E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

V roce 2016 se v Bystřici uskutečnil první ročník integračního setkání školní mládeže za účelem vzbuzení zájmu o aktivity Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (PZKO), které si vzalo za vzor známou soutěž v Pevnosti Boyard.

Běh po schodišti, hod na cíl a mnoho dalších disciplín vyplnilo program plenérové hry určené žákům osmých a devátých tříd ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím v Bystřici.

Cílem setkání bylo seznámit děti s kulturním a společenským životem polské menšiny v Bystřici a dále s činností Místní skupiny PZKO a obzvláště pak s aktivitami místního Klubu mládeže.

Členové čtyř týmů, skládající se celkem z 35 teenagerů, hledali za pomoci souřadnic GPS na březích říčky Hluchové a v Parku PZKO kontrolní stanoviště, na kterých plnili různé úkoly a získávali tak klíče k jednotlivým indiciím.

Během naučného odpoledne školní mládež vyslechla přednášku Józefa Szymeczka o Záolší

a zúčastnila se klubového turnaje připraveného členy Klubu mládeže. Následovala diskotéka, projekce polského filmu a nocleh v Domě PZKO.

Ráda bych oslovila především ty z dětí, které již nebudou pokračovat ve vzdělávání v polských školách. Chci dosáhnout toho, aby si uvědomily, že někam patří, že jsou součástí většího celku a že stojí za to, rozvíjet a posilovat veškeré naše hodnoty,” vysvětlila záměr akce předsedkyně Místní skupiny PZKO v Bystřici Lucyna Škňouřil.

Integrační setkání je společná iniciativa místní skupiny Školní matice (Koło Macierzy Szkolnej) a Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici.

Překlad: Pygmalion

Štítky: , , , , ,

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v  Dolní  Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.