Archiv pro štítek: polské základní školy


Polské Základní Školy:  Dolní Lutyně
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Dolní Lutyně

Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni735 53 Dolní Lutyně, Koperníkova 652Ředitelka: Mgr. Sabina Suchanek, s.suchanek@psplutynia.czTel.: 774 044 974, www.psplutynia.cz V naší škole učíme devět ročníků v šesti třídách – 1. stupeň se vyučuje ve dvou samostatných spojených třídách a 2. stupeň ve čtyřech třídách. Pracujeme v systému odborných učeben – neustále obohacujeme práci s žákem o nové vzdělávací pomůcky a vytváříme si svoje vlastní. Učíme činnostním učením, používáme aktivační metody a formativní hodnocení. Všichni žáci používají ve výuce interaktivní tabuli, tablety a vzdělávací hry. Zaměřujeme se na rozvoj schopnosti spolupracovat ve skupině, vést dialog a plánovat činnosti. Škola organizuje řadu školních aktivit: vzdělávací výlety pro žáky, tematické aktivity a dny ve škole, exkurze do Světa techniky v Ostravě. Žáci se učí několik jazyků. Zajišťujeme kontinuální výuku angličtiny již od mateřské školy. Žáci 1. ročníku se stejně jako předškoláci setkávají s angličtinou pětkrát týdně pomocí jedinečné metody přirozeného a každodenního osvojování druhého jazyka hrou založenou na…

Polské Základní Školy: Ropice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Ropice

Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Ropici 739 56 Ropice 146byrtusova@zsams-ropice.cz, www.zsams-ropice.cz Počet žáků: 31 Počet tříd: 3 (2 v Ropici a 1 v Neborech) Školní družina: 6:15–7:15, 11:20–15:45 Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky: anglický jazyk, mladý Evropan, hra na flétnu, včelařství, sport, keramika, IT, šití, doprava, dětský sbor, čtení v místní knihovně. Vydáváme školní časopis „Dzwoneczek szkolny“. Cizí jazyky: angličtina. Naše škola je NAŠE. Je malá a velmi milá. Není dokonalá, protože – stejně jako v životě – jsou dobré a špatné dny, někdy je veselo a jindy zas smutno. Ale je oblíbená. Líbí se dětem a učitelům. Ať nám o své škole vyprávějí děti: '„Moje škola je nejlepší na světě. Můj oblíbený předmět je matematika. Opravdu rád jezdím na výlety, nedávno jsme byli v Kozí zahradě (Kozia Zagroda) v Brenne.“ (MCz, 2. stupeň) „Naše škola je skvělá, protože se nikdy nenudím. Je veselá a zábavná. Během setkání s panem Marcinem Pałaszem jsme si mohli koupit knihy.“…

Polské Základní Školy: Těrlicko
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Těrlicko

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Żwirki a Wigury v Těrlicku 735 42 Těrlicko, Přehradní 243 pspcierlicko@seznam.cz, tel.: 739 088 077, 596 423 059, www.pspcierlicko.cz Počet žáků: 23 Počet tříd: 2 Školní družina: do 16:30 Škola se nachází v klidném a malebném prostředí u Těrlické přehrady. Součástí instituce je české a polské oddělení mateřské školy, dvě třídy a jedno oddělení školní družiny. Máme velkou ekologickou zahradu, v níž se nalézá krásná nová třída v přírodě, záhony, informační tabule a další prvky ekologické zahrady. Jsou zde také ovocné stromy, keře, bylinková zahrada a dětské hřiště. Mimoškolní aktivity, kroužky: drużyna zuchowa Mieszkańcy Zielonego Lasu (skaut), drużyna harcerska im. Żwirki i Wigury (skaut), katolické a evangelické náboženství, taneční kroužek – soubor Figle, kroužek programování, kroužek mladého výzkumníka, kroužek anglického jazyka, literární kroužek, šachový kroužek, výtvarný kroužek v angličtině (provozuje Umělecká škola Art Media Inspiration, jež sídlí ve škole). Škola je zapojená do programu „Sportuj ve škole“, díky němuž děti mají…

