Zveřejňujeme další odpověď v naše jazykové poradně. Pokud tápete, jak se něco polsky správně píše, stačí napsat do redakce. Dotazy lze posílat na pogotowie.jezykowe@zwrot.cz. Odpověďmi se bude zaobírat polonista Ireneusz Hyrnik, který je absolventem Polonistiky Ostravské univerzity.

2. 11. 2016

Ahoj, Irku!
ještě jsem si na něco vzpomněla.

1. Co si myslíš o výrazu „śpiewactwo“? Používá se v popisech historie sborů na Zaolziu, např. Historia śpiewactwa w Stonawie. Nebyl by lepší termín „ruch śpiewaczy“?

2. Jak psát v polštině názvy měst a čtvrtí? Vždy pouze se spojovníkem? Např. Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała tam je to jasné. Ale když zapisujeme čtvrti, např. Karwina-Raj, nebyla by lepší pomlčka nebo mezera? Pamatuji si, že se nedávno čtvrti psaly bez pomlčky (spojovníku). Teď došlo zase k návratu k pravopisu se spojovníkem.

3. Je třeba psát pomlčku ve větě: Varšava je má domovina. (Warszawa to moja ojczyzna.)?

4. A ještě jedna věc. Podívej se na tuto větu: „Tato práce je mojí vášní, poněvadž v sobě spojuje dvě věci, které mám nejraději: jazyk a lidi.“ (Praca ta jest moją pasją, ponieważ łączy w sobie dwie rzeczy, które lubię najbardziej: język i ludzi.)

Ti lidé přece nejsou věc. Lze ten výraz nahradit něčím vhodnějším? Možná „… spojuje v sobě to, co mám nejraději…“ („… łączy w sobie to, co lubię najbardziej…“). Ale i v tomto případě je to podobné – lidé nejsou „to“. Najdeš nějaké jiné řešení, jak tu myšlenku vyjádřit?

Předem velmi děkuji a zdravím!
B. N.

ad 1. Śpiewactwo

V soudobých slovnících (např. Doroszewskiego) lze najít „śpiewactwo“ jako ‚činnost pěveckých souborů; množina zpěváků. Starší slovníky tento pojem neobsahují. Ve slovníku z roku 1915, tzv. varšavském, se vyskytuje např. „śpiewnictwo“ ve významu pěvecké umění; díla určená ke zpěvu, písničkářství‘. „Ruch śpiewaczy” může být použita jako synonymum „śpiewactwo” pro zpestření vyjádření.

ad 2. Pomlčka v názvech obcí a čtvrtí

V pravidlech pravopisu a interpunkce portálu sjp.pwn.pl týkajících se psaní názvů obcí typu Bielsko-Biała, Świeradów-Zdrój, Warszawa-Śródmieście najdeme informaci, že:

[48] Skládá-li se místní název ze dvou nebo více substantivních částí, které společně identifikují správní a/nebo geografickou jednotku, tedy obec nebo její část, užívá se pomlčka.

POZNÁMKA: Toto doporučení odpovídá „Úřednímu seznamu názvů obcí v Polsku”, a funkce pomlčky přispívá k relativně jednotnému přístupu k názvům různého původu.

Z výše uvedeného vyplývá, že také název čtvrti, např. Karwina-Raj, Trzyniec-Stare Miasto, je třeba psát se spojovníkem, tedy na rozdíl od pomlčky krátkou vodorovnou čárkou.

ad 3. Pomlčka

V této větě lze použít pomlčku, ale není to nutné.

ad 4. Je člověk věc?

Věc není jen hmotná součást okolního světa nebo předmět, který je něčím vlastnictvím. Ve slovníku Doroszewskiego je uvedeno 12 významů výrazu věc (rzecz). Není však mezi nimi místo pro označení člověka slovem věc. Lze se pokusit hledat mezi synonymy výrazu věc. Napadají mne: záležitost, otázka, aspekt a strana (sprawa, kwestia, aspekt i strona).

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.