E-mail: redaktor@zwrot.cz

CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / V neděli 4. září prošlo ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přeshraniční procesí s ostatky svatého Melichara Grodeckého – těšínského mučedníka ze 17. století.

Na české straně se průvod vydal od kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Věřící ostravsko-opavské diecéze vedl její administrátor, biskup Martin David.

Na polské straně vyrazil průvod vedený biskupem bělsko-żywiecké diecéze Romanem Pindelem a pomocným biskupem Piotrem Gregerem od svatostánku Panny Marie Těšínské ve farnosti svaté Máří Magdalény. Obě skupiny se setkaly na hraničním mostě Přátelství.

Melichar Grodecký (Melchior Grodziecki)

Melichar Grodecký je jedním z patronů bělsko-żywiecké diecéze. Jeho rodným městem je Cieszyn. Narodil se zde v roce 1584. Po studiích na jezuitské koleji ve Vídni vstoupil do jezuitského noviciátu v Brně. Na kněze byl vysvěcen v roce 1614.

Působil jako farář v Praze a v nedaleké obci Kopanina. Po vyhnání jezuitů z Čech v roce 1618 se vydal do Uher. Po krátkém pobytu v Brně se v roce 1619 ocitl v Homonně, odkud ještě téhož roku odešel jako vojenský kaplan do Košic. Tam zemřel mučednickou smrtí.

Beatifikován v roce 1905, kanonizován v roce 1995

Těšínský jezuita byl blahořečen v roce 1905 spolu s dalšími dvěma kněžími umučenými v té době v Košicích. Při této příležitosti šli obyvatelé našeho regionu v průvodu s jeho relikviemi.

Papež Jan Pavel II. blahořečil Melichara Grodeckého v roce 1995 v Košicích. Od té doby se ve světcově rodném městě pořádají přeshraniční procesí. Letos tomu nebylo jinak.

Po setkání na mostě se lidé z obou stran řeky Olzy vydali na mši svatou do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Celebroval ji biskup David. Kázání naopak pronesl biskup bělsko-żywiecký.

(indi)

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.