ČESKÝ TĚŠÍN / Profesora Jana Miodka není třeba na Záolší nijak zvlášť představovat, neboť obrovský zájem o jeho přednášky stále nepolevuje. V pondělí na Gymnáziu Julia Słowackého s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně prof. Miodek představil svou přednášku nazvanou „Změny v současném polském jazyce a jejich kulturní podmíněnost”.

Profesor mluvil o přejímání výrazů z angličtiny a jejich postupném přivlastňování polštinou, a to nejprve v psané a později i ve fonetické podobě.

„Koneckonců si sám vybavuji, co jsme prováděli v dětství s takovými názvy anglických fotbalových klubů. Bylo to Chelsea, ale kdo z nás tehdy mohl tušit, že se to má správně vyslovit „Čelzí”? Pravopisných zápůjček máme v naší mateřštině celou hromadu. Jak správně vyslovovat výrazy přejaté z angličtiny? Je správně Šikágo, nebo Čikágo? Kečup, nebo kečap? Čím dál více mladých lidí se mě ptá, jestli můžeme vyslovovat kečap. Já se přiznám, že mě už teď, v roce 2016, ten kečap nijak nepohoršuje,” poznamenal Miodek.

Poté uvedl příklady příliš horlivé jazykové korektnosti, jejímž důsledkem je mj. současná podoba názvu hlavního města Polska, tj. Warszawa namísto původní podoby Warszewa. „Název Varšava je příklad hyperismu, neboli chyby vyplývající z přílišné jazykové korektnosti, která se mezitím stala normou,” upřesnil.

Jazykovědec ve své přednášce narazil i na polské zvyklosti v oblasti skloňování příjmení: „Můžeme si dovolit upouštět od skloňování příjmení, která jsou nějak netypická, například Mallarmé, Camus a podobně,” radil polonista. „Všechna ostatní příjmení bychom ale skloňovat už měli,” dodal.

AS

Překlad: Pygmalion

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.