Archiv pro štítek: polské školství


Polské Základní Školy:    Dolní Lutyně
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Dolní Lutyně

Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni735 53 Dolní Lutyně, Koperníkova 652Ředitelka: Mgr. Sabina Suchanek, s.suchanek@psplutynia.czTel.: 774 044 974, www.psplutynia.cz V naší škole učíme devět ročníků v šesti třídách – 1. stupeň se vyučuje ve dvou samostatných spojených třídách a 2. stupeň ve čtyřech třídách. Pracujeme v systému odborných učeben – neustále obohacujeme práci s žákem o nové vzdělávací pomůcky a vytváříme si svoje vlastní. Učíme činnostním učením, používáme aktivační metody a formativní hodnocení. Všichni žáci používají ve výuce interaktivní tabuli, tablety a vzdělávací hry. Zaměřujeme se na rozvoj schopnosti spolupracovat ve skupině, vést dialog a plánovat činnosti. Škola organizuje řadu školních aktivit: vzdělávací výlety pro žáky, tematické aktivity a dny ve škole, exkurze do Světa techniky v Ostravě. Žáci se učí několik jazyků. Zajišťujeme kontinuální výuku angličtiny již od mateřské školy. Žáci 1. ročníku se stejně jako předškoláci setkávají s angličtinou pětkrát týdně pomocí jedinečné metody přirozeného a každodenního osvojování druhého jazyka hrou založenou na…

Polské Základní Školy: Hrádek
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Hrádek

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Hrádku739 97 Hrádek 77 psphradek@seznam.cz, tel.: 558 551 361, 739 302 378, www.psphradek.czPočet žáků: 34, počet tříd: 3 Školní družina: 11:30–16:00 Od začátku 21. století je počet dětí stabilní, pohybuje se od 30 do 40 žáků. Pojmenovali jsme ji Slunečná škola a její aktuální vzdělávací plán zaručuje vysokou kvalitu a moderní přístup. Nové vyučovací metody a kvalifikace pedagogů jdou ruku v ruce s technickými výdobytky 21. století. Škola každoročně věnuje významnou část svého rozpočtu na nákup a modernizaci interaktivních učebních pomůcek. Díky pravidelnému získávání finančních prostředků z různých externích zdrojů mají žáci možnost využít velké množství atraktivních mimoškolních aktivit. Historie: Budova polské základní školy v Hrádku má velmi bohatou, 125 let trvající historii, i když vzdělávání dětí v Hrádku začalo už na počátku vlády Františka Josefa I. Další zajímavou skutečností je, že ve školním roce 1908–09 místní školu (jedinou v obci) navštěvovalo 196 žáků. Výuka plavání, lyžařské kurzy, škola v přírodě, zajímavé akce…

Polské Základní Školy: Ropice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Ropice

Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Ropici 739 56 Ropice 146byrtusova@zsams-ropice.cz, www.zsams-ropice.cz Počet žáků: 31 Počet tříd: 3 (2 v Ropici a 1 v Neborech) Školní družina: 6:15–7:15, 11:20–15:45 Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky: anglický jazyk, mladý Evropan, hra na flétnu, včelařství, sport, keramika, IT, šití, doprava, dětský sbor, čtení v místní knihovně. Vydáváme školní časopis „Dzwoneczek szkolny“. Cizí jazyky: angličtina. Naše škola je NAŠE. Je malá a velmi milá. Není dokonalá, protože – stejně jako v životě – jsou dobré a špatné dny, někdy je veselo a jindy zas smutno. Ale je oblíbená. Líbí se dětem a učitelům. Ať nám o své škole vyprávějí děti: '„Moje škola je nejlepší na světě. Můj oblíbený předmět je matematika. Opravdu rád jezdím na výlety, nedávno jsme byli v Kozí zahradě (Kozia Zagroda) v Brenne.“ (MCz, 2. stupeň) „Naše škola je skvělá, protože se nikdy nenudím. Je veselá a zábavná. Během setkání s panem Marcinem Pałaszem jsme si mohli koupit knihy.“…

Polské Základní Školy: Košařiska
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Košařiska

