CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / V neděli 4. září prošlo ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přeshraniční procesí s ostatky svatého Melichara Grodeckého – těšínského mučedníka ze 17. století.

Na české straně se průvod vydal od kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Věřící ostravsko-opavské diecéze vedl její administrátor, biskup Martin David.

Na polské straně vyrazil průvod vedený biskupem bělsko-żywiecké diecéze Romanem Pindelem a pomocným biskupem Piotrem Gregerem od svatostánku Panny Marie Těšínské ve farnosti svaté Máří Magdalény. Obě skupiny se setkaly na hraničním mostě Přátelství.

Melichar Grodecký (Melchior Grodziecki)

Melichar Grodecký je jedním z patronů bělsko-żywiecké diecéze. Jeho rodným městem je Cieszyn. Narodil se zde v roce 1584. Po studiích na jezuitské koleji ve Vídni vstoupil do jezuitského noviciátu v Brně. Na kněze byl vysvěcen v roce 1614.

Působil jako farář v Praze a v nedaleké obci Kopanina. Po vyhnání jezuitů z Čech v roce 1618 se vydal do Uher. Po krátkém pobytu v Brně se v roce 1619 ocitl v Homonně, odkud ještě téhož roku odešel jako vojenský kaplan do Košic. Tam zemřel mučednickou smrtí.

Beatifikován v roce 1905, kanonizován v roce 1995

Těšínský jezuita byl blahořečen v roce 1905 spolu s dalšími dvěma kněžími umučenými v té době v Košicích. Při této příležitosti šli obyvatelé našeho regionu v průvodu s jeho relikviemi.

Papež Jan Pavel II. blahořečil Melichara Grodeckého v roce 1995 v Košicích. Od té doby se ve světcově rodném městě pořádají přeshraniční procesí. Letos tomu nebylo jinak.

Po setkání na mostě se lidé z obou stran řeky Olzy vydali na mši svatou do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Celebroval ji biskup David. Kázání naopak pronesl biskup bělsko-żywiecký.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.