KRAVAŘE / Michal Sendivoj ze Skorska byl polský lékař a alchymista, důvěrný dvořan polského krále Zikmunda III., spojený také s pražským dvorem císaře Rudolfa II.

Dnes byla na zámku v Kravařích slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná této jedné z nejzajímavějších osobností pozdní renesance. Událost byla společným projektem Ministerstva kultury a národního dědictví a Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, který realizovala Nadace „Silva Rerum Polonarum“.

Kromě představitelů města Kravaře se slavnostního ceremoniálu zúčastnili také zástupci partnerského města Lubliniec. Slavnostní odhalení provedla generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz spolu se starostkou města Monikou Brzeskovou.

„Bohaté vědecké dílo Michala Sendivoje ze Skorska je zároveň příspěvkem k polskému a českému historickému dědictví a svědectvím o staletých kulturních a politických vazbách mezi oběma národy,“ napsal náměstek ministra kultury a národního dědictví Jarosław Sellin v dopise adresovaném účastníkům slavnostního odhalení pamětní desky.

Plánovaná nová expozice

Vedoucí odboru kultury Zámku Kravaře zdůraznila, že odhalení pamětní desky není jedinou akcí zaměřenou na propagaci osobnosti polského alchymisty, lékaře a diplomata. „Připravujeme novou interaktivní expozici, která bude umístěna v přízemí našeho zámku. Vše záleží na tom, zda se nám podaří získat na ni dotace, ale plány na expozici jsou již téměř hotové, připraveno je i libreto,“ vysvětlila Silvie Hříbková, vedoucí odboru kultury Zámku Kravaře.

Návštěvníci oslav se také mohli seznámit s výstavou věnovanou Michalu Sendivojovi ze Skorska a prohlédnout si zámek. Odpoledne se v zámecké zahradě konala ukázková hodina chemie.

Sendivoj je považován za průkopníka objevu kyslíku ve vzduchu

Michal Sendivoj ze Skorska byl jednou z nejzajímavějších osobností pozdní renesance v Evropě. Stal se hrdinou mnoha příběhů, legend a filmů.

Narodil se pravděpodobně 2. února 1566 v krakovské zemi. První vzdělání získal v klášterní škole v Krakově. V roce 1590 vstoupil na univerzitu v Lipsku a v roce 1591 studoval na univerzitě ve Vídni.

Diplomatická kariéra

V roce 1593 se objevil v Praze a vstoupil do služeb císaře Rudolfa II. Jako jeho dvořan začal v roce 1595 studovat na univerzitě v Altdorfu a navštívil také univerzity v Rostocku, Ingolstadtu a Cambridge.

V roce 1598 se stal císařovým poradcem a začal působit jako diplomatický emisar mezi císařem a polským králem Zikmundem III. Vasou.

Na císařském dvoře Sędziwój organizoval ukázky alchymistických pokusů, které lákaly davy zvědavých diváků. Je autorem díla Novum Lumen Chemicum. Dvanáct pojednání o kameni mudrců, odvozených z pramene Přírody a manuálhí zkušenosti, poprvé vydáno v Praze v roce 1604, které do roku 1778 mělo 53 vydání v němčině, francouzštině, angličtině, ruštině, holandštině, češtině a polštině. Kopie Sedziwojova díla byly uchovávány v knihovnách takových učenců jako Isaac Newton a Antoine Lavoisier.

Jako císařův důvěrník získal Sędziwój v Čechách mnoho přátel mezi velmoži, šlechtou a pražskými měšťany. Mezi dřívější přátele patřili Karel ze Žerotina, Zbyněk Zajc, Popp a Lobkovitz; k pozdějším – Ludvík Korálek, bohatý pražský měšťan, lékař Dr. Osvald Groll, Dr. Wenceslausus Lavinius a Karp z Karpsteinu. V jejich prostředí prováděl Sędzimir své alchymistické pokusy.

V roce 1607 Sędziwój navštívil Kolín nad Rýnem a publikoval zde svou satiru o alchymii: Dialogus Mercurii, Alchemistae et Nature. Po návratu do Polska převzal Sędziwój úřad dvořana u královny Konstancie, druhé manželky Zikmunda III. Stal se blízkým spolupracovníkem korunního maršála Mikołaje Wolského. Společně založili mnoho kováren a hutí na železo a mosaz v Krzepicích, které se staly velkým průmyslovým centrem Polska.

V roce 1626 se Sędziwój přestěhoval na Moravu. V roce 1631 se stal majitelem zámku v Kravařích. Tady v červnu  roku 1636 zemřel. Byl pohřben v kostele  Ducha svatého v Opavě. 

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.