Polské Základní Školy: Bystřice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Bystřice

Základní škola s polským jazykem vyučovacím Stanisława Hadyny v Bystřici 739 95 Bystřice 366 Tel.: 558 558 250, info@pspbystrice.cz, www.pspbystrice.cz Počet žáků: 175, počet tříd: 11 Školní družina: 6:30–7:30, 12:30–16:30 Mimoškolní aktivity, kroužky: Harcerska Drużyna Wodna Grom (skaut), folklorní soubor Łączka, školní sbory Crescendo a Wiolinki, robotika, šachy. Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština, španělština. Historie: Historie vzdělávání v Bystřici má více než 200 let. V roce 1784 byla založena první církevní škola. V roce 1899 se z ní stala veřejná, přístupná všem dětem. Ve škole se vyučovalo v polštině. V roce 1898 položili základní kámen nové zděné budovy pro pětitřídní obecnou školu, která byla otevřena v roce 1901. Dnes tato více než sto let stará budova stojí u silnice vedoucí do Nýdku. V roce 1921 pak zdejší vynaložili veškeré úsilí na zřízení polské občanské školy. Po dvou letech jednání s úřady byla škola otevřena, nicméně povoleno bylo pouze soukromé vyučování. Díky podpoře Hlavního výboru Školní matice, Poláků z Bystřice a…

Polské Základní Školy: Jablunkov
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Jablunkov

Základní škola s polským jazykem vyučovacím Henryka Sienkiewicze v Jablunkově 739 91 Jablunkov, Školní 438 Tel.: 558 357 885, www.pzsjablunkov.cz Počet žáků: 285, počet tříd: 15 + 1 třída v pobočce v Dolní Lomné Školní družina: 6:15–7 :40, 12:30–16:30 Jsme škola s tradicí. Škola byla postavena v roce 1928 za přispění polské místní komunity a byla pojmenována podle polského nositele Nobelovy ceny Henryka Sienkiewicze. Profilujeme se jako otevřená škola rodinného typu. Děti se učí v moderně vybavených třídách a učebnách. Školní program se nazývá Tradice a současnost – šíření a zachování tradic, kultury a mateřského jazyka v kontextu změn, které přineslo digitální 21. století. Chceme, aby naši žáci dobře znali svou malou vlast, kam se vrací, a aby se také uměli orientovat ve velkém světě digitálních technologií, aniž by zapomněli na své kořeny. Realizujeme inovativní metody výuky: výuka matematiky podle metody prof. Hejného, výuka čtení podle metody Sfumato, projektové vyučování, čtenářské dílny, hodiny s třídním učitelem, hodiny programování a robotiky,…

Polské Základní Školy: Hnojník
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Hnojník

Základní škola a mateřská škola z polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku 739 53 Hnojník 6 skola@pzshnojnik.cz, przedszkole@pzshnojnik.cz, www.pzshnojnik.cz Počet žáků: škola 150 žáků v 9 třídách, mateřská škola 38 dětí ve 2 třídách, školní družina ve 3 třídách pojme až 83 žáků Školní družina: 6:30–7:30, 11:30–16:30 Základní škola a mateřská škola Jana Kubisze v Hnojníku tvoří celý školní areál, v němž se nachází mateřská škola, pět samostatných tříd na prvním stupni a čtyři samostatné třídy na druhém stupni. Školní družina je umístěna v samostatné budově. Dětem je k dispozici tělocvična, velké dětské hřiště, pískoviště a zahrada s travnatým hřištěm. Mimoškolní aktivity, kroužky: anglický jazyk, sportovní kroužky, flétna, šachy, taneční kroužky, sbory, filmový kroužek, mladý plavčík, mladý přírodovědec a další. Cizí jazyky: angličtina, němčina. Máme vlastní školní kuchyň a prostornou školní jídelnu. Pro zájemce jsou dveře zařízení otevřené každý den od časného rána do pozdního odpoledne. V mateřské škole realizujeme osnovy „Společně“. Ve škole učíme podle školní ho vzdělávacího…

Polské Základní Školy:           Třinec
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Třinec

