OLDŘICHOVICE / Do škol v našem regionu se vrátil čilý ruch. V Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Oldřichovicích prvňáčky srdečně přivítala paní ředitelka Janina Marek a jejich nová učitelka Alina Rucka. Dívky, které debutovaly jako žákyně, přivítali i jejich starší kolegové.

Letos byly do první třídy přijaty čtyři dívky. Dominika, Anielka, Eliška a Miriam budou navštěvovat třídu spojenou s druhou třídou.

„Spojené třídy jsou pro učitele vždy velkou výzvou, protože musí naplánovat výuku tak, aby každý žák věděl, co má v danou chvíli dělat, a mohl úkol zvládnout samostatně. I když je to náročné, děti později odcházejí ze školy samostatné a také se učí soustředit,“ říká učitelka Alina Rucka.

Jako každý rok obdrželi prvňáčci Poukaz prvňáka

Prvňáčci obdrželi Poukaz prvňáka, stejně jako jejich kamarádi ve všech polských školách v našem regionu. Školní startovací balíček, který se skládá ze školní aktovky se školními pomůckami, financovala Nadace „Pomoc Polákům na východě“.

Kromě toho žáci obdrželi knihu Jozefa Ondrusze „Zázračný chléb“, kterou financoval Kongres Poláků v České republice, a další školní pomůcky, které zakoupila organizace Macierz Szkolna. Žáci také dostali od paní učitelky zvonečky na památku prvního školního dne.

Žákovská průkazka

Rodiče prvňáčků také obdrželi od Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě formulář žádosti o vydání polské žákovské průkazky. Žákovská průkazka, kterou může získat každý žák polské školy, opravňuje k nákupu zlevněných jízdenek a vstupenek v Polsku:

  • 37 % – pro cestování veřejnou hromadnou železniční dopravou v osobních, spěšných a rychlíkových vlacích na základě jednorázových jízdenek,
  • 49 % – pro cestování veřejnou železniční dopravou v osobních a spěšných vlacích a veřejnou autobusovou dopravou v linkové a spěšné dopravě na základě měsíčních jízdenek,
  • do muzeí,
  • do národních parků.

Vyplatí se proto vyplnit takovou žádost a získat průkazku opravňující ke slevám například při návštěvě Polska.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.