NÁVSÍ / Minulý čtvrtek byl pro děti, které poprvé usedly do školních lavic, nesmírně důležitý. Nejinak tomu bylo i v polské základní škole v Návsí, kterou bude navštěvovat sedm prvňáčků.

„První den ve škole pro naše nové žáky začal slavnostním pasováním prvňáčků. V letošním školním roce máme zapsáno sedm prvňáčků, pět chlapců a dvě dívky, což je ve srovnání s předchozími roky průměrný počet žáků,“ říká ředitelka školy Romana Molinková.

Jaké je to učit na malotřídní škole?

„Na malotřídní škole je výuka trochu jiná než na velkých školách, ale podařilo se nám rozvrh sestavit tak, aby prvňáčci měli co nejvíce hodin samostatně, jen některé hodiny budou kombinované, aby si zvykli,“ vysvětluje Molinková.

Poukaz prvňáka pro všechny školy v Zaolší

Stejně jako v loňském roce dostali prvňáčci díky podpoře Nadace „Pomoc Polákům na východě“ školní pomůcky, tzv. „Bon prvňáka“. Kromě toho žáci obdrželi knihu Józefa Ondruši „Zázračný chléb“, kterou financoval Kongres Poláků v České republice.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.