Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím v Třinci
739 61 Třinec, Nádražní 10
Tel.: 558 332 407, pzstri1@volny.cz, www.pzstrinec.cz
Počet žáků: 250 Počet tříd: 11
Školní družina: 6:30–7:45, 11:30–17:00
Škola se skládá ze základní školy na Nádražní ulici, dvou malotřídních škol (Oldřichovice a Třinec-Terasa), pěti mateřských škol (mateřská škola na ul. SNP a Štefanikově ulici, v Oldřichovicích, Neborech, Dolní Líštné)

Od roku 2013 je patronem školy Gustaw Przeczek, bývalý ředitel instituce, kulturní činitel a spisovatel. Učení ve škole se řídí školním vzdělávacím programem „Pojď, ukážu ti svět“.

Školní povinnosti jdou ruku v ruce s mimoškolními aktivitami.
Můžeme se pochlubit vysokou úrovní vzdělání, o čemž svědčí vysoký podíl absolventů přijatých na střední školy. Ve škole je více jak 30 kroužků. Máme také školní folklorní soubor Ondraszki a pěvecký sbor Wesoła Nutka.

Pokoušíme se zavést moderní metody a způsoby výuky, jako je čtení metodou Sfumato nebo učení matematiky s prvky metody prof. Hejného. Používáme řadu osvědčených metod. Vynikající výsledky ve srovnávacích testech žáků (např. z matematiky) potvrzují jejich účinnost.

Používáme projektové učení, aktivizující výukové metody, kooperativní učení, skupinové učení, CLIL, tj. Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka, čtení a psaní vedoucí ke kritickému myšlení, kreativní psaní atd.

Práce učitelů, která jde ruku v ruce s ochotou a úsilím žáků, vede k úspěchům – např. v přírodovědných, matematických, jazykových soutěžích, recitaci, zpěvu, sportovních a uměleckých soutěžích.

Mimoškolní aktivity, kroužky: matematika (ABAKU), ruština, soubor Ondraszki, kroužek chemicko-fyzikální, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a polštiny, keramicko-plastický kroužek, ekologický kroužek, školní časopis „Przerwa“, přírodovědný kroužek, volejbal, kroužek kronikáře, kroužek šití, šachy (za poplatek), kroužek v angličtině, Veselá škola (za poplatek), sbor Wesoła Nutka, klub komunikace v cizím jazyce, baletní kroužek, házená, badminton, harceřský tým Czarne Pantery, náboženství římskokatolické či evangelické.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština.

Neustále modernizujeme všechna zařízení. V loňském roce byla dokončena výstavba nové tělocvičny na Nádražní ulici, která bude sloužit nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro další sportovní a kulturní akce.

Díky našemu úsilí byla provedena generální rekonstrukce fyzikální a chemické učebny, v rámci které byla třída vybavena tablety, interaktivní tabulí a nejmodernějšími učebními pomůckami. V současné době realizujeme projekt, který umožní našim žákům využívat moderní učebny: počítačově-jazykovou a biologicko-geografickou.

Školní dílny jsou rovněž zařízeny novým vybavením. Mezi školní akce, které pořádáme společně s nejstaršími žáky, patří Bažantovka, Turnaj tříd, Maškarní ples, Ples mládeže, Den svatého Mikuláše, Pololetní bruslení, Sportovní turnaj. Žáci podporují žákyni Gadness Samwel z Afriky, účastní se vánočních sbírek oděvů a adoptovali sovici sněžní z ostravské zoo.

Každý rok svými vystoupeními zpříjemňují setkání v Domově důchodců v Třinci. Harceře Czarne Pantery organizují v rámci projektu „RODACY BOHATEROM“ sběr potravin pro chudé v Litvě. Žáci naší školy se rovněž podílejí na kulturním, společenském a sportovním životě našeho regionu, mj. na akcích jako S knihou pod polštářem nebo Labyrint v Domě PZKO v Dolní Líštné, velká skupina našich žáků tančí v souboru Oldrzychowice.

Kontakt s Polskem je udržován prostřednictvím Výstav polských knih, otevření pobočky Malé baletní školy v naší škole, spolupráce s partnerskou školou v Bílsku-Bělé, vzdělávacích výletů do Osvětimi, Krakova, Dusznik-Zdrój, Wieliczky, Chorzowa, a zejména účastí našich žáků 7. ročníku na škole v přírodě u Baltského moře a na lyžařském kurzu v Istebne.

Organizujeme sportovní akce jako Zjazd Gwiaździsty a Poprzeczka Majowa. Před vyučováním a po něm mají žáci možnost zůstat v družině, která nabízí aktivní trávení volného času. Ve škole funguje také organizace rodičů Macierz Szkolna.

Štítky: , , ,

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec082022

10 tipů na víkend

10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v  Dolní  Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.