Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím v Třinci
739 61 Třinec, Nádražní 10
Tel.: 558 332 407, pzstri1@volny.cz, www.pzstrinec.cz
Počet žáků: 250 Počet tříd: 11
Školní družina: 6:30–7:45, 11:30–17:00
Škola se skládá ze základní školy na Nádražní ulici, dvou malotřídních škol (Oldřichovice a Třinec-Terasa), pěti mateřských škol (mateřská škola na ul. SNP a Štefanikově ulici, v Oldřichovicích, Neborech, Dolní Líštné)

Od roku 2013 je patronem školy Gustaw Przeczek, bývalý ředitel instituce, kulturní činitel a spisovatel. Učení ve škole se řídí školním vzdělávacím programem „Pojď, ukážu ti svět“.

Školní povinnosti jdou ruku v ruce s mimoškolními aktivitami.
Můžeme se pochlubit vysokou úrovní vzdělání, o čemž svědčí vysoký podíl absolventů přijatých na střední školy. Ve škole je více jak 30 kroužků. Máme také školní folklorní soubor Ondraszki a pěvecký sbor Wesoła Nutka.

Pokoušíme se zavést moderní metody a způsoby výuky, jako je čtení metodou Sfumato nebo učení matematiky s prvky metody prof. Hejného. Používáme řadu osvědčených metod. Vynikající výsledky ve srovnávacích testech žáků (např. z matematiky) potvrzují jejich účinnost.

Používáme projektové učení, aktivizující výukové metody, kooperativní učení, skupinové učení, CLIL, tj. Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka, čtení a psaní vedoucí ke kritickému myšlení, kreativní psaní atd.

Práce učitelů, která jde ruku v ruce s ochotou a úsilím žáků, vede k úspěchům – např. v přírodovědných, matematických, jazykových soutěžích, recitaci, zpěvu, sportovních a uměleckých soutěžích.

Mimoškolní aktivity, kroužky: matematika (ABAKU), ruština, soubor Ondraszki, kroužek chemicko-fyzikální, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a polštiny, keramicko-plastický kroužek, ekologický kroužek, školní časopis „Przerwa“, přírodovědný kroužek, volejbal, kroužek kronikáře, kroužek šití, šachy (za poplatek), kroužek v angličtině, Veselá škola (za poplatek), sbor Wesoła Nutka, klub komunikace v cizím jazyce, baletní kroužek, házená, badminton, harceřský tým Czarne Pantery, náboženství římskokatolické či evangelické.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština.

Neustále modernizujeme všechna zařízení. V loňském roce byla dokončena výstavba nové tělocvičny na Nádražní ulici, která bude sloužit nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro další sportovní a kulturní akce.

Díky našemu úsilí byla provedena generální rekonstrukce fyzikální a chemické učebny, v rámci které byla třída vybavena tablety, interaktivní tabulí a nejmodernějšími učebními pomůckami. V současné době realizujeme projekt, který umožní našim žákům využívat moderní učebny: počítačově-jazykovou a biologicko-geografickou.

Školní dílny jsou rovněž zařízeny novým vybavením. Mezi školní akce, které pořádáme společně s nejstaršími žáky, patří Bažantovka, Turnaj tříd, Maškarní ples, Ples mládeže, Den svatého Mikuláše, Pololetní bruslení, Sportovní turnaj. Žáci podporují žákyni Gadness Samwel z Afriky, účastní se vánočních sbírek oděvů a adoptovali sovici sněžní z ostravské zoo.

Každý rok svými vystoupeními zpříjemňují setkání v Domově důchodců v Třinci. Harceře Czarne Pantery organizují v rámci projektu „RODACY BOHATEROM“ sběr potravin pro chudé v Litvě. Žáci naší školy se rovněž podílejí na kulturním, společenském a sportovním životě našeho regionu, mj. na akcích jako S knihou pod polštářem nebo Labyrint v Domě PZKO v Dolní Líštné, velká skupina našich žáků tančí v souboru Oldrzychowice.

Kontakt s Polskem je udržován prostřednictvím Výstav polských knih, otevření pobočky Malé baletní školy v naší škole, spolupráce s partnerskou školou v Bílsku-Bělé, vzdělávacích výletů do Osvětimi, Krakova, Dusznik-Zdrój, Wieliczky, Chorzowa, a zejména účastí našich žáků 7. ročníku na škole v přírodě u Baltského moře a na lyžařském kurzu v Istebne.

Organizujeme sportovní akce jako Zjazd Gwiaździsty a Poprzeczka Majowa. Před vyučováním a po něm mají žáci možnost zůstat v družině, která nabízí aktivní trávení volného času. Ve škole funguje také organizace rodičů Macierz Szkolna.

Štítky: , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.