ČESKÝ TĚŠÍN / Ve čtvrtek 6. června se v sídle Kongresu Poláků v ČR konalo zasedání Rady představitelů Kongresu Poláků v ČR. Jednalo se o první zasedání po XIV. valném shromáždění Kongresu Poláků v ČR.

Hlavním bodem zasedání byla volba nového předsedy a místopředsedy Rady představitelů. Zasedání zahájil Mariusz Walach, předseda Rady Kongresu Poláků v ČR. Na úvod byl zvolen zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis tradičně pořizoval Piotr Polok, kancléř Kongresu Poláků v ČR, a ověřovatelem byl Filip Koziel.

„Rada představitelů je ve vztahu k Radě Kongresu Poláků zastřešujícím orgánem, obdobou vztahu mezi parlamentem a vládou. Rada představitelů plní roli parlamentu, který přijímá zákony a klíčová rozhodnutí. Rada Kongresu, které mám to potěšení předsedat, je povinna provádět rozhodnutí Rady představitelů,“ připomněl Mariusz Wałach.

Novým předsedou se stal Andrzej Suchanek

Zástupci členských organizací a zmocněnci obcí zvolili novým předsedou Rady představitelů Kongresu Poláků v ČR Andrzeje Suchanka (místopředsedu Hlavního výboru PZKO). Naopak místopředsedou Rady představitelů Kongresu Poláků v ČR byl zvolen Józef Szymeczek. Volba proběhla v otevřeném hlasování.

„Děkujeme vám za projevenou důvěru. Doufám, že v tomto volebním období bude naše spolupráce pokračovat velmi pozitivním způsobem a že se budeme zabývat mnoha otázkami, které jsou dobré nejen pro polskou komunitu na Zaolší, ale i pro polskou komunitu v České republice jako celek,“ řekl Andrzej Suchanek shromážděným.

Zprávy a další témata k projednání

Po volbách již schůzi řídil nový předseda. Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaření a výsledku hospodaření společnosti POL-PRESS za rok 2023. Zprávu přednesl Marek Slaviaczek, ředitel společnosti. Připomněl, že hlavní činností společnosti POL-PRESS je vydávání novin „Głos“. Zpráva o Kongresu Poláků byla odložena na příští zasedání.

Marek Bystroń, předseda Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, se obrátil na Radu představitelů s žádostí o pomoc ohledně budovy bývalé školy na Bahenci. Budova je v současné době v kritickém stavu a Macierz Szkolna se snaží místo nějakým způsobem zachovat.

Dále vystoupil Leszek Kalina, předseda Polského uměleckého spolku ARS MUSICA. Nastolil otázku dotací poskytovaných státem. Poukázal na to, že ministerstvo kultury bohužel každoročně snižuje přidělené finanční prostředky. Mariusz Wałach v reakci na tento problém upozornil, že Kongres Poláků neustále upozorňuje rozhodující činitele v Praze. Dodal, že podobný problém mají všechny národnostní menšiny v České republice.

Na závěr bylo rozhodnuto, že příští zasedání Rady zástupců Polského kongresu se uskuteční v září.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.