ČESKÝ TĚŠÍN / Muzeum Těšínska v Českém Těšíně vydalo již podruhé knihu Mečislava Boráka „Svědectví ze Životic. Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie“ (polsky: Świadectwa z Żywocic. Śląsk Cieszyński w czasie II wojny światowej i okoliczności tragedii żywocickiej).

„Ráda bych vás informovala o novém vydání publikace historika Mečislava Boráka „Svědectví ze Životic. Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie“. Jedná se o druhé, upravené a doplněné vydání, které k tisku připravil historik Radim Jež,“ informovala naši redakci Lenka Ježová Bichlerová z Muzea Těšínska.

Knihu poprvé vydalo Muzeum Těšínska v roce 1999. Mečislav Borák (1945-2017), přední odborník na dějiny politických represí a válečných zločinů v moderní Evropě, se zabývá tragickými událostmi, které se odehrály v malé vesnici v Těšínském Slezsku v ranních hodinách 6. srpna 1944.

Ilustrační materiály, mapy a dokumenty

Na základě dokumentárních pramenů, autentických výpovědí svědků a pamětníků nastiňuje autor širší souvislosti okolností tragické smrti šestatřiceti mužů, kteří byli zabiti v odvetě za krvavý útok partyzánů na gestapáky.

Publikace je doplněna bohatým faktografickým materiálem – mapami, fotografiemi a reprodukcemi různých dokumentů. Součástí je také autorova biografie, která představuje všechna jeho nejdůležitější díla.

Publikaci je možné zakoupit v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně a jeho pobočkách v Havířově-Životicích, Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře a Muzeu Trojmezí v Jablunkově. Lze si ji také objednat na webových stránkách muzea.

Mečislav Borák

Mečislav Borák (1945-2017) – český historik a muzejník, profesor Slezské univerzity v Opavě. Studoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval mimo jiné ve Slezském muzeu v Opavě a ve Slezském ústavu Československé akademie věd v Opavě. Po roce 1989 vyučoval na Ostravské univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci a Slezské univerzitě v Opavě. Specializoval se mimo jiné na dějiny Těšínského Slezska ve 20. století a česko-polské vztahy.

Zabýval se také otázkou evropských totalit. Byl autorem publikací o historii německé okupace na Těšínském Slezsku a stalinských represích proti obyvatelům česko-polského pohraničí a represích proti československým občanům v SSSR po druhé světové válce. Byl také autorem průkopnických publikací o obětech katyňského masakru z oblasti bývalého Československa a Zaolší a autorem scénáře k dokumentárnímu filmu „Zločin jménem Katyň“.

Sg, tiskové materiály, Wikipedia

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.