ČESKÝ TĚŠÍN / V sobotu 3. září 2022 se na těšínské přehradě sešli členové harcerského vodního oddílu „Opty“, bývalí členové se svými rodinami a příznivci, aby oslavili 50. narozeniny oddílu.

Oslavy 50. narozenin začaly v brzkých ranních hodinách. 105 lidí v 50 kánoích sjíždělo řeku Olzu.

„Naším cílem bylo pustit na vodu padesát lodí, což mělo symbolizovat padesát svíček na dortu. Na kánoích jsme jeli etapu z Věřňovic k Odře, což je asi osm kilometrů. Trvalo nám to dvě hodiny. Vodáckého výletu se zúčastnilo třicet aktivních členů, zbytek tvořili bývalí členové, rodiče, kolegové a příznivci oddílu,“ uvedl Stanisław Franek, vedoucí oddílu Opty.

Po plavbě na raftech se konala oslava na těšínské přehradě

Odpoledne se sešlo asi 240 lidí, aby společně oslavili výročí. Byly připraveny různé aktivity a hry. Každý se mohl projet na kánoi po přehradě, zhlédnout sestříhaný film „V kině“, prohlédnout si zázemí harceřů, kroniky a fotografie. Pro děti byly speciálně připraveny průlezky a stanek, kde se malovalo na obličej. Pořadatelé nezapomněli na prázdné žaludky hostů, kteří měli k dispozici koláče, zákusky, steaky, oscypek a nápoje.

„Na dnešní výročí jsme se připravovali od začátku roku. Naplánovali jsme, jak bude den vypadat. Přemýšleli jsme o tom, co bychom chtěli realizovat. Konkrétní přípravy na akci probíhají již dva týdny. Všichni spolupracovali, štáb pomáhal vymýšlet program a průběh akce, děti pomáhaly s přípravou areálu – například sečením a hrabáním trávy, stavěním stanu,“ řekl Stanisław Franek.

Slavnostní shromáždění

V 17 hodin se konalo slavnostní shromáždění. Nechyběli ani skauti ze spřátelených oddílů – Harcerska Drużyna Wodna „Grom” z Bystřice, Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury z Těrlicka, Drużyna Harcerska „Czarne Pantery” z Třincde, 2. Karwińska Drużyna Harcerska „Wielka Niedźwiedzica”. Nechyběli ani čeští skauti – oddíl Junáka.

Během shromáždění vedoucí Stanisław Franek poděkoval všem hostům za jejich přítomnost, členům oddílu za pomoc při přípravě výročí a rodičům za podporu oddílu a za to, že vodili své děti na schůzky. Zvláštní poděkování patřilo manželům Kajfoszovým a manželům Miturovým, kteří oddíl podporují již řadu let.

Vedoucí také popřál HDW Opty k narozeninám: „Přeji našemu oddílu, aby jeho činnost trvala nejméně dalších 50 let. Abychom se tu za deset let takto sešli, možná ještě v hojnějším počtu. A dnes, abychom se všichni dobře bavili.“

Spřátelené oddíly předaly Optům přání a dárky. Na konci setkání si všichni společně zazpívali „Sto lat“.

Významné osoby pro Opty

Po celou dobu slavnosti byla přítomna Irena Stonawská. Právě ona před padesáti lety založila „Opty“ a byla jejích první vedoucí. Dostala poděkování a květiny.

Poděkování patřilo také vedoucímu polských skautů v České republice Krzysztofovi Miturovi, který dlouhá léta působil jako vedoucí Optů. Nechtěl však dostat květiny, a tak mu byl darován strom. Byl to dárek nejen pro Krzysztofa, ale i pro celý tým u příležitosti narozenin. Skauti stromek společně zasadili.

Tradice musí být zachována

Po nástupu se náhle poblíž vedoucího shromáždila skupina harceřů. Popadli ho, odnesli na břeh přehrady a po napočítání do padesáti ho hodili do vody. Tento zvyk nemohl během akce chybět.

„Je to taková naše tradice. Vždy, když má někdo narozeniny, hodíme ho během setkání do vody, nebo ho v zimě alespoň pokropíme vodou. Vzhledem k tomu, že oddíl má dnes narozeniny, bylo pravděpodobné, že jako vedoucí dnes skončím ve vodě,“ řekl s úsměvem Stanisław Franek.

Setkání u táboráku v početné skupině

Posledním bodem programu bylo setkání u táboráku. Všichni účastníci si v uvolněné atmosféře zazpívali své oblíbené písně. Podle některých členů to bylo poprvé, co se u táboráku sešla tak velká skupina.

A co čeká oddíl po výročí?

„Náš program je poměrně nabitý. Za čtrnáct dní se uskuteční táborové setkání, na kterém harceře z 2. karvinského oddílu oslaví 30. výročí založení. Jedná se o setkání všech oddílů ze Zaolší. Později se uskuteční výukový kurz pro nejstarší děti našeho oddílu. Během nich se děti připravují na pozdější práci v oddíle, aby pochopily, že skauting je víc než jen páteční setkání a hry. Plánujeme také táborové výlety a na konci roku vánoční večírek, během kterého s naším týmem opět oslavíme 50. výročí,“ vysvětlil Stanisław Franek.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.