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Košařiskách739 81 Košařiska 70gill@zskosariska.cz, tel.: 558 362 832, www.zskosariska.czPočet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 6:30-7:45, 11:40–16:00 Historie: První informace o vzdělávání v Košařiskách pocházejí z roku 1822, kdy se mládež vyučovala v soukromých domech. První školní budova byla postavena v roce 1832. Tehdy škola v Košařiskách fungovala jako pobočka základní školy v Bystřici. V roce 1853 se však osamostatnila. V 70. letech minulého století byla postavena nová školní budova, v níž sídlí polská a česká základní škola a také česko-polská mateřská škola. Do roku 2003 fungovala polská škola jako samostatná instituce. Od roku 2003 působíme pod společným vedením s českou školou a česko-polskou mateřskou školou. Ve škole jsou dvě třídy, v nichž se učí pět ročníků. Nízký počet žáků umožňuje individuální výuku s využitím moderních metod a způsobů práce s dětmi. Číst učíme metodou Sfumato, v prvním ročníku vyučujeme matematiku podle prof. Hejného, používáme prvky Montessori pedagogiky, vzděláváme zážitkem a hrou…

Polské Základní Školy: Svibice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Svibice

Základní škola s polským jazykem vyučovacím ve Svibici 737 01 Český Těšín, Polní 10 ruckova@zsptesin.cz, tel.: 595 530 510, https://fb.me/zspsvibice Počet žáků: 47, počet tříd: 3 Školní družina: 11:45–16:00 Naše škola se nachází ve dvoupatrové samostatně stojící budově. V přízemí je mateřská škola a v patře jsou třídy prvního stupně základní školy. V roce 2014 byla budova zrekonstruována, škola získala nová okna a fasádu. Výuka v naší škole začíná v 8:00. Po vyučování mohou děti využít dobře vybavenou školní družinu, která je otevřena od 11:45 do 16:00. Když je pěkné počasí, tráví děti spoustu času venku, protože disponujeme velkou oplocenou plochou, jejíž součástí jsou sportovní a dětské hřiště. V areálu školy se nachází také malá počítačová učebna a školní knihovna. Škola rovněž zajišťuje dětem školní obědy. Účastníme se programu „Ovoce a zelenina do škol“. Pořádáme zajímavé vzdělávací výlety a projektové aktivity, kde se děti nejen učí, ale také se skvěle baví a přitom poznávají svět kolem sebe. Zároveň připravujeme spoustu…

Polské Základní Školy: Karviná – Fryštát
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Karviná – Fryštát

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné 733 01 Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156 skola@pzskarvina.cz, www.pzskarvina.cz, tel.: 596 317 672Počet žáků: 153, počet tříd: 9Školní družina: 6:15–16:45 Škola má výhodnou polohu v centru města. Poblíž se nachází náměstí, knihovna, tři parky, hned vedle školy stojí mateřská škola. Velká zahrada se zázemím pro výuku tělesné výchovy a aktivity školní družiny zahrnuje hřiště s umělým trávníkem, fotbalové hřiště, běžeckou dráhu, dráhu na skok do dálky a dětské hřiště. Budova z přelomu 19. a 20. století je pravidelně renovována a obnovována. V současné době máme šest zrekonstruovaných učeben (pro výuku fyziky, chemie a biologie, počítačovou učebnu, multimediální učebnu, školní kuchyň, jazykovou, hudební a výtvarnou učebnu), dílny, čítárnu se školní knihovnou. Nachází se zde rovněž tři školní družiny, každá má své vlastní prostory. Mimoškolní aktivity, kroužky: konverzace v angličtině, práce s počítačem, sportovní kroužek, rytmika, korektivní cvičení, psaní deseti prsty, divadelní kroužek, sbor, příprava na zkoušky Cambridge, taekwondo, hodiny s rodilým…

Polské Základní Školy:    Dolní Lomná
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Dolní Lomná

