Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Albrechticích
73 543 Albrechtice, Školní 11
pspolbrachcice@email.cz, tel.: 596 428 054, www.pspolbrachcice.cz
Počet žáků: 22, počet tříd: 2
Školní družina je otevřena podle potřeb dětí, v současné době: 6:30–16:30

Naše škola patří mezi ty venkovské, vždy zůstávala malotřídkou se svou specifickou atmosférou. Charakteristický je malý počet žáků, třídy se podle potřeby spojují pro různé předměty.

To nám umožňuje pracovat s každým žákem velmi individuálně a pravidelně zavádět nejnovější, zajímavé vyučovací metody.

Učitelé se neustále vzdělávají, aby mohli efektivně pracovat s žáky a jejich metody odpovídaly potřebám dnešní společnosti. Jsme si vědomi, že nikdo z nás neví, jaké úlohy budou naši žáci v budoucnu vykonávat, a proto se jim snažíme otevírat příležitosti a rozšiřovat jejich obzory v mnoha směrech.

Ve výuce používáme prvky nejrůznějších výukových metod, jako je kritické myšlení nejen při čtení, matematika podle prof. M. Hejného, čtení Sfumato, metody vyvinuté Marií Montessori, kreativitu školní mládeže rozvíjí taktéž práce s lapbooky, tvorba časopisu Szkolne Okienko, hraní dramatických scének a školních představení, příprava dárků a výstav pro ostatní, práce v zahradě Mladého farmáře.

Mezi naše tradiční pravidelné akce patří: vánoční koledování děti a učitelů v kostele pro širokou veřejnost, v rámci školy Zlatá vánoční baňka, Master Chef (příprava, vaření, pečení…), Den rodiny pro celou rodinu ve školní zahradě.

Mimoškolní aktivity, kroužky: řídíme se především aktuální situací a zájmy dětí. Provozujeme například Veselý matematický kroužek, Veselou vědu, Klub čtenářů, Klub konverzace v angličtině, výtvarný kroužek, kroužek Sportuj ve škole, funguje drużyna zuchowa „Wesołe Ogniki“ (malí skauti), máme hodiny náboženství, dětský orchestr GraMy.
Cizí jazyky: angličtina s rodilým mluvčím.

Velmi intenzivně spolupracujeme s organizací rodičů Macierza Szkolna Jana Farnika v naší škole, která organizuje pouštění draků „Latawcówka”, karneval pro děti, školní ples pro rodiče a přátele, olympiádu mezi školními týmy Těrlicko – Albrechtice – Stonava, Zahradní radovánky.

Účastníme se různých školních a meziškolních soutěží a závodů, jako jsou Matematický klokan, Pikomat, Matematická olympiáda, anglická soutěž FOX, soutěže čtenářské a recitační, ale také výtvarné, hudební a pěvecké. Dbáme rovněž na sportovní vyžití, naše děti se účastní lyžařských závodů Zjazd Gwiaździsty, plaveckých soutěží v Bystřici, atletických her Igrzyska Lekkoatletyczne v Třinci, Běhu přátelství ve Stonavě, turnaje vybíjené Puchar Lata v Těrlicku a meziškolního štafetového běhu Złota Piątka v Horní Suché.

Pravidelně jezdíme na školu v přírodě dotovanou různými institucemi, využíváme bezplatné plavecké kurzy, pořádáme lyžařské kurzy pro začátečníky. Díky podpoře organizace Wspólnota Polska, Generálního konzulátu Polské republiky, organizaci Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, Macierz Szkolna im. Jana Farnika, organizujeme exkurze a vzdělávací výlety do Polska a České republiky.

Rádi také chodíme na divadelní představení Loutkové scény Bajka a dalších divadel, promítání vzdělávacích filmů, například: Planeta Země 3000. Během letních prázdnin nabízíme týdenní školní příměstský tábor polského jazyka, kterého se účastní stále větší počet žáků.

Štítky: ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.