místním Polákům důvod k hrdosti na příslušnost k polskému národu

„Jsem velmi rád, že všechny, kteří míří do Polska, vítá padesát metrů před hranicemi jeden z nejslavnějších Poláků – Mikuláš Koperník. Tato nástěnná malba vzbuzuje u Čechů zájem, vzdělává. Ale pokud jde o Poláky žijící zde, přímo na hranicích s Polskem, má ještě jeden, další význam: vyvolává pocit hrdosti na Poláky, na polské vědce, z nichž mnozí jsou velmi slavní. Proto se Ministerstvo zahraničních věcí snaží popularizovat polskou vědu a tyto Poláky,“ uvedla Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě.

Jak během symbolického odhalení nástěnné malby připomněl Adam Miklasz z Nadace Volens, téma a načasování tohoto projektu nebylo náhodné. „V roce 2023 si totiž připomínáme 550. výročí narození a zároveň 480. výročí úmrtí Mikuláše Koperníka a 120. výročí úmrtí Jana Matejky. Tedy dvou významných Poláků z mnohonárodnostních rodů. Matka významného astronoma pocházela z německy mluvící měšťanské rodiny v Toruni, zatímco otec Jana Matejky byl rodilý Čech, který se do Krakova přestěhoval z rodné Roudnice u Hradce Králové,“ uvedl Miklasz.

Při slavnostním odhalení o životě a především o vynikajících úspěších polského astronoma zvěčněného na fasádě vyprávěl náš redakční spolupracovník, astrofyzik Roman Strzondała.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.