Základní škola H. Sienkiewicze s polským vyučovacím jazykem v Jablunkově, pobočka v Dolní Lomné739 91 Dolní Lomná 70 Škola se nachází v nádherném prostředí, a proto těžíme z blízkosti přírody nejen při výuce přírodovědných předmětů, ale také na hodinách výtvarné výchovy nebo praktických dílnách. Tělesná výchova také často probíhá venku. Každý žák naší školy má běžky, takže v rámci tělesné výchovy a školní družiny chodíme na běžecké tratě. Mimoškolní aktivity, kroužky: šachový kroužek, kroužek angličtiny, taneční kroužek, sportovní kroužek + v zimě běžky, kurzy skateboardingu. Cizí jazyky: angličtina, kurzy polštiny pro rodiče. Naše škola má rodinnou atmosféru, úzce spolupracujeme s mateřskou školou. Během školního roku pořádáme společné akce s rodiči (např. pomoc ve školní zahradě spojená se smažením vaječiny, školní ples, kulig, integrační setkání rodičů, radovánky, výlety …). Během školního roku se naši žáci aktivně účastní soutěží v nářečí, dále také pěveckých, recitačních, matematických, sportovních a výtvarných. Děti, které navštěvují naši školu a mateřskou školu, se učí nejen samostatnosti, ale…

Polské Základní Školy: Vendryně
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Vendryně

Polská základní škola Wisławy Szymborske ve Vendryni739 94 Vendryněszkola.wedrynia@seznam.cz, tel.: 558 994 331, 739 278 815, www. zspvendryne.czPočet žáků: 140, počet tříd: 9Školní družina: 11:30–16:15 Důležitou událostí v životě školy bylo přijetí patrona, kterým se stala nositelka Nobelovy ceny, významná básnířka Wisława Szymborska. Tato volba nebyla náhodná, protože je spojena s návštěvou nositelky Nobelovy ceny ve vendryňské škole během jejího pobytu v našem regionu v roce 2001. Vazby autorky na školu ve Vendryni symbolizuje dub rostoucíve školní zahradě, který Szymborska pojmenovala Piast. Základní škola ve Vendryni je malá venkovská škola s více než 120 žákyv devíti ročnících. Všichni se zde znají, ve škole vládne rodinná atmosféra. Škola má štěstí na skvělé a oddané učitele, kteří jsou schopni objevovat a rozvíjet talenty a zápal svých svěřenců. Žáci a učitelé uskutečnili řadu zajímavých projektů a vzdělávacích programů a získali mnohá ocenění a vyznamenání na úrovni okresní a krajské. Tato aktivita pokračuje účastí žáků například na nejrůznějších soutěžích: matematických, fyzikálních a chemických, jazykových…

Polské Základní Školy:     Český Těšín
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Český Těšín

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně737 01 Český Těšín, Havlíčkova 13skola@zsptesin.cz, tel.: 558 764 06, www.zsptesin.czPočet žáků: 451, počet tříd: 23Školní družina: 11:40–16:30 Naše škola je největší polskou školou v České republice (451 žáků ve dvou školách a 130 dětí ve čtyřech mateřských školách).Jelikož jsme škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, akcen-tujeme výuku jazyků. Naši absolventi velmi dobře ovládají polštinu a češtinu. Škola nabízí také hodiny angličtiny, povinné od 3. ročníku, a podle výběru ruštinu nebo němčinu od 7. ročníku. Klademe velký důraz na kontakt s Polskem, vytváříme co nejvíce příležitostí a možností, aby děti cítily vztah a úctu k regionu Těšínského Slezska, ale také k zemi, jíž jsou občany, jejich domovině a celé Evropě. Za tímto účelem organizujeme vzdělávací exkurze, Evropský týden, turistické vycházky do Beskyd, výlety do České republiky a Polska, setkání se studenty z různých zemí. Mimoškolní aktivity, kroužky: dramatický kroužek (třídy II–IV), Divadlo Bum Trach (třídy IV–IX), kroužek scénických tanců (třídy…

