Polská základní škola Wisławy Szymborske ve Vendryni
739 94 Vendryně
szkola.wedrynia@seznam.cz,
tel.: 558 994 331, 739 278 815, www. zspvendryne.cz
Počet žáků: 140, počet tříd: 9
Školní družina: 11:30–16:15

Důležitou událostí v životě školy bylo přijetí patrona, kterým se stala nositelka Nobelovy ceny, významná básnířka Wisława Szymborska. Tato volba nebyla náhodná, protože je spojena s návštěvou nositelky Nobelovy ceny ve vendryňské škole během jejího pobytu v našem regionu v roce 2001. Vazby autorky na školu ve Vendryni symbolizuje dub rostoucí
ve školní zahradě, který Szymborska pojmenovala Piast.

Základní škola ve Vendryni je malá venkovská škola s více než 120 žáky
v devíti ročnících. Všichni se zde znají, ve škole vládne rodinná atmosféra. Škola má štěstí na skvělé a oddané učitele, kteří jsou schopni objevovat a rozvíjet talenty a zápal svých svěřenců. Žáci a učitelé uskutečnili řadu zajímavých projektů a vzdělávacích programů a získali mnohá ocenění a vyznamenání na úrovni okresní a krajské.

Tato aktivita pokračuje účastí žáků například na nejrůznějších soutěžích: matematických, fyzikálních a chemických, jazykových (v polštině, češtině, ang­ličtině a ruštině), pěveckých a čtenářských soutěžích a sportovních závodech.

Mimoškolní aktivity, kroužky: sportovní hry, kroužek anglického jazyka (pro 1.–3. ročník), pěvecký sbor, kreativní kroužek, stolní tenis, šachový kroužek, matematicko-fyzikální kroužek, pěvecký soubor, kroužek novinářů, florbal, fotbal – školní liga, English Club.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština.

Prestiž naší školy přinesly mezinárodní projekty eTwinning, spočívající
ve spolupráci škol z různých evropských zemí s využitím elektronických médií, projekt Comenius, EDISON, Talk-Talk, The Globe Program, projekty v rámci programů EU, díky nimž ve škole vznikly moderní vědecké a jazykové učebny.

Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, žáci během výuky použí­vají moderní učební pomůcky, učitelé zavádějí aktivizující metody výuky. Žáci se účastní atraktivních mmoškolních a výjezdních aktivit – jsou to kroužky tvůrčí, stolního tenisu, šachů, matematicko-fyzikální kroužek, pěvecký soubor Uśmiech, sportovní hry a anglický kroužek. Škola organizuje výlety do divadla či muzeí a školu v přírodě.

Mládež se také zapojuje do charitativních akcí a pomáhá dětem v Indii
a Bělorusku v rámci „Adopce na dálku“. Tradičními akcemi pořádanými školou, dá se říci po generace, jsou divadelní představení, koncerty koled, slib prvňáčků, Den nezávislosti Polska, Svátek poezie, Den jazyků, Den Země, knižní jarmark, vánoční dílny s rodiči, Mikuláš, Den matek, Den rodiny, radovánky, rozloučení s absolventy. Když je pěkné počasí, tráví žáci velké přestávky na čerstvém vzduchu, protože máme velkou, funkčně upravenou zahradu, ve které je v zastřešeném altánu umístěna „zelená třída“. Po vyučování je zahrada využívána k rekreaci a hraní si v rámci školní družiny.

Historie:
Polské školství ve Vendryni má více než třistaletou tradici, takže polská škola ve Vendryni by měla být právem považována za jednu z nejstarších v Těšínském Slezsku. Její historie je propojena s historií vesnice, vždy zůstávala předmětem snahy, péče a hrdosti občanů Vendryně.
Přes různé historické komplikace zde byly vyučovány a vychovávány mnohé generace mladých lidí.
Současná budova školy byla postavena v roce 1905. Přestože budova existuje více než 110 let, díky úpravám je v současnosti velmi moderní institucí.

Ve škole aktivně funguje žákovská samospráva, která motivuje žáky k tomu, aby co nejlépe plnili své školní povinnosti, spoluorganizuje mimoškolní život dětí a spolupracuje s pedagogickým sborem. Klub novinářů v naší škole vytváří a vydává školní časopis „Kalejdoskop“.

Vážíme si spolupráce s rodiči, kteří organizačně a finančně podporují aktivity školy. Jsou neocenitelní během pořádání závodů Zjazd Gwiaździsty. Klademe velký důraz na výchovnou práci, jejímž důležitým prvkem je vlastenecká výchova žáků a také rozvíjení úcty k jiným národům. Polská škola ve Vendryni je škola s tradicí, bezpečná a přátelská k žákům.

Štítky: , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.