TĚŠÍN / Mezinárodní konference o šíření informací v rámci projektu „Znalosti bez bariér – inovativní metody výuky pro dospělé“ se uskutečnila ve čtvrtek a pátek (15. – 16. listopadu) v Těšíně. Pořadatelem a hostitelem konference byla Akademie WSB a účastnili se jí zástupci všech organizací účastnících se projektu. Vedoucím projektu byla Akademie WSB ve městě Dąbrowa Górnicza, partnery Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Asociace vědců Poláků na Litvě v Litvě a Asociace Poláků v Lotyšské republice.

Projekt, realizovaný s finanční podporou Evropské komise v rámci programu Erasmus +, Akce 2: Strategické partnerství, vytvořil internetovou platformu (www.wiedzabezbarier.eu), která slouží komplexnímu systému vzdělávání Poláků žijících v zahraničí. Platforma obsahuje tři on-line kurzy umožňující při využití informačních a komunikačních technologií získání kompetencí souvisejících s učením se polštiny, podnikatelských a IT kompetencí. Byly také vytvořeny elektronické učebnice: Vademecum pro uživatele e-learningových kurzů a Metodika pro tvůrce těchto kurzů.

První den konference se uskutečnil v zasedací síni Městského úřadu v Těšíně a ocenil partnery projektu. Přítomné přivítal prorektor WSB Marek Walancik, který později shrnul dva roky práce na projektu. Starosta Těšína, Ryszard Macura poděkoval za realizaci tohoto projektu. Spokojenost s podporou projektu, který slouží vzdělávání dospělých, vyjádřil Jakub Kozłowski, zástupce Národní agentury programu Erasmus + pro vzdělávání dospělých.

Vystoupili také zahraniční partneři projektu. Magdalena Ćmiel z PZKO hovořila o „Identitách dvou generací obyvatel Zaolží“. Tomasz Bożerocki, zástupce Asociace vědců Poláků na Litvě, se zabýval tématem „Možnosti e-learningové platformy v komunikaci sociální paměti“. Ryszard Barkowskis, zastupující Asociaci Poláků v Lotyšsku, seznámil publikum s jeho aktivitou v přednášce „Budování polské identity poznáváním jazyka předků“. V diskusi Leszek Richter představil přítomným práci PZKO.

Druhý den konference, které se zúčastnila i skupina žen z Ženské sekce PZKO, se konala v sídle WSB v Těšíně a měla pracovní charakter. Byly projednány výsledky projektu, možnosti jeho propagace, udržitelnost a perspektivy. Diskusního panelu „Proces předávání znalostí mezi účastníky neformálního vzdělávání“ se zúčastnili také novináři z polských médií z Zaolží, Litvy a Lotyšska.

CR

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.