VARŠAVA / Příjem nabídek na podporu Poláků a krajanských komunit v zahraničí v roce 2020 vyhlásil 1. října ředitel kanceláře předsedy Senátu Polské republiky Jakub Kowalski. 

V rozpočtu na budoucí rok Kancelář Senátu má v plánu vyčlenit pro tyto účely 110 500 000 zlotých.

Předsednictvo Senátu stanovilo šest oblasti. Prvním je podpora vzdělávání, zahrnující  m. j. pomoc krajanským učitelům, podpora osvětových organizací či stipendia. Druhým je kultura a propagace Polska a ochrana polského kulturního a historického dědictví. 

Třetí je posílení postavení polských a krajanských komunit z zemích pobytu, na příklad integrace krajanských organizací, akademických, mládežnických, sportovních klubů a polských skautů (harcerzů), církevních skupin, jak rovněž posilování a udržování národní identity. 

Čtvrtá jsou národnostní a krajanská média, tradiční i elektronická, jejich modernizace a zlepšení kvality,  jakosti, jak rovněž podpora činnosti vedoucích ke zvýšení počtu odběratelů a dosahu působení. Pátým krajanská infrastruktura, jejímž cílem jsou investice do infrastruktury polských a krajanských sídel. Šestým charitativní a sociální pomoc, kupříkladu pro nejpotřebnější polské a krajanské komunity, jak rovněž sociální stipendia.   

Příjem nabídek začíná 15. října a končí podle následujícího harmonogramu:

–     pro nabídky v oblasti krajanská média a charitativní i sociální pomoc – 31. října,

–     pro nabídky v oblasti posilování postavení polských a krajanských komunit v zemích pobytu – 8. listopadu,

–     pro nabídky v oblasti vzdělávaní a krajanská infrastruktura –  22. listopadu,

–     pro nabídky v oblasti kultura a propagace Polska i ochrana polského kulturního a historického dědictví – 29. listopadu. 
Prostředky na realizaci podpory krajanských komunit a  Poláků v zahraničí budou převedeny formou účelové dotace. Mohou se o ně ucházet výhradně organizace registrované v Polsku, mající zkušenosti s prácí ve prospěch polských a krajanských komunit v zahraničí. Nabídky je třeba podávat elektronicky prostřednictvím  generátoru nabídek. Podrobnější informace jsou přístupné na internetových stránkách Senátu: https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/art,12071,ogloszenie-o-naborze-ofert.html

Komentáře

Čtěte také


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test