Jak jsme slíbili, dnes zveřejňujeme první kolo soutěžních otázek, na něž můžete odpovídat v rámci výroční vědomostní soutěže o PZKO.

Každý zájemce o účast v soutěži musí zaslat správné odpovědi na následující otázky na emailovou adresu info@zwrot.cz s uvedením své věkové kategorie (do 19 nebo nad 20 let), jména a příjmení. Odpovědi na otázky 1. soutěžního kola očekáváme do neděle 5. března.

Patronát nad soutěží převzal senátor Parlamentu ČR pan Jerzy Cieńciała!

A zde jsou první otázky:

1. Kde a kdy byl schválen název PZKO: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy?

2. Kdo se může stát členem PZKO:

a/ výhradně občan ČR, který dosáhl věku 15 let ve shodě s předpisy uvedenými ve Statutu PZKO;

b/ výhradně občan EU, který dosáhl věku 18 let ve shodě s předpisy uvedenými ve Statutu PZKO;

c/ osoba, který dosáhla věku 15 let ve shodě s předpisy uvedenými ve Statutu PZKO.

3. PZKO je:

a/ jednou z větších organizací, která shromažďuje Poláky trvale žijící v zahraničí;

b/ největší organizace v Evropě, která shromažďuje Poláky v zahraničí;

c/ největší organizace na světě, která shromažďuje Poláky v zahraničí.

 

Překlad: Pygmalion

 

Štítky: , , , , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.