ČESKÝ TĚŠÍN / Rada mládeže Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu v České republice zve mladé lidi z celého Zaolší na první setkání Kongresu mládeže PZKO. Setkání se uskuteční 18. září 2022. Zájem o účast je třeba nahlásit do 31. července.

Cílem prvního setkání je tzv. brainstorming. Proběhnou diskuse o formách činnosti mladé generace. Účastníci budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti. Budou se také připravovat na další etapy projektu „Kongres mládeže PZKO“.

Zájemci o účast na tomto setkání se mohou přihlásit na adrese zg@pzko.cz do 31. července 2022.


Gabriel Kopeć

Na naše otázky ohledně setkání odpovídal Gabriel Kopeć, člen HV PZKO.

Kde se setkání uskuteční?

Setkání by se mělo uskutečnit v Českém Těšíně. O výběru konkrétního místa rozhodne počet přihlášených uchazečů. V rámci diskuse byl zvažován „Kamerlik“ v Českém Těšíně. Pokud však počet účastníků překročí kapacitu místa konání, zvolíme jiné místo.

Jak pokračují přípravy na setkání?

V současné době probíhají schůzky organizačního týmu, jehož základem je Rada mládeže Hlavního výboru PZKO. Na tato setkání byli pozváni také mladí členové polské komunity v Zaolší. Proběhla diskuse o nejlepší podobě “ Kongresu mládeže“. Z těchto diskusí vyplynulo, že pro začátek je třeba, aby se lídři setkali, uspořádali brainstorming a aktivně diskutovali.

Co od této akce očekáváte?

Očekáváme setkání mladých lídrů, tedy mladých aktivních lidí, kteří se nějakým způsobem zasazují o polskou komunitu na Zaolší – nemusí se jednat o členy PZKO, mohou to být lidé aktivní v souborech, skautingu a dalších organizacích.

Osobně si myslím, že mladé lidi v Zaolší není třeba aktivizovat – jsou totiž aktivní. Spíše se chceme pokusit jejich činnost trochu koordinovat, aby mladí lidé byli aktivní nejen ve svých vlastních projektech, ale aby se zapojili i do společných projektů.

Jaký je cíl setkání?

Cílem setkání je společně s mladými vedoucími zjistit, zda můžeme najít společná témata (projekty, akce atd.), která by měla být projednána a organizována společně. Poté chceme zjistit, zda mladí lidé potřebují s těmito potenciálními problémy pomoci. A pokud ano, jakou pomoc potřebují, např. od HV PZKO nebo jiných organizací.

V rámci setkání se také můžeme podělit o své zkušenosti s pořádáním akcí. Účastníci se dozvědí, jak akce pořádat, co je k tomu potřeba z materiálního, organizačního, finančního hlediska atd.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.