V sobotu 26. listopadu 2022 se v Domě Polonii v Pułtusku konal XI. kongres Evropského svazu polských komunit (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych). Mezi účastníky byli také zástupci polských organizací ze Zaolší: předseda Kongresu Poláků Mariusz Wałach, předsedkyně HV PZKO Helena Legowicz a předseda Macierzy Szkolnej v RC Marek Bystroń. Po prezentaci zpráv sekretariátu na období 2019-2021 proběhla volba nové rady.

Volba se poprvé konala v hybridním režimu. Kromě osmnácti členů, kteří byli fyzicky přítomni na místě, hlasovalo čtrnáct zástupců také online.

Edward Trusewicz z Litvy byl v tajném hlasování jednomyslně zvolen předsedou EGP. Místopředsedkyní byla zvolena Teresa Sygnarek ze Švédska. Funkci generálního tajemníka převzal Wojciech Białek z Irska. Tajemníky byli zvoleni Helena Legowicz z České republiky, Urszula Stefańska z Itálie a Gerhazy Longer z Rumunska. Funkci pokladníka bude nadále zastávat Korinna Wesołowki z Maďarska.

Poděkování a příležitosti k rozhovorům

Nově zvolený prezident ve svém projevu poděkoval Tadeuszovi Pilatovi za jeho dlouholetou práci ve funkci prezidenta. Tadeusz Pilat byl ve funkci od roku 2006.

V následných diskusích delegáti využili přítomnosti významných hostů, mezi nimiž byli Zenka Bańkowska, ředitelka pro programové záležitosti Sdružení „Wspólnota Polska“, a Jarosław Narkiewicz, předseda Světové polské rady (Rada Polonii Świata).

EuWP v současnosti sdružuje 43 organizací polské diaspory z 29 evropských zemí. Příští rok oslaví 30. výročí svého založení.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.