Jak jsme slíbili, dnes zveřejňujeme již druhé kolo soutěžních otázek, na něž můžete odpovídat v rámci výroční vědomostní soutěže o PZKO.

Každý zájemce o účast v soutěži musí zaslat správné odpovědi na následující otázky na emailovou adresu info@zwrot.cz s uvedením věkové kategorie (do 19 nebo nad 20 let), jména a příjmení. Odpovědi na otázky 2. soutěžního kola očekáváme do neděle 12. března.

Připomínáme, že podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázek ve všech soutěžních kolech.

Patronát nad soutěží převzal senátor Parlamentu ČR pan Jerzy Cieńciała!


Zde jsou otázky:

1. Napište přesné datum a místa, kde se konaly ustavující schůze PZKO, společně se jmény a příjmeními a místy, z nichž pocházeli první předsedové Dočasných výborů (pol. Zarządy Tymczasowe):
a/ českotěšínský okres
b/ fryštátský okres

2. Kde a kdy se uskutečnila první poválečná společná akce PZKO a SMP? Uveďte její název.
a/ v českotěšínském okrese
b/ ve fryštátském okrese

3. Uveďte datum, název a místo konání první společné akce PZKO a SMP v obou poválečných okresech a jméno osoby, která stála v čele organizačního výboru.

Překlad: Pygmalion

Štítky: , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.