Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně
737 01 Český Těšín, Havlíčkova 13
skola@zsptesin.cz, tel.: 558 764 06, www.zsptesin.cz
Počet žáků: 451, počet tříd: 23
Školní družina: 11:40–16:30

Naše škola je největší polskou školou v České republice (451 žáků ve dvou školách a 130 dětí ve čtyřech mateřských školách).
Jelikož jsme škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, akcen-
tujeme výuku jazyků. Naši absolventi velmi dobře ovládají polštinu a češtinu.

Škola nabízí také hodiny angličtiny, povinné od 3. ročníku, a podle výběru ruštinu nebo němčinu od 7. ročníku. Klademe velký důraz na kontakt s Polskem, vytváříme co nejvíce příležitostí a možností, aby děti cítily vztah a úctu k regionu Těšínského Slezska, ale také k zemi, jíž jsou občany, jejich domovině a celé Evropě. Za tímto účelem organizujeme vzdělávací exkurze, Evropský týden, turistické vycházky do Beskyd, výlety do České republiky a Polska, setkání se studenty z různých zemí.

Mimoškolní aktivity, kroužky: dramatický kroužek (třídy II–IV), Divadlo Bum Trach (třídy IV–IX), kroužek scénických tanců (třídy II–IX), taneční a hudební soubor Cieszynianka (třídy I–III), instrumentální soubor Skowroneczki (třída II), keramika, čtenářský kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, cizojazyčný konverzační klub, katolické a evangelické náboženství, sbory Trallala a Trallalinki, Skowronki.
Sportovní mimoškolní aktivity jsou organizovány jako součást Školního sportovního klubu Olza.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština.

Od školního roku 2007/2008 zavedla škola Školní vzdělávací program. Snažíme se zajistit, aby výuka žáky nenudila, aby probíhala nejen ve třídě, v lavicích,ale aby byla co nejvíc pestrá. Proto často chodíme do divadla, kina, do knihovny, jezdíme na školu v přírodě, na lyžařský kurz, vzdělávací a poznávací výlety atd. Nabízíme také různé mimoškolní aktivity.

Děti navštěvují Sportovní klub Olza, zpívají ve školních sborech Trallala a Trallalinki, jsou členy hudebního souboru Skowronki, divadla Bum Trach,
souboru scénického tance, různých kroužků (dramatického, keramického)
a nejmladší jsou členy souboru Cieszynianka.

Naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích a olympiádách. Více informací o naší škole najdete na webových stránkách www.zsptesin.cz. Škola má velmi dobré vztahy s rodiči. Opravdu nás tato spolupráce těší. Ma­
cierz Szkolna, tj. sdružení rodičů Maskot, organizuje pro děti skvělé akce:
plesy, radovánky, setkání absolventů, pikniky, sportovní soutěže, finančně
podporuje výlety, lyžařské kurzy atd.


Štítky: , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.