Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni
735 53 Dolní Lutyně, Koperníkova 652
Ředitelka: Mgr. Sabina Suchanek, s.suchanek@psplutynia.cz
Tel.: 774 044 974, www.psplutynia.cz

V naší škole učíme devět ročníků v šesti třídách – 1. stupeň se vyučuje ve dvou samostatných spojených třídách a 2. stupeň ve čtyřech třídách.

Pracujeme v systému odborných učeben – neustále obohacujeme práci s žákem o nové vzdělávací pomůcky a vytváříme si svoje vlastní.

Učíme činnostním učením, používáme aktivační metody a formativní hodnocení. Všichni žáci používají ve výuce interaktivní tabuli, tablety a vzdělávací hry.

Zaměřujeme se na rozvoj schopnosti spolupracovat ve skupině, vést dialog a plánovat činnosti. Škola organizuje řadu školních aktivit: vzdělávací výlety pro žáky, tematické aktivity a dny ve škole, exkurze do Světa techniky v Ostravě.

Žáci se učí několik jazyků. Zajišťujeme kontinuální výuku angličtiny již od mateřské školy. Žáci 1. ročníku se stejně jako předškoláci setkávají s angličtinou pětkrát týdně pomocí jedinečné metody přirozeného a každodenního osvojování druhého jazyka hrou založenou na metodě Claire Selby Spiral Language System. Vyučujeme také základy ruštiny a němčiny.

Mimoškolní aktivity, kroužky:
sportovní hry, kroužek anglického jazyka, taneční kroužek – rytmika,
Mladý badatel, německý jazyk, náboženství.

Po mnoho let pořádáme literární a čtenářské akce, včetně Literární soutěže H. Kowalczyk.

Škola usiluje o to, aby se zvýšil zájem dětí a mládeže o čtení, s cílem obohatit jejich slovní zásobu, zlepšit jazykové kompetence a rozvíjet nadšený přístup čtenáře v dospělosti, např. prostřednictvím účasti na kampani „Celé Česko čte dětem“ a mnohých školních čtenářských projektů.

Mezi našimi žáky jsou vítězové pravopisné soutěže „Mistr pravopisu“ (2018 a 2019). Škola má dobře vybavenou školní knihovnu se všemi knihami potřebnými k výuce.

Po vyučování žáci tráví čas ve školní družině, která je otevřena od 11:30 do 17:15. Coby instituce, kterou navštěvují děti ze širokého okolí, zajišťujeme školní družinu také pro žáky od 6. do 9. třídy.

Vytváříme dítěti příležitosti k sebe­ realizaci a rozvoji zájmů. Škola poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit, jejichž výběr se každý rok mění podle potřeb a zájmů žáků.

Jednotlivé kroužky se konají bezplatně v rámci odpolední školní družiny. Mezi oblíbené zájmové činnosti patří například Malý průzkumník, rytmika, Veselá věda, sportovní hry, angličtina, němčina a výtvarný kroužek. Stejně tak probíhá výuka náboženství.

Spolupracujeme s odborníky v oblasti psychologie a speciální pedagogiky, kteří jsou přítomni při setkáních s rodiči a nabízejí jim pomoc.

Pomáháme při navazování individuálních kontaktů s těmito specialisty. Škola má školního asistenta (pedagogického terapeuta), jenž vede individuální doučování pro žáky s poruchami učení a pomáhá jim držet krok s výukou.

Jsme otevřeni ke spolupráci s rodiči, zástupci různých institucí, organizací a firem, kteří pomocí populárně vědekých přednášek, workshopů a tematických setkání zatraktivňují vyučování.

Úzká spolupráce s rodiči nám umožňuje organizovat tradiční akce, jako je Vánoční setkání, karneval, školní ples, radovánky.

Neméně důležitá je také spolupráce s Místními skupinami PZKO ve Věřňovicích, Dolní Lutyni, Skřečoni, Orlové, Bohumíně a Ostravě.

Vážíme si také dlouhodobé přeshraniční spolupráce s našimi spřátelenými základními školami v Gorzyczkách, Gołkowicích, Łaziskách a Godowě.

Štítky: , , , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.