Základní škola s polským jazykem vyučovacím Henryka Sienkiewicze v Jablunkově
739 91 Jablunkov, Školní 438
Tel.: 558 357 885, www.pzsjablunkov.cz
Počet žáků: 285, počet tříd: 15 + 1 třída v pobočce v Dolní Lomné
Školní družina: 6:15–7 :40, 12:30–16:30

Jsme škola s tradicí. Škola byla postavena v roce 1928 za přispění polské místní komunity a byla pojmenována podle polského nositele Nobelovy ceny Henryka Sienkiewicze.

Profilujeme se jako otevřená škola rodinného typu. Děti se učí v moderně vybavených třídách a učebnách. Školní program se nazývá Tradice a současnost – šíření a zachování tradic, kultury a mateřského jazyka v kontextu změn, které přineslo digitální 21. století.

Chceme, aby naši žáci dobře znali svou malou vlast, kam se vrací, a aby se také uměli orientovat ve velkém světě digitálních technologií, aniž by zapomněli na své kořeny. Realizujeme inovativní metody výuky: výuka matematiky podle metody prof. Hejného, výuka čtení podle metody Sfumato, projektové vyučování, čtenářské dílny, hodiny s třídním učitelem, hodiny programování a robotiky, vyučování s rodilým mluvčím v rámci angličtiny (2. stupeň) a zeměpisu, v tomto školním roce rovněž při ruštině. Pro žáky ve třídách V – VII jednou týdně hodina s lektorem z Polska.

Mimoškolní aktivity, kroužky: 1. stupeň: zábavná angličtina, konverzace v angličtině, Malý Edison, šachy, keramika, umělecko-výtvarný kroužek, školní sbor Mała Jabłoneczka, sportovní aktivity (v rámci projektu AŠSK Sportuj ve škole), školní parlament, římskokatolické či evangelické náboženství. 2. stupeň: cvičení z polského a českého jazyka, matematiky (příprava na přijímací zkoušky), konverzace v angličtině, zázraky přírody, psaní všemi deseti – rychlé psaní na počítači, práce s 3D tiskárnou, programování, šachy, školní sbor Jabłoneczka, umělecko-výtvarný kroužek, sportovní hry, volejbal, školní parlament, římskokatolické či evangelické náboženství.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština.

Naši žáci se hojně účastní předmětových a sportovních soutěží. Mnozí z nich vyhrávají ceny, medaile a ocenění. Kreativita žáků a učitelů se odráží v četných školních akcích a projektech.

Mezi tradiční školní akce patří Škola v přírodě u Baltského moře, adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, kurz pro členy školního parlamentu, školní maraton, školních liga tříd, charitativní koncert koled, školní karneval, dny otevřených dveří pro rodiče, pro žáky 5. ročníků z blízkých škol a pro rodiče předškoláků, Den babičky a dědečka, Den matek, Pasování čtenářů, otevřené hodiny, vzdělávací výlety do Osvětimi, Krakova, Wieliczky, Varšavy, Vysokých Tater, Prahy, Londýna, Den polského jazyka, Den Země, Školní radovánky, Slavnostní rozloučení se základní školou a mnoho dalších.

Škola má školní parlament, který se aktivně podílí na životě školy pořádáním školních a také charitativních akcí. V naší škole je každý žák důležitý.

Podporujeme žáky, kteří potřebují pomoc při překonávání školních obtíží, poskytujeme podporu asistenta, vedeme didaktické vyrovnávací kurzy. Ve škole lze využít pomoci speciálního pedagoga, psychologa, specialisty na prevenci rizikového chování a kariérního poradce. Díky projektu EU „Moderní škola“, který škola vyhrála, jsme vytvořili jazykovou laboratoř ROBOTEL, vybavili jsme novým výpočetním vybavením učebnu ICT a zrenovovali jsme internetovou síť.

V rámci spolupráce s českou školou a městem pořádáme vzdělávací setkání v rámci projektu „Žijeme na Trojmezí“. Škola spolupracuje s místními organizacemi, s dalšími školami i s organizací Wspólnota Polska – oddział Dolny Śląsk – jsme spoluorganizátory letního tábora Lato w Polsce, kooperujeme se Slezskou univerzitou v Katovicích, fondem na podporu nadaných dětí Qiido, CEDU – centrum pro demokratické učení. Jsme v blízkém kontaktu se školami v Polsku (SP im. H. Sienkiewicza w Puławach, SP im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej) a se slovenskou školou v Kysuckém Novém Městě.

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.