Mám dotaz. Můžeme v polštině říct „zapalać choinkę“ anebo lepší je „zapalać lampki na choince?

H.S.

Na tuto otázku je několik odpovědí.

1. Samozřejmě dá se „zapalać choinkę“. Slovník polského jazyka Doroszewského, který se ukázal před půl stoletím, uvádí příklad zapalić choinkę ve smyslu „zapalić świeczki na choince”. Vyjmenovaný slovník již uvádí možnost použít sloveso zapalić v podobném smyslu jako současné „włączyć”, ale jedná se o zapalenie światła a silnika pojazdu mechanicznego. První příklad je obrazován citací Żeromského, dá se proto lehce předpokládat, že světlo může mít původ v naftové lampě, a bylo by nutno použít plamen, aby bylo zapáleno.

Pokud se jedná o druhý příklad, samotný název vznětového motoru naznačuje, že je v něm ještě spalováno palivo. Současné slovníky polského jazyka občas u slovesa zapalać také uvádějí význam „włączając dopływ prądu, spowodować, że coś się zaświeci”, proto zapalić lampki na choince také můžeme, a bude to správně.

2. Dá se zapálit jak „choinkę“, tak „lampki“. Nicméně z bezpečnostního hlediska nedoporučuji toto brát doslovně, ale metonymicky. Když hovoříme o „zapalaniu choinki“ myslíme tím kdysi svíčky, dnes elektrické světýlka, které se nacházejí na jehličnanu, který nazýváme stromečkem, a na kterém jsou zavěšené různé ozdoby.

S úctou

Ireneusz Hyrnik

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.