CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN / V neděli 4. září prošlo ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přeshraniční procesí s ostatky svatého Melchiora Grodeckého – těšínského mučedníka ze 17. století.

  Na české straně se průvod vydal od kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Věřící ostravsko-opavské diecéze vedl její administrátor, biskup Martin David.

  Na polské straně vyrazil průvod vedený biskupem bělsko-żywiecké diecéze Romanem Pindelem a pomocným biskupem Piotrem Gregerem od sanktuária Panny Marie Těšínské ve farnosti svaté Máří Magdalény. Obě skupiny se setkaly na hraničním mostě přátelství.

  Melchior Grodecký (Melchior Grodziecki)

  Melchior Grodecký je jedním z patronů bělsko-żywiecké diecéze. Jeho rodným městem je Cieszyn. Narodil se zde v roce 1584. Po studiích na jezuitské koleji ve Vídni vstoupil do jezuitského noviciátu v Brně. Na kněze byl vysvěcen v roce 1614.

  Působil jako farář v Praze a v nedaleké obci Kopanina. Po vyhnání jezuitů z Čech v roce 1618 se vydal do Uher. Po krátkém pobytu v Brně se v roce 1619 ocitl v Homonně, odkud ještě téhož roku odešel jako vojenský kaplan do Košic. Tam zemřel mučednickou smrtí.

  Blahořečen v roce 1905, kanonizován v roce 1995

  Těšínský jezuita byl blahořečen v roce 1905 spolu s dalšími dvěma kněžími umučenými v té době v Košicích. Při této příležitosti šli obyvatelé našeho regionu v průvodu s jeho relikviemi.

  V roce 1995 papež Jan Pavel II. blahořečil v Košicích Melchiora Grodeckého. Od té doby se ve světcově rodném městě pořádají přeshraniční procesí. Letos tomu nebylo jinak.

  Po setkání na mostě se věřící z obou stran řeky Olzy vydali na mši svatou do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Celebroval ji biskup David. Kázání pronesl biskup bělsko-żywiecký.

  (indi)

   Komentáře   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki

   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.