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím v Třinci 739 61 Třinec, Nádražní 10 Tel.: 558 332 407, pzstri1@volny.cz, www.pzstrinec.cz Počet žáků: 250 Počet tříd: 11 Školní družina: 6:30–7:45, 11:30–17:00 Škola se skládá ze základní školy na Nádražní ulici, dvou malotřídních škol (Oldřichovice a Třinec-Terasa), pěti mateřských škol (mateřská škola na ul. SNP a Štefanikově ulici, v Oldřichovicích, Neborech, Dolní Líštné) Od roku 2013 je patronem školy Gustaw Przeczek, bývalý ředitel instituce, kulturní činitel a spisovatel. Učení ve škole se řídí školním vzdělávacím programem „Pojď, ukážu ti svět“. Školní povinnosti jdou ruku v ruce s mimoškolními aktivitami. Můžeme se pochlubit vysokou úrovní vzdělání, o čemž svědčí vysoký podíl absolventů přijatých na střední školy. Ve škole je více jak 30 kroužků. Máme také školní folklorní soubor Ondraszki a pěvecký sbor Wesoła Nutka. Pokoušíme se zavést moderní metody a způsoby výuky, jako je čtení metodou Sfumato nebo učení matematiky s prvky metody prof. Hejného. Používáme řadu osvědčených metod.…

Polské Základní Školy: Karviná – Fryštát
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Karviná – Fryštát

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné 733 01 Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156 skola@pzskarvina.cz, www.pzskarvina.cz, tel.: 596 317 672Počet žáků: 153, počet tříd: 9Školní družina: 6:15–16:45 Škola má výhodnou polohu v centru města. Poblíž se nachází náměstí, knihovna, tři parky, hned vedle školy stojí mateřská škola. Velká zahrada se zázemím pro výuku tělesné výchovy a aktivity školní družiny zahrnuje hřiště s umělým trávníkem, fotbalové hřiště, běžeckou dráhu, dráhu na skok do dálky a dětské hřiště. Budova z přelomu 19. a 20. století je pravidelně renovována a obnovována. V současné době máme šest zrekonstruovaných učeben (pro výuku fyziky, chemie a biologie, počítačovou učebnu, multimediální učebnu, školní kuchyň, jazykovou, hudební a výtvarnou učebnu), dílny, čítárnu se školní knihovnou. Nachází se zde rovněž tři školní družiny, každá má své vlastní prostory. Mimoškolní aktivity, kroužky: konverzace v angličtině, práce s počítačem, sportovní kroužek, rytmika, korektivní cvičení, psaní deseti prsty, divadelní kroužek, sbor, příprava na zkoušky Cambridge, taekwondo, hodiny s rodilým…

Polské Základní Školy: Vendryně
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Vendryně

Polská základní škola Wisławy Szymborske ve Vendryni739 94 Vendryněszkola.wedrynia@seznam.cz, tel.: 558 994 331, 739 278 815, www. zspvendryne.czPočet žáků: 140, počet tříd: 9Školní družina: 11:30–16:15 Důležitou událostí v životě školy bylo přijetí patrona, kterým se stala nositelka Nobelovy ceny, významná básnířka Wisława Szymborska. Tato volba nebyla náhodná, protože je spojena s návštěvou nositelky Nobelovy ceny ve vendryňské škole během jejího pobytu v našem regionu v roce 2001. Vazby autorky na školu ve Vendryni symbolizuje dub rostoucíve školní zahradě, který Szymborska pojmenovala Piast. Základní škola ve Vendryni je malá venkovská škola s více než 120 žákyv devíti ročnících. Všichni se zde znají, ve škole vládne rodinná atmosféra. Škola má štěstí na skvělé a oddané učitele, kteří jsou schopni objevovat a rozvíjet talenty a zápal svých svěřenců. Žáci a učitelé uskutečnili řadu zajímavých projektů a vzdělávacích programů a získali mnohá ocenění a vyznamenání na úrovni okresní a krajské. Tato aktivita pokračuje účastí žáků například na nejrůznějších soutěžích: matematických, fyzikálních a chemických, jazykových…

