Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Košařiskách
739 81 Košařiska 70
gill@zskosariska.cz, tel.: 558 362 832, www.zskosariska.cz
Počet žáků: 21, počet tříd: 2
Školní družina: 6:30-7:45, 11:40–16:00

Historie:
První informace o vzdělávání v Košařiskách pocházejí z roku 1822, kdy se mládež vyučovala v soukromých domech. První školní budova byla postavena v roce 1832.
Tehdy škola v Košařiskách fungovala jako pobočka základní školy v Bystřici. V roce 1853 se však osamostatnila. V 70. letech minulého století byla postavena nová školní budova, v níž sídlí polská a česká základní škola a také česko-polská mateřská škola.
Do roku 2003 fungovala polská škola jako samostatná instituce. Od roku 2003 působíme pod společným vedením s českou školou a česko-polskou mateřskou školou.

Ve škole jsou dvě třídy, v nichž se učí pět ročníků. Nízký počet žáků umožňuje individuální výuku s využitím moderních metod a způsobů práce s dětmi. Číst učíme metodou Sfumato, v prvním ročníku vyučujeme matematiku podle prof. Hejného, používáme prvky Montessori pedagogiky, vzděláváme zážitkem a hrou a prostřednictvím projektové výuky.

Vzhledem k velmi atraktivní poloze školy jsou naše vzdělávací aktivity také proekologické (Recyklohraní), snažíme se žáky seznámit s nejdůležitějšími globálními problémy (Global Schools), podporujeme také zdravý životní styl a prevenci (účast na mnohých dalších projektech).

Mimoškolní aktivity, kroužky:
Mladý záchranář, Mladý novinář, čtenářský kroužek, kroužek logických a deskových her, včelařský kroužek, sportovní kroužek, zručné ruce, angličtina, keramické dílny. Kromě toho se děti mohou účastnit hodiny hry na hudební nástroje (flétna, klavír, housle) a také náboženství.
Cizí jazyky: angličtina.

Také jazykový růst žáků vnímáme jako důležitý. Naše děti mají kromě povinných tří ještě jednu hodinu angličtiny navíc (3 + 1 hodinu týdně). Velmi vysokou úroveň angličtiny potvrzují vynikající výsledky dosažené našimi žáky v mezinárodní soutěži anglického jazyka FOX.

Navíc se naši žáci od čtvrtého ročníku učí češtinu společně s českými třídami. Naše škola pořádá pro děti řadu zajímavých akcí a vzdělávacích výletů.

Zúčastnili jsme se také mezinárodních projektů (Comenius, Erasmus+ – ve spolupráci s polskými školami v Německu, Francii a Polsku).

V rámci školní družiny si naši žáci mohou vybrat z atraktivní nabídky
kroužků a mimoškolních aktivit: Mladý záchranář, Mladý novinář, Čtenářský kroužek, Kroužek logických a deskových her, Včelařský kroužek, Sportovní kroužek, Zručné ruce, Kroužek angličtiny, Keramické dílny.

Kromě toho se děti mohou u nás na škole naučit hrát na nástroj (flétnu, klavír, housle) a také se účastnit hodin náboženství.

Moderní vybavení školy a školky (plně vybavená počítačová učebna, interaktivní tabule ve všech třídách, školní knihovna, učební pomůcky atd.) činí výuku atraktivnější.

Úzká spolupráce s organizací rodičů Macierz Szkolna nám umožňuje organizovat tradiční akce, jako jsou: Den raků a Den pečených brambor, Předvánoční setkání, během něhož děti hrají představení, maškarní ples, Zahradní radovánky, vyjížďky na saních, turistické výlety…

Důležitá je však také spolupráce s PZKO, který podporuje naše aktivity a společně s organizací rodičů Macierz Szkolna pomáhá při organizování některých školních akcí.

Vážíme si také dlouhodobé spolupráce se spřátelenou základní školou v Bílsku-Bělé.

Především však učíme srdcem, v naší škole je každý jedinečný!

Štítky: , , , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.