Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni
735 53 Dolní Lutyně, Koperníkova 652
Ředitelka: Mgr. Sabina Suchanek, s.suchanek@psplutynia.cz
Tel.: 774 044 974, www.psplutynia.cz

V naší škole učíme devět ročníků v šesti třídách – 1. stupeň se vyučuje ve dvou samostatných spojených třídách a 2. stupeň ve čtyřech třídách.

Pracujeme v systému odborných učeben – neustále obohacujeme práci s žákem o nové vzdělávací pomůcky a vytváříme si svoje vlastní.

Učíme činnostním učením, používáme aktivační metody a formativní hodnocení. Všichni žáci používají ve výuce interaktivní tabuli, tablety a vzdělávací hry.

Zaměřujeme se na rozvoj schopnosti spolupracovat ve skupině, vést dialog a plánovat činnosti. Škola organizuje řadu školních aktivit: vzdělávací výlety pro žáky, tematické aktivity a dny ve škole, exkurze do Světa techniky v Ostravě.

Žáci se učí několik jazyků. Zajišťujeme kontinuální výuku angličtiny již od mateřské školy. Žáci 1. ročníku se stejně jako předškoláci setkávají s angličtinou pětkrát týdně pomocí jedinečné metody přirozeného a každodenního osvojování druhého jazyka hrou založenou na metodě Claire Selby Spiral Language System. Vyučujeme také základy ruštiny a němčiny.

Mimoškolní aktivity, kroužky:
sportovní hry, kroužek anglického jazyka, taneční kroužek – rytmika,
Mladý badatel, německý jazyk, náboženství.

Po mnoho let pořádáme literární a čtenářské akce, včetně Literární soutěže H. Kowalczyk.

Škola usiluje o to, aby se zvýšil zájem dětí a mládeže o čtení, s cílem obohatit jejich slovní zásobu, zlepšit jazykové kompetence a rozvíjet nadšený přístup čtenáře v dospělosti, např. prostřednictvím účasti na kampani „Celé Česko čte dětem“ a mnohých školních čtenářských projektů.

Mezi našimi žáky jsou vítězové pravopisné soutěže „Mistr pravopisu“ (2018 a 2019). Škola má dobře vybavenou školní knihovnu se všemi knihami potřebnými k výuce.

Po vyučování žáci tráví čas ve školní družině, která je otevřena od 11:30 do 17:15. Coby instituce, kterou navštěvují děti ze širokého okolí, zajišťujeme školní družinu také pro žáky od 6. do 9. třídy.

Vytváříme dítěti příležitosti k sebe­ realizaci a rozvoji zájmů. Škola poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit, jejichž výběr se každý rok mění podle potřeb a zájmů žáků.

Jednotlivé kroužky se konají bezplatně v rámci odpolední školní družiny. Mezi oblíbené zájmové činnosti patří například Malý průzkumník, rytmika, Veselá věda, sportovní hry, angličtina, němčina a výtvarný kroužek. Stejně tak probíhá výuka náboženství.

Spolupracujeme s odborníky v oblasti psychologie a speciální pedagogiky, kteří jsou přítomni při setkáních s rodiči a nabízejí jim pomoc.

Pomáháme při navazování individuálních kontaktů s těmito specialisty. Škola má školního asistenta (pedagogického terapeuta), jenž vede individuální doučování pro žáky s poruchami učení a pomáhá jim držet krok s výukou.

Jsme otevřeni ke spolupráci s rodiči, zástupci různých institucí, organizací a firem, kteří pomocí populárně vědekých přednášek, workshopů a tematických setkání zatraktivňují vyučování.

Úzká spolupráce s rodiči nám umožňuje organizovat tradiční akce, jako je Vánoční setkání, karneval, školní ples, radovánky.

Neméně důležitá je také spolupráce s Místními skupinami PZKO ve Věřňovicích, Dolní Lutyni, Skřečoni, Orlové, Bohumíně a Ostravě.

Vážíme si také dlouhodobé přeshraniční spolupráce s našimi spřátelenými základními školami v Gorzyczkách, Gołkowicích, Łaziskách a Godowě.

Štítky: , , , , , ,

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.