ALBRECHTICE / Slavnostní zahájení školního roku polské základní školy v Albrechticích se konalo v místním Domě PZKO. Proč? „Protože bychom se do školy prostě nevešli,“ vysvětlila Jolanta Kożusznik, ředitelka školy. Samozřejmě neskrývala radost z této skutečnosti. „Letos máme dokonce devět prvňáčků! – byla nadšená.

„Škola je od toho, abychom se bavili. Učení je mimochodem,“ řekl Juliusz Szymczak-Gałkowski z Nadace „Pomoc Polákům na Východě“ ve svém projevu k prvňáčkům, který vyvolal bouřlivý potlesk a smích publika. „Pevně věřím, že do této hry zapojíte i učitele. Dbejte tedy na to, aby učitelé nebyli smutní, unavení, pozvěte je na procházku, ke hře. Jsem si jistý, že to zvládnou,“ dodal.

Marek Bystroń, předseda organizace Macierz Szkolna v České republice, si přál, aby žáci používali své školní tašky tak, jak mají – nosili je na zádech, házeli je na chodbu nebo pod lavice. „Kéž by se letos už nevyučovalo na dálku,“ vysvětlil význam svého přání.

Tvůrčí vystoupení

Žáci starších tříd si připravili skvělou báseň na přivítání svých mladších kolegů.

Ale to nebylo všechno. Slavnost byla završena vystoupením několika mimořádně hudebně nadaných sourozenců. Na začátku obřadu hrál na housle Banjamin Hampala a na konci jeho sestra Helena.

Škola všech generací

Slavnostního zahájení školního roku v Albrechticích se zúčastnili významní hosté. Místní i delegace z Varšavy.

Mezi rodiči a prarodiči v sále byla i Iwona Guńka. Na slavnost se dostavila ve dvojroli. Kdysi zastávala funkci ředitelky školy. A nyní na stejné škole začíná své vzdělání i její pravnučka.

Přítomni byli také zástupci obce v osobě starosty Henryka Febera a evangelický a katolický kněz. Oba kněží ve svých slovech k žákům hovořili nejen o Bohu, ale také o potřebě budovat vzájemná přátelství a pomáhat si.

Rozdíl mezi malými školami a velkými školami ve velkých městech

Dům PZKO, kde se konalo slavnostní zahájení školního roku, navštívila také delegace Nadace Pomoc Polákům na východě v čele s Juliuszem Szymczakem-Gałkowskim z její správní rady. Přestože všichni její členové již na Zaolší nejednou byli, ve škole v Albrechticích byli poprvé – po slavnostním ceremoniálu v Domě PZKO se vydali na prohlídku školní budovy.

Juliusz Szymczak-Gałkowski se podělil o své dojmy ze začátku školního roku v tak malé škole. “ Je zde vidět přátelská, rodinná atmosféra. Je vidět, že se všichni – učitelé, rodiče, děti i návštěvníci – znají. A mají se rádi. A myslím, že děti se těší z toho, že začíná školní rok. To je velmi pozitivní. Je to ten pozitivní rozdíl mezi takovými malými školami a velkými molochy ve velkých městech.

Druhou věcí, která se mi na všech školách v Zaolší velmi líbí, je pěstování zvyků. Pasování na prvňáka, předávání dárků. V Polsku se slaví spíše konec školního roku, ne jeho začátek,“ řekl.

Dárky pro prvňáčky

Prvňáčci budou na svůj první den ve škole jistě vzpomínat nejen proto, že začátek vzdělávání je důležitým okamžikem v životě člověka. Ale také proto, že byli štědře obdarováni pěknými a užitečnými dárky.

Nejprve dostali od starosty Henryka Febera rohy hojnosti naplněné sladkostmi

Pak přišel čas na mimořádně praktické dárky. Ty potěšily žáky, ale také ulehčily finanční zátěž jejich rodičů. Jednalo se o „Bon prvňáka“, který financovala vláda Polské republiky prostřednictvím nadace „Pomoc Polákům na východě“. Každý žák, který nastoupí do polské školy, obdržel kromě poukázky také školní brašnu s kompletním vybavením.

Helena Legowicz, předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu, informovala o dárku, který pro žáky připravil HV PZKO společně s Těšínským divadlem, a to díky finanční podpoře Kanceláře předsedy vlády Polské republiky prostřednictvím Sdružení „Wspólnota Polska“. Konkrétně pozvala na představení „Akademie pana Kaňky“ Polské scény, které se uskuteční 9. října.

Vstupenky si můžete objednat v kanceláři Hlavního výboru PZKO. Pro děti jsou zdarma. Vstupenky pro rodiče stojí 50 korun.

Školní průkazy

Na samotný závěr byly rodičům předány knihy „Zázračný chléb“ od Józefa Ondrusze financované Kongresem Poláků v ČR a žádosti o vydání polských školních průkazů. Tento dokument, vydaný Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě, má nejen symbolickou a vlasteneckou, ale i velmi pragmatickou hodnotu. Proto se vyplatí si ho pořídit. Opravňuje ke slevám a zlevněným jízdenkám v Polsku.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.