Polské základní školy:     Horní Suchá
Prosinec202021

Polské základní školy: Horní Suchá

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché735 35 Horní Suchá, Těrlická 407, tel.: 596 425 695 pzs.horni_sucha@seznam.cz PZŠ Horní Suchá je škola zaměřená na moderní vyučovací metody, otevřenost a spolupráci. Naši žáci jsou vítězové předmětových olympiád, získávají vysoká umístění v národních i mezinárodních soutěžích. Dosahují výborných výsledků v testech a na externích zkouškách, a tak řadí naši školu mezi nejlepší v regionu. Především jsou však dětmi, které znají své silné stránky a jsou motivovány k dalšímu rozvoji na základě znalostí a měkkých dovedností. Škola se specializuje na regionální vzdělávání: vychovává poznáním vlastního kulturního dědictví, regionálních hodnot a obsahu; vštěpuje dětem úctu k regionu, ale i k oběma vlastem: České a Polské republice. Mimoškolní aktivity, kroužky: kroužek německého jazyka, THE BLOCKS OF IMMERSION IN ENGLISH – workshopy v angličtině s rodilým mluvčím, matematický kroužek „OLIMPIJCZYCY”, matematika – přípravný kurz na zkoušky, polský jazyk – přípravný kurz na zkoušky, psaní všemi deseti, florbal, keramika, sportovní kroužek (třídy 1.–5.), „Veselá škola“,…

Polské Základní Školy: Milíkov
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Milíkov

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Milíkově 739 81 Milíkov 104 Tel.: 555 444 120, www.pspmilikov.czPočet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 12:00–15:30 Naše škola je školou s tradicí, letos oslavujeme jubileum 190 let polského školství v Milíkově. Jsme malotřídní škola, děti z prvního až pátého ročníku se učí ve dvou třídách. Mladší děti si hrají ve velmi příjemné a přátelské atmosféře v mateřské škole, která je otevřena od 6:30 do 15:30. Kromě zábavy se tam předškoláci pomocí Metody dobrého startu připravují na svou budoucí roli úspěšného žáka. Po vyučování je žákům k dispozici školní družina (otevřena od 12:00 do 15:30). Každý den v týdnu jsou zde pro ně připraveny různé aktivity: zručné ruce, filmový kroužek, dále organizujeme venkovní aktivity, sportovní hry, jednou týdně navštěvujeme knihovnu. Mimoškolní aktivity, kroužky: šachový klub, angličtina. Cizí jazyky: angličtina. Škola je kompletně zrekonstruována a má veškeré vybavení potřebné pro vyučování v 21. století. Snažíme se také rozvíjet kontakt dětí s klasickou knihou.…

Polské Základní Školy:   Mosty u Jablunkova
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Mosty u Jablunkova

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Mostech u Jablunkova 739 98 Mosty u Jablunkova 750 pzs@mostyujablunkova.cz, tel.: 558 367 615, 739 281 362 www.pspmosty.estranky.cz Školní družina: 12:20–15:20 Historie: Počátky školství i celé vesnice jsou v Šancích, kde byla kolem roku 1690 zřízena první škola. První dřevěná škola v současném středu obce se vybudovala v roce 1798. V letech 1870–73 byla postavena nová zděná škola. Učilo se v ní v polštině a němčině. Tato školní budova sloužila žákům až do roku 1963. Ve školním roce 1962–63 začala výuka v současných prostorách, které dnes fungují jako společná škola pro polské a české děti. Od 1. září 2009 začala nová etapa naší školy – stali jsme se malotřídkou s ročníky 1 až 5. Mimoškolní aktivity, kroužky: divadelní a hudební kroužek, sportovní kroužek, kroužek angličtiny, turistický kroužek, kroužek deskových her. Cizí jazyky: angličtina. Škola nabízí: • individuální přístup k žákům • rodinnou atmosféru ve třídě • různé způsoby práce a…

Učitelé v důchodu se sešli na Střelnici
Duben122019

Učitelé v důchodu se sešli na Střelnici

ČESKÝ TĚŠÍN / Učitelé v důchodu, kteří jsou členy Klubu učitelů v důchodu (Klub Nauczycieli Emerytów, KNE), jež funguje v rámci Sdružení polských učitelů v ČR (Towarzystwo Nauczycieli Polskich), se ve čtvrteční dopoledne 11. dubna sešli v českotěšínském Kulturním a společenském středisku Střelnice na každoročním Jarním setkání. (Pokračování textu…)

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.