Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Hrádku
739 97 Hrádek 77
psphradek@seznam.cz, tel.: 558 551 361, 739 302 378, www.psphradek.cz
Počet žáků: 34, počet tříd: 3
Školní družina: 11:30–16:00

Od začátku 21. století je počet dětí stabilní, pohybuje se od 30 do 40 žáků. Pojmenovali jsme ji Slunečná škola a její aktuální vzdělávací plán zaručuje vysokou kvalitu a moderní přístup.

Nové vyučovací metody a kvalifikace pedagogů jdou ruku v ruce s technickými výdobytky 21. století.

Škola každoročně věnuje významnou část svého rozpočtu na nákup a modernizaci interaktivních učebních pomůcek.

Díky pravidelnému získávání finančních prostředků z různých externích zdrojů mají žáci možnost využít velké množství atraktivních mimoškolních aktivit.

Historie:
Budova polské základní školy v Hrádku má velmi bohatou, 125 let trvající historii, i když vzdělávání dětí v Hrádku začalo už na počátku vlády Františka Josefa I. Další zajímavou skutečností je, že ve školním roce 1908–09 místní školu (jedinou v obci) navštěvovalo 196 žáků.

Výuka plavání, lyžařské kurzy, škola v přírodě, zajímavé akce družiny, exkurze, výlety a setkání s pozoruhodnými lidmi jsou součástí každodenního života školy.

Moderní školní hřiště pomáhá pedagogům udržovat dobrou fyzickou kondici žáků a poskytuje dětem možnost pravidelného odpočinku.

Zařízení má vlastní školní jídelnu. Významnou část školy tvoří rovněž zaplněná mateřská škola.

Mimoškolní aktivity: znaková řeč, angličtina pro 1. a 2. ročník, doučování,
projektové dny. Kroužky: šachový kroužek 2019/2020, ostatní kroužky (sportovní, hudební, výtvarný, keramický, taneční, folklórní, logopedický) fungují na základě aktuální poptávky.
Cizí jazyky: angličtina.

Škola se může pochlubit mnoha úspěchy v oblasti matematiky, sportu a kultury. Žáci s velkým nasazením pravidelně pořádají různé kulturní akce a nejraději hrají divadelní představení.

Úzká spolupráce s obcí zajišťuje udržení školních budov v dobrém technickém stavu a zajímavé akce pořádané organizací Macierz Szkolna zaručují rodinnou atmosféru polského prostředí.

V posledních letech Hrádek zaznamenal příliv nových obyvatel a zvláště mladé generace, což předznamenává dobrou perspektivu pro naši instituci.

Je to výsledek moudré stavební politiky obce Hrádek. Takže si teď nemusíme dělat starosti s budoucností polského školství v malebné obci pod Filipkou.

Štítky: , , , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.