ČESKÝ TĚŠÍN / Právě dnes dorazilo do kanceláře Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (ZG PZKO) celkem šestnáct notebooků, kterými budou vybaveny místní skupiny PZKO.

Zástupci několika místních skupin PZKO se již v kanceláři o svůj notebook přihlásili. Zůstává však stále několik volných kusů, které jsou nabízeny k vyzvednutí. Zájemci z řad zástupců místních skupin PZKO se o ně mohou přihlásit elektronickou cestou – prostřednictvím emailové zprávy adresované Sekretariátu Hlavního výboru PZKO. Rozhoduje pořadí přihlášek.

„Upřednostňujeme žadatele, kteří již mají vytvořen návrh internetových stránek. Notebooky mají sloužit členům místních skupin PZKO při tvorbě a úpravě internetových stran věnovaných činnosti místní skupiny,” uvedl místopředseda ZG PZKO Andrzej Suchanek.

Notebooky byly pořízeny z prostředků projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – PZKO on-line” (Prevence digitálního vyloučení – PZKO on-line), který zpracoval Hlavní výbor PZKO. Nákup počítačového vybavení je financován sdružením „Wspólnota Polska” z prostředků obdržených od Kanceláře Senátu Polské republiky v rámci péče Senátu PR o polské národnostní menšiny a Poláky žijící v zahraničí.

Všechny místní skupiny PZKO, jež se o počítačové vybavení přihlásily, bude Sekretariát HV PZKO informovat o přesném termínu, v němž jim budou notebooky předány.

Překlad: Pygmalion

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.