Polské Základní Školy: Milíkov
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Milíkov

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Milíkově 739 81 Milíkov 104 Tel.: 555 444 120, www.pspmilikov.czPočet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 12:00–15:30 Naše škola je školou s tradicí, letos oslavujeme jubileum 190 let polského školství v Milíkově. Jsme malotřídní škola, děti z prvního až pátého ročníku se učí ve dvou třídách. Mladší děti si hrají ve velmi příjemné a přátelské atmosféře v mateřské škole, která je otevřena od 6:30 do 15:30. Kromě zábavy se tam předškoláci pomocí Metody dobrého startu připravují na svou budoucí roli úspěšného žáka. Po vyučování je žákům k dispozici školní družina (otevřena od 12:00 do 15:30). Každý den v týdnu jsou zde pro ně připraveny různé aktivity: zručné ruce, filmový kroužek, dále organizujeme venkovní aktivity, sportovní hry, jednou týdně navštěvujeme knihovnu. Mimoškolní aktivity, kroužky: šachový klub, angličtina. Cizí jazyky: angličtina. Škola je kompletně zrekonstruována a má veškeré vybavení potřebné pro vyučování v 21. století. Snažíme se také rozvíjet kontakt dětí s klasickou knihou.…

Polské Základní Školy:  Návsí
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Návsí

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Návsí 739 92 Návsí, Pod Výtopnou 190 Tel.: 558 357 528, 774 932 435 Počet žáků: 38, počet tříd: 3 Školní družina: 12:15–16:00 Jsme malotřídka (1.–5. ročník). V současné době máme tři třídy, v nichž se učí 35 žáků. Škola je velmi dobře vybavená. V každé třídě se nachází interaktivní tabule. Počítačovou místnost se podařilo vybavit novými notebooky a tablety. Díky grantu z Fondu rozvoje Zaolší jsme zakoupili nové knihy, které si děti mohou půjčit z třídních knihovniček. Snažíme se, aby v naší škole vládla rodinná atmosféra. Žáci se znají jménem. Připravujeme společné projekty, exkurze a různé mimoškolní aktivity. V menší skupině žáků je pro naše učitele snazší oslovit každé dítě a pracovat s ním individuálně. Při výuce se snažíme používat různé metody a způsoby vyučování. Učíme děti číst pomocí metody Sfumato. Ve výuce také aplikujeme metodu RWTC (Reading and Writing for Critical Thinking), tj. Čtením a psaním ke kritickému…

Polské Základní Školy: Oldřichovice
Prosinec202021

Polské Základní Školy: Oldřichovice

Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Oldřichovicích 739 61 Oldřichovice 210 pzsoldrichovice@volny.cz, tel.: 558 348 118 www.pzsoldrichovice.webnode.cz Počet žáků: 21, počet tříd: 2 Školní družina: 11:30–16:00 Škola sídlí v budově z roku 1906 a po celou dobu své historie (s výjimkou let 1939–46) vyučuje v polštině. Zpočátku to byla obecná škola, nyní vychovává děti prvního stupně základní školy, tj. od první do páté třídy. Po mnoho let funguje jako škola pro žáky z širšího okolí. Bezplatný školní autobus vozí žáky i ze sousedních Gutů. Od roku 2003 byla škola administrativně připojena k Základní škole G. Przeczka v Třinci, a stala se tak její pobočkou. Mimoškolní aktivity, kroužky: sportovní kroužek, divadelní kroužek, kroužek vyšívání, šachy, golf. Cizí jazyky: angličtina. V současné době je velmi dobře vybavena – má dvě učebny s interaktivní tabulí a projektorem, tělocvičnu, školní družinu, školní jídelnu a kuchyň, moderní sportovní hřiště, altán využívaný jako venkovní třída. V budově se také nachází mateřská škola. Děti, které ji…

Prvňáci dostanou poukázky
Červen232019

Prvňáci dostanou poukázky

Všichni prvňáci v našem regionu, kteří v září zahájí vzdělávání v polských školách v České republice, obdrží dárek od organizace Macierz Szkolna. (Pokračování textu…)

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.